Esmaspäev , 4 detsember 2023
ope koolis htm 1

Täiskasvanute koolituse seaduse muudatused loovad raamistiku mikrokvalifikatsioonidele

Haridus- ja Teadusministeerium saatis partneritele kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks täiskasvanute koolituse seaduse muutmise eelnõu.

„Kiiresti muutuvate teadmiste, tööturu vajaduste ja tehnoloogia arengu mõjul kasvab nõudlus lühemate õppimisvõimaluste ning nende tunnustamise järele. Üheks võimaluseks on mikrokvalifikatsiooniõpe, mille populaarsus on üha suurenev. Seetõttu vajab Eestis reguleerimist mikrokraadide ja mikrokvalifikatsioonidega seonduv,“ ütles Margus Haidak, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrg- ja kutsehariduspoliitika ning elukestva õppe osakonna juht. Ta lisas: „Ajakohastamist vajavad ka nõuded täiskasvanute koolitajate kompetentsidele ning täienduskoolituse rahastamispõhimõtted. Ka on Euroopa Komisjon esitanud soovituse mikrokvalifikatsioonide kasutuselevõtuks, et aidata kaasa Euroopa ühise eesmärgi saavutamisele, et täiskasvanuhariduses osaleb aasta jooksul vähemalt 60% tööealisest elanikkonnast.“

Mikrokvalifikatsioonid on mõeldud neile täiskasvanutele, kes soovivad omandada tervikoskuse  õppides väiksemate moodulitena ja kujundada oma õpitee vastavalt vajadusele ning võimetele. Need hõlbustavad liikumist erinevate haridusteede vahel ning suurendavad õppe paindlikkust. Mikrokvalifikatsioonide kasutuselevõtt aitab soodustada elukestvat õpet ja tööturu vajadustele kiiremini reageerida. Samas ei asenda mikrokvalifikatsioonid tasemeõpet. 

Vaata ka:

kool

Hariduskriis tõusmas: Õpetajate Liit kaalub streiki väikese palgatõusu tõttu

Haridustöötajate liidu juht Reemo Voltri väljendas pettumust valitsuse ettepanekus õpetajate töötasu alammäära tõstmiseks, mis on

53375637440 2d53fe1d3c c

Välisminister Margus Tsahkna Londonis: Venemaa peab tasuma Ukrainas tekitatud kahju eest

Välisminister Margus Tsahkna viibib 4.–5. detsembril kahepäevasel visiidil Londonis, mille käigus ta kohtus täna oma

error: Sisu on kaitstud!