Sunday , 19 September 2021
Jacques Attali

SOOVITAME LUGEDA! Prantsuse presidentide nõunik: eriolukord ei lõppe enam KUNAGI.

SOOVITAME LUGEDA! Prantsuse presidentide nõunik: eriolukord ei lõppe enam kunagi

Prantsuse presidentide erinõunik, maailma mõjukaimate ühiskonnateoreetikute hulka kuuluv Jacques Attali väidab, et eriolukordade käigus kehtestatud ühiskonna kontrollmeetmed on tulnud selleks, et jääda alatiseks ning kujundada ümber kogu senituntud elukorraldus.

Lähitulevikus jõuab kätte päev, mil vaktsiinide tulv ujutab üle maailma ning restoranid, hotellid, kinod ja teatrid avatakse kõikjal. Ka sügis tõotab tulla rõõmuküllane ning ei ole välistatud, et järgmise talve alguseks arvavad enamus inimestest, et pandeemiast on tasapisi saamas vaid ebameeldiv mäletsetus. Kuid see pole nii …

Inimkond alles hakkab maksma ligi kahe aastase perioodi vältel kuhjunud töökaotuste, pankrottide, eraeluliste tragöödiate, ruineeritud karjääride ja kokku varisenud projektide pikaajalist koguhinda.

Peame juba nüüd valmistuma tulevikus tõenäoliselt praeguste vaktsiinide suhtes resistentsete viirusetüvede saabumiseks, olles valmis tõrjuma masendust, mis saabub koos ühiskondade uute sulgemistega, oodates samas miljardite kiirkorras toodetud vaktsiinide saabumist ning korraldades üha uusi ja uusi inimkonna massvaktsineerimise kampaaniaid. Me peame leppima sellega, et ühiskondade regulaarsed sulgemised ning massvaktsineerimised saavad toimuma igal aastal, jäädes kestma kümneteks aastateks – seda nii COVIDi kui teiste haiguste tõttu.
Seejärel oleme sunnitud tegema kõik need valikud, mis oleks pidanud tehtama aasta eest ja organiseerima ümber kogu ühiskonna, et olla valmis elama maailmas, milles pandeemialained saavad olema tavanähtuseks. Peame kujundama ümber töötamise ja õppimise senituntud viisid, et kohanduda ühiskonna lukkupanemise perioodidega, millest saab ilmselt regulaarne osa meie eludest.

Me peame leppima sellega, et ühiskondade regulaarsed sulgemised ning massvaktsineerimised saavad toimuma igal aastal, jäädes kestma kümneteks aastateks – seda nii COVIDi kui teiste haiguste tõttu.

Peame valmistuma ka teiste ohtude vastu, mida tänapäeval kas ei teadvustata või teadvustatakse ebapiisavalt. Eeskätt globaalne soojenemine, veepuudus, põuad, liikide väljasuremine, kahjurite invasioonid ning poliitilised rahutused, mis tavaliselt kaasnevad. Need on ohud, mille iseloom erineb kogetud pandeemiast, ent mille negatiivsed tagajärjed saavad olema veelgi pöördumatud.

Juhul kui me ei valmistu ette tuleviku kriisideks täna, oleme sunnitud taas läbi mängima samasuguse katse ja eksituse meetodite kaskaadi, defitsiidid, eksimused ja improviseerimised, mis on iseloomustanud käesolevat pandeemiat. Kuid seda kõike palju suuremas mõõtkavas ning ilma toimiva lahenduseta, kuna meil ei saa olema võimalust jahutada maha ülekuumenenud planeeti, taaselustada väljasurnud liike ega ka lootust vaktsiinile, mis kaitseks meid veepuuduste või saastatud õhu eest.

Peame kujundama ümber töötamise ja õppimise senituntud viisid, et kohanduda ühiskonna lukkupanemise perioodidega, millest saab ilmselt regulaarne osa meie eludest.

Juhul kui me ei valmistu homseteks kriisideks ette juba täna, oleme sunnitud seisma silmitsi sõdadega rahvaste ja ühiskonnagruppide vahel elamiskõlbmatuks muutunud maailmas.

Tulevikuks ettevalmistumine nõuab pandeemiast õppust võtmist ja julgust korraldada ümber kogu majandussüsteem „sõjamajanduse“ mudeli abil, vähendades massiivselt kõiki majandustegevusi, mis suurendavad katastroofide tekkevõimalust ja fossiilkütuste ning neid kasutavate transpordisüsteemide, plastikute, kemikaalide ja tekstiilide kasutamist.

Programm nõuab absoluutse prioriteedi andmist sektoritele, mille töö on suunatud nende [s.t eeldatavasti seni toiminud majanduse ja elukorralduse poolt esile kutsutud – tõlkija märkus] kahjude korvamisele – eeskätt meditsiinile, haiglatele, arstide väljaõppele, haridusele ja uurimustööle, hügieenile, toidule, jätkusuutlikule põllumajandusele ja majutusele, puhtale veele ja energiale, nutistule, turvasüsteemidele, kultuurile ja demokraatia arengule, spekulatsioonivabadele finants- ja kindlustusteenustele. Kõik need sektorid kokku moodustavad midagi, mida ma nimetaksin „elu ökonoomiaks“. Hetkel annavad mainitud sektorid maailma riikide kogutoodangust vähem kui poole, ent 20 aasta pärast peaks see näitaja tõusma kahe kolmandikuni.

Tulevikuks ettevalmistumine nõuab pandeemiast õppust võtmist ja julgust korraldada ümber kogu majandussüsteem „sõjamajanduse“ mudeli abil, vähendades massiivselt kõiki majandustegevusi, mis suurendavad katastroofide tekkevõimalust ja fossiilkütuste ning neid kasutavate transpordisüsteemide, plastikute, kemikaalide ja tekstiilide kasutamist.
Elu ümberkorraldamise projekt nõuab hiiglaslikku ümberlähtestamist – uut visiooni maailmast, mis on suunatud tulevastele põlvedele. Visiooni, milles on uued väärtused ja prioriteedid, rohkem altruismi ja vähem tarbetust. Ning uut viisi, kuidas teha poliitikat.

See on meie viimane võimalus. Juhul kui me asja tõsiselt kätte ei võta, saab pandeemiast inimkonna õnne viimane episood. Kas meis on küllaldaselt julgust, et seda kõike endale teadvustada? Kas poliitikud, intellektuaalid, ettevõtjad ja ametiühingute juhid on piisavalt südikad, et lausuda ebamugavaid tõdesid ning asuda ühiskonna muutmise tõsise ettevõtmise kallale? Ma ei tea.

Ainus mida tean on see, et juhul kui ühiskonna liidrid ühiskonna muutmise programmi tõsiselt ette ei võta, ei ole sajandi või vähema aja möödudes enam tulevasi põlvkondi, kes tänaste põlvkondade tegevusetust isegi hukka võiks mõista.

See on meie viimane võimalus. Juhul kui me asja tõsiselt kätte ei võta, saab pandeemiast inimkonna õnne viimane episood.

Kommenteerib Adrian Bachmann
Jacques Attali näol on tegemist autoriga, kelle väljalausumisi maailma poliitilise süsteemi ja ühiskondliku elu tulevikutrendidest tasub kuulata tulenevalt asjaolust, et mees kuulub maailma mõjuvõimsaimate isikute n-ö „siseringi“ või on vähemasti lähedal selle epitsentrile. Attali on mitmete Prantsusmaa valitsuste ja presidentide (sh Emmanuel Macroni) erinõunik, Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga esimene president, globaalse ulatusega finantskonsultatsiooni ettevõtte asutaja, korduvalt maailma mõjuvõimsaimate mõtlejate hulka valitud futuroloog, kes on kirjutanud mitmeid üllitisi, milles esitatud visioonid on tõestanud ennast kas täide läinuna või täide minevana.

Sedasi on Attali vähemalt sama mõjukas kui Maailma Majandusfoorumi esimees Klaus Schwab, kelle pantomiimse pahalase stiilis esitatud visioonid „koroona järgsest maailmast“ on saanud viimasel aastal (kuri)kuulsaks.

Attali koroonakriisi järgse „uue normaalsuse“ visandamises domineerib täielikult imperatiivne vorm. On keegi „meie“, kes otsustab, kuidas inimesed oma elusid tulevikus tohivad elada, kelle hulka kogu inimkond justkui arvatakse, ent kes sinna nii autori kui lugejate teadvuses tegelikult ei kuulu. Tegelikult kumab kogu Attali kirjutisest läbi vankumatu arusaam, et „meie“ eluteede võimalikkuse ja võimatuse piirid panevad paika hoopis „nemad“.

Jaga

Vaata ka:

Tarokaart

Pühapäev 19.09 Tarokaart on ARMASTAJAD

Tänase päeva Taro kaardi nimi Armastajad on romantilise kõlaga. Traditsiooniliselt tähendab antud kaart mõningaid probleeme …

242282563 2008683005967760 6536352264939314420 n scaled

Laupäeval 18.09 sängitati Haljala kalmistulmulda armastatud, laulja ja looja Lea Dali Lion’i urn.

Laupäeval 18.sept. sängitati Haljala kalmistul Lääne-Virumaal mulda armastatud, mitmekülgse ja väga erilise andega laulja ja …

maal elamise paev 2021 scaled

Maal Elamise päev – 25. september 2021

Maal Elamise päeva eesmärk on avada uksed tegusatele ja säravatele inimestele, et aidata neil leida …

vesi2

JAHMATAV AVASTUS: Kõik, mis inimesed on vee joomise kohta teadnud, on vale.

Väidetakse, et midagi rohkem juua vett, seda parem on mälu ja vaimne tervis, seda rohkem …