Erakorralised uudised
vanain

Sotsiaalkomisjon: tugiisikud väärivad õiglasi ja paindlikke töösuhteid

Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas tänasel istungil kollektiivset pöördumist, mis palub tagada tugiisikutele suuremad sotsiaalsed garantiid.

Pöördumise „Tugiisik töölepinguga tööle“ mõte on osutada tähelepanu sellele, et praegu sõlmivad kohalikud omavalitsused tugiisikutega eelkõige käsunduslepinguid, mitte töölepinguid, mis tähendab, et tugiisikutele pole ette nähtud puhkust ning väikese koormuse puhul ka ravikindlustust.

Komisjoni esimees Helmen Kütt sõnas, et kohalikel omavalitsustel on olenevalt tugiisiku töö iseloomust ja kestvusest õigus otsustada, kas temaga sõlmitakse tööleping või käsundusleping. „On inimesi ja olukordi, kellele puhul käsundusleping sobib paremini kui tööleping ja seda võimalust ei saa neilt ära võtta,“ sõnas Kütt ja lisas, et kui tugiisiku töömaht läheb suureks ja tugiteenuse osutamine muutub tema põhitööks, siis saab Tööinspektsioon teha järelevalvet selle üle, kumb töövorm on õigem.

„Tuleb tänada teema sotsiaalkomisjoni toojaid. Nägime täna istungil, et teema on lisaks arutlusel olnud nii kohalikul kui ka erialaorganisatsioonide tasandil ja see näitab, et see tõesti vajab põhjalikku arutamist ja enam selgust,“ märkis Kütt.

Komisjoni aseesimees Siret Kotka toonitas, et tugiisikuid on kohalikel omavalitsustel niigi raske leida. „Ühelt poolt peaks tugiisikuid rohkem koolitama, samal ajal peaks riik olemasolevaid õiglaselt kohtlema. Lihtsam võimalus töölepingu alusel tööle saada ei annaks neile mitte ainult sotsiaalseid garantiisid, vaid ka töömotivatsiooni ja tunde, et nad kuuluvad toetavasse kollektiivi,“ märkis ta.

Sotsiaalkomisjoni istungile olid kutsutud kollektiivse pöördumise „Tugiisik töölepinguga tööle“ algatajate esindaja Anneli Tamm, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Sotsiaaltöö Assotsiooni esindajad.

Tugiisikuteenus on lastele ja täiskasvanutele mõeldud kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine. Abivajajale pakutakse abi igapäevaeluga toimetulekul ja suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga.

Vaata ka:

taroskoop minuaeg.com

Taroskoop: Teisipäev, 18. juuni 2024

Jäär (21. märts – 19. aprill) Kaart: Sauade Äss Täna tõotab tulla energiline ja inspireeriv

horoskoop

Horoskoop – Teisipäev 18 juuni 2024

Jäär (21. märts – 19. aprill) Täna oled täis energiat ja valmis võtma vastu uusi