Erakorralised uudised
eur g8ff142549 640

Sotsiaalministeeriumi konkursitaotlus vähitõrjega seotud teadus- ja arendustöö keskuse rajamiseks sai Vabariigi Valitsuselt 2,6 mln eurot

Valitsus eraldas täna vähitõrjega seotud keskuse loomiseks 2,6 mln eurot. Keskuse eesmärk on koondada erinevate sektorite organisatsioone ühiseks siseriiklikuks ennetus- ja ravialaseks koostööks. Ühtlasi ollakse sillaks rahvusvahelistele kliinilistele ja teadusuuringutele ning partneriks teistele vähitõrje keskustele Euroopas. Raha jaguneb nelja aasta peale, esimesel aastal on kavandatud projekti eelarveks 650 000 eurot.

Rahastus pälviti ministeeriumide konkurentsipõhiste teadus-arendustegevuste taotluste konkursivoorus, mida hindas Vabariigi Valitsuse juures tegutsev Teadus- ja Arendusnõukogu. Vähktõbi on üks viiest „Euroopa Horisont“ teadus- ja innovatsiooni raamprogrammis esile tõstetud missioonist ja selle tegevusele saaks tulevikus taotleda Euroopa Liidu rahastust.

Terviseminister Riina Sikkuti sõnul näitab rahastusotsus vähitõrjekeskuse rajamiseks Eesti pühendumust vähi vastu võitlemisele ja patsientide elukvaliteedi parandamisele.

„Vähi haiguskoormus on Eestis väga suur. Viimastel aastatel oleme laiendanud sõeluuringutes osalemist ravikindlustamata inimestele, piloteerime kopsuvähi sõeluuringut, plaanime laiendada rinnavähi sõeluuringutes osalejate vanusrühma, pöörame tähelepanu vähipatsiendi raviteekonnale ja palliatiivravi võimaluste arendamisele. Samuti paranevad järk-järgult vähiravi võimalused nii piirkondlikult kui ka parema ravimite kättesaadavuse kaudu. Järgmisel aastal ulatab personaalmeditsiin abikäe vähi varajaseks diagnoosimiseks. Teadus ja rahvusvaheline koostöö on tähtsad vähi ennetuse, diagnoosimise ja ravi jaoks ning just seda aitab keskuse loomine teha,“ kommenteeris terviseminister Sotsiaalministeeriumi projekti.

Keskuse rajamise esimeses etapis on eesmärgiks jõuda rahvusvaheliste arendusprojektideni ning selle käigus üles ehitada keskuse juhtimisstruktuur. Hilisemas faasis keskendutakse teadus- ja arendustöö kõrval  vähitõrjega seotud siseriiklike ja rahvusvaheliste tegevuste koordineerimisele, et saavutada Euroopa Liidu kõikehõlmava vähikeskuse (CCC) akrediteering.

2021. a lepiti Eestis lepiti kokku riiklik vähitõrje tegevuskava, et kümnendi jooksul vähendada vähijuhtude ja -surmade arvu, pikendada vähipatsientide eluiga ja -kvaliteeti. Loodav keskus võimestab vähitõrje tegevuskava eesmärkide saavutamist.

Tervise Arengu Instituudi andmetel on viimastel aastatel diagnoositud üle 8000 vähijuhu aastas. 2022. aastal tasus Tervisekassa 51 000 inimese pahaloomulise kasvaja ravi eest. Vähkkasvajaga kaasnevaid operatsioone, raviteenuseid ja vähiravimeid rahastati rohkem kui 171  miljoni euro eest.

Vaata ka:

kirst

Lapsed on hämmingus, kirstus oli võõras inimene kellele olid ema riided seljas.

Põhja-Carolina Surnukuur Palub Vabandust Ehmatava Segaduse Pärast: Õed Leidsid Kirstust Võõra Inimese Ühes Põhja-Carolina surnukuuris

2.mai otsing 1

KUUM: Kadunud mees liitus purjus peaga omaenda otsimissalgaga.

Türgi Bursa piirkonnas toimusid hiljuti eriti veidrad sündmused. Beyhan Mutlu oli koos sõpradega õhtul metsas