Tag Archives: Valitsus

Valitsus kinnitas ettepanekud, mis arvestavad ELi toetuste jagamisel senisest enam piirkondade vajadustega

Blue Breaking News YouTube Channel Art

Regionaalminister andis valitsusele eelmisel nädalal ülevaate sellest, kuidas on ministeeriumid kasutanud Euroopa Liidu toetusi regionaalse ebavõrdsuse vähendamiseks. Lisaks tegi minister ettepanekuid ka teistele ministeeriumidele, et toetusmeetmete kavandamine ja toetuste jagamine aitaks senisest paremini tasakaalustada piirkondade ebaühtlast arengut. Regionaalminister Piret Hartman rääkis, et piirkondliku mahajäämuse vähendamine on valitsuse prioriteet. „Meie erilise

Loe edasi »

Valitsus kinnitas elanikkonnakaitse eesmärgid ja tegevusplaani

minuaeg.com uudised

Valitsus kinnitas Eesti kriisivalmiduse hetkeseisu ja soovituste raampaberi ning elanikkonnakaitse tegevusplaani järgmiseks neljaks aastaks. Raamdokumenti on kirja pandud eesmärgid, milleni peaks Eesti järgmise kümne aasta jooksul jõudma, et tagada riigi toimimine ning inimeste hakkamasaamine ka kõige ulatuslikumates ja nõudlikemas kriisides. Valdkonnad, mida riik järgneva nelja aasta jooksul elanikkonnakaitseks arendab, on

Loe edasi »

UURING: Usaldus Eesti Riigikogu ja Valitsuse Vastu Languses

Otseylekanded Riigikogu istungisaalis tunnuspilt

Värskest riigikantselei poolt tellitud ja Turu-uuringute AS-i poolt läbiviidud küsitlusest, milles osales 1252 inimest üle Eesti, selgub, et Eesti kodanike usaldus Riigikogu ja valitsuse suhtes on viimase aastaga kahanenud. Vastupidiselt on kohalike omavalitsuste ja presidendi vastu tundev usaldus jäänud enam-vähem samale tasemele, näitamata olulist muutust. Detsembris 2023 toimunud küsitluse järgi

Loe edasi »

Valitsus eraldab 80 miljonit eurot laiaks riigikaitseks ja elanikkonnakaitseks

eur500

Eesti julgeoleku ja kriisikindluse tagamiseks eraldab valitsus investeeringute kava raames järgnevaks neljaks aastaks 80 miljonit eurot. Lisarahastuse saavad sisejulgeolek ja -turvalisus, elanikkonnakaitse ning küberturvalisus. Nelja-aastase püsirahastuse eesmärk on hoida asutuste kõrget valmisolekut ja võimekust edukalt kriise lahendada ja neiks paremini valmistuda. Rahastus on mõeldud nii personalikuludeks kui ka tehnika ja

Loe edasi »

Kaja Kallas: Valitsuse vahetust ei tule

kaja kallas

Peaminister Kaja Kallas (RE) lükkas tagasi väite, et Reformierakond kavatseb Eesti 200 valitsusest välja visata, väites, et üleminek Keskerakonnast Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poolele võiks viia vaid koalitsiooni moodustamiseni Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide vahel. Kallas rõhutas Postimehele, et see on spekulatsioon ning ta kahtlustab, et seda levitab Isamaa esimees Urmas Reinsalu, kelle eesmärk

Loe edasi »

Kiire lahendus ootel: Valitsus lubab 8 miljoni euro kiiret lisamist õpetajate palgafondi pärast protseduurilist kaost

53038679523 d2148a26d3 c

Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) kinnitas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et õpetajate alampalkade tõstmiseks mõeldud kaheksa miljonit eurot, mis jäid protseduuriliste segaduste tõttu riigieelarvest välja, lisatakse esimesel võimalusel. Ta selgitas, et vajalike vahendite leidmiseks koos juriidilise lahendusega tegeletakse aktiivselt. Kallas tõi välja, et haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200) leidis selle summa oma

Loe edasi »

Valitsus sai ülevaate suurõppuse CREVEX23 järeldustest

valitsus

“Õppusega seatud eesmärgid said enamuses täidetud ning õppusest osavõtnutel tekkis parem olukorrateadlikkus nii evakuatsiooni läbiviimisest, ohuteavitusest, toimepidevusest, kui ka asutuste vahelistest kitsaskohtadest,” nentis riigisekretär Taimar Peterkop. Peterkopi sõnul tuleb kõikidel ministeeriumitel ja asutustel nüüd CREVEX23 järelmeid arvestades üle vaadata asutuste töökorrad ja uuendada hädaolukorra lahendamise plaanid 2024. aasta jooksul. Seotud

Loe edasi »

Valitsus otsustas lõpetada õigusabi lepingu Venemaaga

venemaa

Valitsus otsustas lõpetada õigusabi lepingu Venemaaga ning andis välisministeeriumile ülesande valmistada ette ja saata Riigikokku vastava seaduse eelnõu. „Nii kaua kui kestab Venemaa täiemahuline agressioon Ukraina vastu, peame jätkama jõupingutusi venelaste isoleerimiseks rahvusvahelisel areenil ning säilitama Eesti ja Venemaa kahepoolsed suhted üksnes absoluutselt vajalikul miinimumtasemel,“ selgitas välisminister lepingu lõpetamist. „Meie

Loe edasi »

Valitsuse kriisikomisjon arutas elanikkonnakaitse tegevusplaani ja suurõppuse Crevex tulemusi

valitsus

Elanikkonnakaitse raampaber annab ülevaate elanikkonnakaitse meetmete sisust ja hetkeolukorrast ning pakub välja soovitused, milliste sihtideni peaks riik järgmise kümne aasta jooksul jõudma selleks, et tagada kriisi- ja hädaolukorras inimeste turvalisus ja riigi toimimine. Sellega tekib valitsusel ametkondlikult kokku lepitud pikk vaade, millises suunas elanikkonnakaitset arendada. „Elanikkonnakaitse arendamise eesmärk on suurendada

Loe edasi »

EKRE pöördub Presidendi poole, et vältida usaldushääletusega sidutud eelnõude väljakuulutamist

martin helme

EKRE fraktsioon edastas neljapäeva hommikul presidendile kirja, milles palutakse jätta välja kuulutamata hiljuti riigikogus usaldushääletuse abil vastu võetud eelarve-eelnõud. EKRE kritiseerib usaldushääletuste kasutamist Reformierakonna poolt, mis nende hinnangul rikub parlamentaarse demokraatia põhimõtteid ja piirab opositsiooni mõjuvõimalusi. Samuti heidetakse valitsusele ette eelnõude sidumist usaldushääletusega, mida EKRE peab katsena opositsiooni ignoreerida. EKRE

Loe edasi »