Monday , 18 October 2021
lasteaed

Tallinn kaotas lasteaia kohatasu alates pere teisest lapsest

Tallinna linnavolikogu muutis tänasel istungil määrusi, mis vabastab pered lasteaia kohatasust juba alates teisest lasteaias käivast lapsest, võimaldab jätkata kuni käesoleva aasta lõpuni esimese haiguspäeva toetuse maksmist ning hakata ranitsatoetust maksma ühes osas.
Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul on olnud koroonaaeg peredele keeruline ning linna toetusmeetmed peavad ajaga kaasas käima. „Sel ja eelmisel kevadel pakkus linn peredele ajutise abimeetmena lasteaia kohatasu maksmisest vabastust. Mõistlik on aga püsivat tuge pakkuda, seetõttu ei pea Tallinna pered lasteaia kohatasu alates teisest lasteaias käivast lapsest enam maksma. Samadel tingimustel hakatakse toetama ka eralasteasutustes käivate või lapsehoiuteenust kasutavate laste vanemaid,“ selgitas linnavolikogu esimees.

Lasteaia kohatasust vabastamine

Vastavalt muudatustele hakkab lapsevanem, kelle kaks või enam last käivad munitsipaallasteaias, maksma alates 1. septembrist kohatasu vaid ühe lapse eest. Soodustus laieneb ka eralasteaias käivate laste vanematele ja lapsehoiuteenuse kasutajatele. Soodustuse saamiseks peab nii vanema kui ka laste elukoht olema rahvastikuregistri andmetel Tallinnas samal aadressil. Praeguseni olid vanemad lasteaia kohatasust vabastatud kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest.

Eralasteasutuses käivate laste vanemaid plaanib linn toetada lasteasutuse õppemaksu tasumisel teise ja enama lasteaias käiva lapse eest juhul, kui lasteaias käib pere kaks või enam last. Vanema ja laste elukoht peab rahvastikuregistri andmetel olema Tallinnas samal aadressil.

Eralasteaias käivate laste vanematel tuleb toetuse saamiseks esitada Tallinna haridusametile teenuse kasutamisele järgneva kolme kuu jooksul taotlus ja õppemaksu tasumist tõendavad dokumendid. Toetust makstakse vastavalt tegelikele kuludele täiskalendrikuu kohta. Toetuse ülemmäär ühe lapse kohta on võrdne munitsipaallasteasutuste kohatasuga, mis käesoleval aastal on 71,25 eurot kuus.

Lapsehoiuteenust kasutavale lapsevanemale, lapse eestkostjale või asendushooldusteenusel oleva lapse hooldajale makstakse täiendavat hüvitist teise ja enama lapsehoiuteenust kasutava lapse eest vastavalt tegelikele kuludele. Hüvitise ülemmäär lapse kohta on võrdne koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasuga.
Esimese haiguspäeva hüvitis.

Täna volikogus tehtud muudatuse kohaselt jätkab Tallinn alates 1. septembrist kuni käesoleva aasta lõpuni esimese haiguspäeva toetuse maksmist, et haigestunud inimene saaks juba esmaste haigustunnustega koju jääda. Toetuse taotlusi saab esitada alates 10. septembrist.

Esimese haiguspäeva toetust on õigust saada füüsilisel isikul, kellele on kirjutatud välja esmane haigusleht ajavahemikul 1. septembrist kuni 31. detsembrini 2021, samuti tema suhtes kehtestatud karantiini või raseduse ajal haigestumise tõttu.

Taotlus tuleb esitada 40 kalendripäeva jooksul päevast, kui Eesti Haigekassa on pärast haiguslehe lõpetamist maksnud välja töövõimetushüvitise. Taotlusi saab esitada alates 10. septembrist Tallinna kodulehel www.tallinn.ee/Teenus-Esimese-haiguspaeva-toetus. Toetus makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

Ranitsatoetus makstakse välja ühes osas

Tallinna linn on ranitsatoetust maksnud alates 2002. aastast ning seni on toetust peredele makstud kahes võrdses osas. Esimene osa maksest on tehtud septembrist novembrini esitatud taotluste alusel ning teine osa kooliaasta lõpus ehk järgmise kalendriaasta juunis. Alates sellest sügisest hakkab Tallinn esimesse klassi minevate laste ühekordset toetust välja maksma ühes osas, toetuse määr on 320 eurot. Ranitsatoetuse taotlust saab lapsevanem esitada alates 13. septembrist.
Alanud õppeaastal saavad lapsevanemad esitada ranitsatoetuse taotlust alates 13. septembrist kuni 30. novembrini www.tallinn.ee/est/Esmakordselt-kooli-mineva-lapse-toetus-koolitoetus. Toetuse taotlemiseks peavad nii laps kui ka vähemalt üks lapsevanem olema Tallinna elanikud vähemalt käesoleva kalendriaasta 1. jaanuarist ning laps on kantud ühe Tallinnas tegutseva kooli õpilaste nimekirja. Taotluse saab esitada lapsega samal aadressil elav vanem.

Jaga

Vaata ka:

liinakersna

Teisipäeval tuleb valitsuses arutlusele, kuidas saaksime karantiini meetmeid koolides edaspidi rakendada

Haridusminister Liina Kersna märkis, et homme võtab valitsus nõuks arutada lihtsustatud karantiinikorra muutmist, tagamaks kasvavate …

123654287 3378231405599355 4732378756702133199 o

42 nädal: Vanglate info, üks vang tegi taas enesetapu.

Möödunud nädalal laekus Tallinna vanglale neli teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: kaht hooldusalust kahtlustatakse varavastases, üht …

F Politsei 2

Politsei tabas kaks pangakelmustes osalenud meest

Politsei pidas kinni kaks Tadžikistani kodanikku, kes kahtlustuse kohaselt osalesid eakalt Tartumaa härralt 4000 euro …

pound euro exchange rate brexit news dollar gbp latest 899653

Rahanduskomisjon toetab keskmise pensioni tulumaksuvabastust

Riigikogu rahanduskomisjon toetas oma tänasel istungil tulumaksuseaduse muutmist, mis näeb ette kehtestada pensioniealistele inimestele keskmise …