Monday , 18 October 2021
Screenshot 2021 10 11 at 12.06.58 scaled

Tallinna halduskohus tegi kaks olulist õiguskaitse määrust

Kohus andis kahe kohtumäärusega käimasoleva kohtumenetluse ajaks esialgse õiguskaitse seitsmele inimesele, kes on esitanud halduskohtule kaebused, milles vaidlustavad COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks valitsuse poolt kehtestatud piiranguid.

Kõik seitse kaebajat on inimesed, kes ei ole COVID-19 haiguse vastu vaktsineeritud, ent on selle haiguse läbi põdenud rohkem kui 180 päeva tagasi ehk teisisõnu inimesed, kellele valitsuse korraldusega kehtestatud erinevad piirangud täielikult kehtivad. Kõik nimetatud inimesed esitasid kohtule koos kaebusega SYNLAB Eesti OÜ väljastatud tõendi, mis kinnitab antikehade olemasolu nende veres.

Halduskohus asus seisukohale, et seni kohtule edastatud andmetel puudub mõistlik põhjus kohelda neid inimesi teistmoodi kui neid inimesi, kes on vaktsineeritud või kes on tõendatult COVID-19 haiguse läbi põdenud viimase 180 päeva jooksul.

Kohus leidis, et esialgse õiguskaitse kohaldamata jätmise korral oleksid need inimesed sunnitud kuni asjas tehtava lõpliku kohtuotsuse jõustumiseni taluma valitsuse korraldusega seatud piiranguid ning sellega neile kaasnevaid tagajärgi ei ole hiljem võimalik heastada.

Neil asjaoludel pidas kohus õigeks kohaldada esialgset õiguskaitset ning andis korralduse kohelda neid seitset inimest samamoodi nagu koheldakse valitsuse piirangute kohaldamisel COVID-19 vastu vaktsineeritud inimesi.

Kohus leidis, et valitsuse 23. augusti korralduse nr 305 kohaldamisel tuleb käsitada antikehade olemasolu tõendava tõendi ettenäitamisel antikehadega kaebajaid samaväärselt COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud isikuga, kes on esitanud enne tegevuses osalemist nimetatud asjaolude kohta tõendi.

Loe edasi SIIT

Allikas ERR.ee

Jaga

Vaata ka:

pound euro exchange rate brexit news dollar gbp latest 899653

Rahanduskomisjon toetab keskmise pensioni tulumaksuvabastust

Riigikogu rahanduskomisjon toetas oma tänasel istungil tulumaksuseaduse muutmist, mis näeb ette kehtestada pensioniealistele inimestele keskmise …

mihailkolvart

EKRE üritas Tallinnas võimul olevale Keskerakonnale kambakat teha, teised erakonnad ei lähe sellega kaasa.

Sotsiaaldemokraatide (SDE) Tallinna esinumber Raimond Kaljulaid välistas esmaspäeval tehtud avalduses koondumise teiste Tallinna volikogu fraktsioonidega …

F Politsei 2

Politsei pidas Tallinnas kinni taas kaks ebaseaduslikult riigis viibinud Iraagi kodaniku

Reedel pidasid politseinikud Tallinnas kinni kaks Iraagi kodanikku, kes olid saabunud Euroopa Liitu läbi Valgevene …

Puidutoostus1

FOTOD: Nõo vallas Nõgiaru külas põles puidutööstus

16. oktoobril kell 7.39 teatati häirekeskusele, et Nõo vallas Nõgiaru külas põleb puidutööstus. Päästjate saabudes …