Erakorralised uudised
minuaeg.com uudised
www.minuaeg.com

Tänasest peavad pääsuvalitsejatest digihiiud täitma kõiki ELi digiturgude määrusest tulenevaid kohustusi

Alates tänasest peavad kuus Euroopa Komisjoni poolt 2023. aasta septembris määratud pääsuvalitsejat (ingl k gatekeepers)– Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft ja ByteDance – täielikult täitma kõiki digiturgude määrusest tulenevaid kohustusi. Digiturgude määruse eesmärk on muuta ELi digiturud konkurentsile avatumaks ja õiglasemaks ning selle keskmes on kümme põhiplatvormiteenust, nagu otsingumootorid, internetipõhised kauplemiskohad, rakendusepoed, internetireklaam, veebisõnumid jms. Määrusega antakse Euroopa ettevõtjatele ja lõppkasutajatele uusi õigusi nende teenuste kasutamisel.
Konkurentsipoliitika eest vastutav juhtiv asepresident Margrethe Vestager: „Täna hakkab digiturgude määrus kehtima kõigi pääsuvalitsejate suhtes, kelle me pool aastat tagasi määrasime. Meie uued eeskirjad muudavad veebiturud avatumaks ja konkurentsivõimelisemaks väikeste ja innovaatiliste ettevõtjate jaoks, et nad saaksid teistega võrdse eduvõimaluse. Tarbijatena on meil nüüd internetis taskukohasemad võimalused. See muudab põhjalikult veebiturgude toimimist ja avab digituru viisil, millest saavad kasu kõik Euroopa ettevõtjad ja kasutajad.“
ELis asutatud ärikasutajad, kes sõltuvad oma klientideni jõudmisel kuue pääsuvalitseja pakutavatest teenustest, saavad alates tänasest kasutada uusi võimalusi. Näiteks saavad ärikasutajad: nõuda pääsuvalitseja platvormidel tema teenustega konkureerides õiglast kohtlemist ja võrdseid võimalusi; taotleda koostalitluse võimalust pääsuvalitseja teenustega, et pakkuda uusi innovaatilisi teenuseid; müüa oma rakendusi ka muudes kanalites kui pääsuvalitseja rakendusepoed; pääseda juurde andmetele, mis on loodud ärikasutaja tegevuse käigus pääsuvalitseja platvormidel; reklaamida pakkumisi ja sõlmida klientidega lepinguid väljaspool pääsuvalitseja platvormi.
Lõppkasutaja saavad:
taas ise otsustada ja mitte olla sunnitud kasutama pääsuvalitseja vaikevalikuid, nt tema rakendusepoode ja pakutavaid teenuseid; paremini kontrollida oma andmeid, sest kasutajatel on võimalik otsustada, kas lubada pääsuvalitsejal siduda oma kontosid ning lasta tal seeläbi jälgida ja kombineerida oma isikuandmeid eri teenuste lõikes; hõlpsasti hankida, edastada ja kasutada eri teenustes ja rakendustes loodud andmeid, et sujuvalt varundada oma andmeid ja liikuda eri teenuste vahel; kasutada vaikeseadetest erinevaid e-identimise või rakendusesiseste maksete tegemise teenuseid.  
Pääsuvalitsejad hakkasid digiturgude määruse täitmiseks vajalikke meetmeid katsetama juba enne nende jõustumist, et saada võimalikult laia tagasisidet. Alates tänasest peavad nad tõendama ka oma tegelikku vastavust digiturgude määrusele ja kirjeldama võetud meetmeid vastavusaruannetes. Aruannete avalikud versioonid on kättesaadavad komisjoni digiturgude määruse veebilehel.
Komisjon analüüsib nüüd hoolikalt vastavusaruandeid ja hindab, kas rakendatud meetmed on digiturgude määruse eesmärkide saavutamiseks piisavalt tõhusad. Komisjoni hinnang põhineb ka huvitatud sidusrühmade panusel, sealhulgas nõuetele vastavuse seminaridel, kus pääsuvalitsejaid saavad tutvustada oma lahendusi.
Kui komisjon kahtlustab digiturgude määruse võimalikku rikkumist, võib ta algatada menetluse selle uurimiseks. Rikkumise korral võib komisjon määrata trahve kuni 10% ulatuses äriühingu ülemaailmsest kogukäibest ning korduva rikkumise korral võib see ulatuda 20%-ni. Peale selle on komisjonil õigus minna süstemaatiliste rikkumiste korral veelgi kaugemale, näiteks kohustada pääsuvalitsejat müüma ettevõtet või selle osi või keelata tal osta süsteemse rikkumisega seotud lisateenuseid.

Vaata ka:

Blue Breaking News YouTube Channel Art

Maksekeskus AS sai krediidivahendaja tegevusloa

Finantsinspektsioon andis esmaspäeval, 22. juulil Maksekeskus AS-le krediidivahendaja tegevusloa, mis annab ettevõttele õiguse vahendada tarbijale

Mazda pollurallikas Kolu Tammiku teel 24.07

Põhja päästekeskuse operatiivsündmused 24.07 – 25.07.2024

Tallinn 24.07 kell 22.42 said päästjad kutse Põhja-Tallinnasse Paavli tänavale, kus inimene oli roninud kasutuseta