Neljapäev , 8 juuni 2023
Erakorralised uudised

Tag Archives: Riigikohus

Riigikohus saatis Brigitte Susanne Hundi kaebuse tagasi maakohtusse

Riigikohus rahuldas Brigitte Susanne Hundi kassatsioonkaebuse ning tühistas Tallinna ringkonnakohtu ja Harju maakohtu otsused, mis olid jätnud rahuldamata tema hagi teda solvanud netikommentaatori peale. Riigikohus saatis asja maakohtule uueks läbivaatamiseks. Hunt esitas 7. aprillil 2021. Harju maakohtule Taivo Liiviku vastu hagi, milles palus kostjalt hageja kasuks välja mõista mittevaralise kahju eest rahalise hüvitise kohtu …

Loe edasi »

Riigikohus jättis EKRE valimiskaebuse läbi vaatamata

Riigikohus jättis läbi vaatamata Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) kaebuse elektroonilise hääletamise tulemuste peale riigikogu valimistel, sest Vabariigi Valimiskomisjon (VVK ) ei olnud vaidlusalust küsimust veel lahendanud. Riigikohtusse laekus 9. märtsil EKRE kaebus, milles vaidlustati riigikogu valimiste tulemuste kindlakstegemist VVK poolt 5. märtsil ja lisaks sooviti elektroonilise hääletamise tulemuste kehtetuks tunnistamist. …

Loe edasi »

EKRE pöördus valimistega seoses uuesti riigikohtusse

EKRE pöördus riigikogu e-valimiste vaidlustamise kaebusega taas riigikohtusse. “Elektroonilist hääletamist puudutav EKRE kaebus saabus riigikohtusse reedel ja see edastati korrakohaselt vabariigi valimiskomisjonile (VVK), et nad saaksid anda selle kohta riigikohtule omapoolsed selgitused,” ütles ERR-ile riigikohtu pressiesindaja Arno Põder. EKRE vaidlustab riigikohtus vabariigi valimiskomisjoni 14. märtsi otsust, millega nende kaebus jäeti …

Loe edasi »

 EKRE pöördub taas riigikohtusse, nüüd tüliõunaks seik riigikogus. Martin Helme: rikuti seadust

Marek Reinaasi üks eilne lause riigikogu saalis andis EKREle tõuke, et esmalt esitada protestid istungil ja seejärel otsustada riigikohtusse pöördumise kasuks. „Reeglid peavad kehtima kogu aeg,“ leidis Martin Helme, et seadust eirati. Helme sõnas, et nad on juba oma advokaadiga rääkinud ja plaan on kaebus esitada. Seejärel on tema teada …

Loe edasi »

Riigikohus lükkas kõik valimiskaebused tagasi ja valimistulemused jõustuvad

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium lükkas neljapäeval tagasi kõik riigikogu valimistega seoses esitatud kaebused, mis annab Vabariigi Valimiskomisjonile aluse kuulutada valimistulemused välja. Viimaste otsuse seas jättis riigikohus rahuldamata Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE), Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (EÜVP) ja Oleg Ivanovi valimiskaebused, kuid juhtis tähelepanu sellele, et elektroonilise hääletuse korraldus on vaja senisest …

Loe edasi »

Riigikohus andis Swedbankile valusalt vastu näppe: niisama lihtsalt kliendist üle sõita ei saa

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas täna avaldatud otsuses, et pangal on õigus kliendiga sõlmitud põhimakseteenuse leping üles öelda ainult erakorraliselt ehk olukorras, kus selleks on mõjuv põhjus. Kolleegium viitas otsuses sellele, et tänapäeval kuuluvad pangateenused sisuliselt põhivajaduste hulka. Ilma pangakontota on inimesel raske – kui mitte võimatu – teha paljusid eluks vajalikke …

Loe edasi »

EKRE läheb e-hääletamise vaidlustamisega riigikohtus uuele katsele

Vabariigi valimiskomisjon otsustas teisipäeval, et jätab EKRE e-hääletamisega seotud kaebuse rahuldamata. Erakonda esindav advokaat Paul Keres ütles, et EKRE vaidlustab komisjoni otsuse riigikohtus. Keres ütles, et valimiskomisjoni otsuse vaidlustamise tähtaeg on homme ning EKRE seda ka teeb. Valimiskomisjon arutas teisipäevasel koosolekul EKRE ja Vasakpartei kaebusi ning arutelude tulemusel otsustati jätta …

Loe edasi »

Riigikohus: lastega suhtluskorda määrates tuleb eelistada laste huve, mitte lahus elava vanema soove

Uus elatise määramise kord on toonud kaasa huvi lastega suhtluskorda muuta – rohkem koosveedetud päevi aitab vähendada elatise summat. Riigikohus tegi 15. veebruaril tähtsa otsuse, mille kohaselt ei saa lahutatud vanema juures elamist lapsele peale suruda, kui see teeb tema elu keerulisemaks. Kõrgeim kohtuaste arutas madalamates kohtuastmetes läbi käinud kaasust, mis …

Loe edasi »

Jan Uuspõllu hüvitiseasjas oodatakse ära riigikohtu lahend

Näitleja Jan Uuspõllu kohtuasjas, kus ta peab väidetavalt varjatud puudustega maja müügi tõttu hüvitist maksma, oodatakse ära riigikohtu otsus samalaadses kaebuses, misjärel otsustatakse edasikaebamine. Tallinna ringkonnakohus, kes arutas Uuspõllu esindaja apellatsioonkaebust Harju maakohtu otsusele, millega rahuldati osaliselt Triisbergi hagi, mõistis näitlejalt viimase kasuks välja 10 841 euro suuruse viivise, seda …

Loe edasi »

Riigikohus võttis Priit Toobali kaebuse menetlusse

Riigikohus otsustas võtta menetlusse Keskerakonna poliitiku Priit Toobali määruskaebuse Põhja-Sakala vallavolikogu otsuste tühistamiseks. Toobal vaidlustas Tartu halduskohtus ning kui see asja arutamisest keeldus siis ka Tartu ringkonnakohtus Põhja-Sakala vallavolikogu otsused, kuid kumbki kohus neid arutusele ei võtnud, leides, et tal ei ole selleks kaebeõigust. Loe ka: Priit Toobal, isegi poliitikud …

Loe edasi »