Sunday , 19 September 2021
tallinn medieval old town estonia 4HUDPCG

Tallinn kaotab lasteaia kohatasu alates pere teisest lapsest

„Koroona mõjude tõttu kannatavad eelkõige lastega pered, eriti kui lapsi on peres rohkem. Möödunud aastal eriolukorra ajal ajutise meetmena kehtestatud lasteaiatasu 100-protsendiline soodustus oli tõhus ja võimaldas jätkuvalt viia lapsi lasteaeda ka nendes peredes, kus vanemad majanduslikesse raskustesse sattusid. Seetõttu otsustasime, et edaspidi on Tallinna peredel teisest lasteaiaealisest lapsest alates lasteaias käimine tasuta,“ ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Tallinna linnavalitsus võttis eilsel istungil vastu eelnõu, millega soovitakse pered vabastada lasteaia kohatasust juba alates teisest lasteaias käivast lapsest. Samadel tingimustel hakatakse toetama ka eralasteasutustes käivate või lapsehoiuteenust kasutavate laste vanemaid. Abilinnapea sõnul võib tõdeda, et tänu linna otsusele hoiavad pered lasteaia kohatasu arvelt kokku üle 800 eurot aastas.
Eelnõu järgi hakkab lapsevanem, kelle kaks või enam last käivad munitsipaallasteaias, maksma alates 1. septembrist kohatasu vaid ühe lapse eest. Soodustus laieneks ka eralasteaias käivate laste vanematele ja lapsehoiuteenuse kasutajatele. Soodustuse saamiseks peab nii vanema kui ka laste elukoht olema rahvastikuregistri andmetel Tallinnas samal aadressil. Praeguseni olid vanemad lasteaia kohatasust vabastatud kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest.

Eralasteasutuses käivate laste vanemaid plaanib linn toetada lasteasutuse õppemaksu tasumisel teise ja enama lasteaias käiva lapse eest juhul, kui lasteaias käib pere kaks või enam last. Vanema ja laste elukoht peab rahvastikuregistri andmetel olema Tallinnas samal aadressil.

Eralasteaias käivate laste vanematel tuleb toetuse saamiseks esitada Tallinna Haridusametile teenuse kasutamisele järgneva kolme kuu jooksul taotlus ja õppemaksu tasumist tõendavad dokumendid. Toetust makstakse vastavalt tegelikele kuludele täiskalendrikuu kohta. Toetuse ülemmäär ühe lapse kohta on võrdne munitsipaallasteasutuste kohatasuga, mis käesoleval aastal on 71,25 eurot kuus.
Lapsehoiuteenust kasutavale lapsevanemale, lapse eestkostjale või asendushooldusteenusel oleva lapse hooldajale makstakse täiendavat hüvitist teise ja enama lapsehoiuteenust kasutava lapse eest vastavalt tegelikele kuludele. Hüvitise ülemmäär lapse kohta on võrdne koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasuga.

Täiendavateks kohatasu soodustusteks on linnaeelarvesse kavandatud 900 030 eurot.

Lasteaia kohatasu soodustused peab veel heaks kiitma Tallinna Linnavolikogu.

Alates 2017. aastast pakutakse tasuta toitlustamist Tallinna munitsipaallasteaedades ning alates 2020. aasta 1. septembrist ka Tallinna eralasteaedades ja lastehoius piirmäära ulatuses. Möödunud aasta 1. septembrist hakkas Tallinn toetama erivajadustega laste vanemaid eralasteasutuse õppemaksu tasumisel, kui laps käib eralasteasutuses koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel. Toetuse ülemmäär lapse kohta on võrdne munitsipaallasteaia kohatasuga.

Jaga

Vaata ka:

ILM EESTIS 455x300 1

ILM: Pühapäev 19.09 – Sajuta ilm, õhutemperatuur on -2 ..+12°C.

Öösel: Vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida- ja kirdetuul 3-9, rannikul kuni 11, …

kohus

28-aastane Erik, Pärnu maakohtus: Ma tunnistan üles, et tapsin oma EMA !

28aastase Eriku süüasja on Pärnu maakohtu Kuninga tänava kohtumajas läinud suvel juba mitmel päeval arutatud. …

pilt

PALUN JAGA! Politsei otsib Tartus kadunud 80-aastast Olegi

Politsei palub inimeste kaasabi selgitamaks Tartus kadunud 80-aastase Olegi asukohta. 80-aastane Oleg läks täna 9.30 …

F Politsei 2

LEITUD: 13-aastane Jutta läks ise koju tagasi.

Reede õhtul Tallinnas kadunud 13-aastane Jutta Amalia ilmus enne südaööd ise koju tagasi. Politsei kinnitusel …