Friday , 17 September 2021
Pink Flowers Mothers Day Facebook Post

SEPTEMBRI Sünnikuupäevade iseloomustused.

Kuupäev: 1. september

1. septembril sündinud inimene on auahne ja ettevõtlik. Talle on oluline see, et karjääriredelil edasi liikuda. Tunnustuste ja tähelepanu saamine on talle äärmiselt olulised.
Ta on inimene, kes pöörab suurt tähelepanu erinevatele detailidele, sest see tagab talle edukuse ja tagasilöökide vältimise. Tal jätkub kõikide tegevuste jaoks piisaval määral entusiasmi, mistõttu suudab ta ellu viia ka kõige keerulisemad kohustused ja ületada ületamatutena tundunud takistused.
Ta on kannatlik nii oma tegevuste juures kui ka teiste inimestega suhtlemisel. Talle meeldivad uuenduslikud ideed ja lahendused, millest ta lennult kinni haarab.
Ehkki ta näitab oma tegevuste juures välja suurt enesekindlust, ei ole ta sugugi nii kindel oma võimetes, annetes ega oskustes. Sega ta üldjuhul teistele inimestele välja ei näita, tihtilugu ka mitte oma kõige lähedasematele inimestele.
Ta on oma ettevõtmistes täiuslikkuse poole püüdleja, mistõttu ei hakka ta kunagi oma tegevuste juures liigselt kiirustama. Talle meeldib see, kui saab oma tegevused põhjalikult ette valmistada ning see, kui teda tagant ei kiirustata.
Inimsuhetes on ta rõõmsameelne ja sõbralik, kuid ta võib välja näidata märkimisväärset sallimatust nende inimeste suunas, kes pole ettevõtlikud ja kes ei suuda detailidele piisavalt tähelepanu pöörata. Kõige rohkem häirib teda inimeste juures pealiskaudsus ja hoolimatus.
Tööalastes asjades on ta ettevõtlik ja ambitsioonikas. Ta soovib töökohal välja jõuda mõjuka positsioonini ning see tal arvatavasti ka üsna hästi õnnestub. Tema käsutuses on ka hästiarenenud ärivaist, mis võimaldab tal langetada häid otsuseid.
Meeskonnatöö tegemine pole tema tugevaimaks küljeks, mistõttu tuleks talle kasuks iseseisev otsustamine ja töö tegemine.
Armuasjades on ta impulsiivne ja tormakas. Ta näitab partneri suunas välja suurt hoolivust ja tähelepanu, kuid tema äkilised otsused ja valikuid võivad partnerile palju segadust tekitada.

Kuupäev: 2. september
2. septembril sündinud inimene on hea suhtleja, sarmikas ja seltsiv. Ta on teiste inimestega alati viisakas ning valib hoolikalt oma sõnu, et teistes inimestes mitte pahameelt tekitada. Ta oskab oma otsekohese sõnumi teisteni viia väga diplomaatilisel viisil.
Üldjuhul ta ei sea endale väga suuri eesmärke. Ta on inimene, kellele meeldib elada üks päev korraga ja tegeleda asjadega, mis hetkeolukord kaasa toob. See muudab ta pingevabamaks ja rõõmsamaks.
Ta on küllaltki auahne, kuid ei saavuta sellekohast edasiliikumist tavapäraselt suuremaid plaane teostades. Ta leiab selles osas endale kindla nišši, mida mööda elus edasi liikuda ja seeläbi tähelepanu võita.
Ta on kaval ja nutikas. Ta ei raiska aega mõttetutele asjadele ning püüab leida oma tegevustele efektiivseima lahenduse, kasutades sealjuures ära oma teadmisi, tehnilisi lahendusi ja teiste inimeste abi. Teised inimesed muretsema aga ei peaks, sest tal pole kombeks teisi ära kasutada.

Talle meeldib teha teiste inimestega koostööd. Ta suudab ka kõige keerulisemates olukordades leida teiste inimestega soovitud kompromisslahendused. Ta pole aga valmis kunagi tegelema asjadega, mis tunduvad talle vastumeelsetena.Tööalastes asjades on ta edukas rutiinsemate asjadega tegelemisel. Talle meeldib tegevusi korraldada, otsida uusi lahendusi ning keskenduda informatsiooni hankimisele. Ta pole inimene, kes sooviks langetada suuri otsuseid või ennast nahast välja joosta. Pigem eelistab ta rahulikumat tööalast keskkonda.
Head valdkonnad oleksid talle töötamiseks: haridus, meedia, teadus, kunst, õigusteadus ja sport.
Armuasjades on ta suhtele täielikult pühendunud. Talle on suhtes oluline lähedus, vaimne side ja harmoonia. Kui eelpooltoodu on olemas, tulevad kirg ja romantika juba iseenesest.
Kuupäev: 3. september
3. septembril sündinud inimene on terane ja ettevõtlik. Ta suudab endale seada väga selged eesmärgid ning asuda seejärel neid ellu viima.
Ta on väga hea väljendusoskusega. Samas on ta suuteline kuulda võtma teiste inimeste arvamusi ja mõtteid ning nendega ka vajadusel arvestama.
Ta pöörab suurt tähelepanu informatsiooni hankimisele, sest see tagab talle vajaliku kindlustunde. Talle meeldivad uued väljakutsed, sest need võimaldavad tal ennast proovile panna. Samas ei tähenda see sugugi seda, et ta hüppaks pea ees tundmatus kohas vette. Talle meeldib kaalutletud tegutsemine, sest see aitab tal paremini peamiste eesmärkideni jõuda.
Ta naudib erinevaid seiklusi, mistõttu otsib ta sellekohaseid võimalusi. Arvatavasti reisib ta oma elu jooksul suhteliselt palju.Ta on alati entusiastlik, millega nakatab ta ka kõiki neid inimesi, kes tema ümber liiguvad. Tema läheduses meeldib inimestel olla ning seltskonnas on ta arvatavasti tähelepanu keskpunktis.
Tööalastes asjades on ta väga ettevõtlik ja korralik. Talle on oluline, et kõik asjad saaksid tehtud võimalikult hästi. Ta on kriitiline kõikide nende inimeste suunas, kes on tööasjades pealiskaudsed.
Talle meeldib teisi inimesi aidata, mistõttu sobiksid talle ametid, kus ta saaks ühel või teisel viisil teistele inimestele kasulik olla. Head valdkonnad on talle töötamiseks meditsiin, sotsiaaltöö, teadus, haridus ja õigusteadus. Ka oleksid talle sobilikud ametid, kus ta saaks ära kasutada oma loomingulisi võimeid.Armuasjades on ta pühendunud ja armastav. Ta ihkab suhtesse romantikat ja kirge ning ta oskab seda ise üsna hästi esile tuua. Teatud määral võib suhtes tema jaoks probleemiks kujuneda vabadusesoov.

Kuupäev: 4. september
4. septembril sündinud inimene on teerajaja nii endale kui ka teistele. Tema rajatud vundamendile, saavad teised hakata rajama midagi suurt ja uhket. Ta on suurepärane organisaator ning oskuslik ideede elluviija.
Talle on oluline see, et tema elu oleks stabiilne ja harmooniline. Selle saavutamiseks teeb ta üsnagi märkimisväärseid jõupingutusi. Ka koduga seonduvate asjade korraldamine on tal suure tähelepanu all, sest mida hubasem on kodune keskkond, seda paremini ta ennast igapäevaselt tunda saab.
Ta on praktiline inimene, mistõttu meeldib talle oma tegevusi pikalt ette planeerida, et seeläbi asjatuid raiskamisi vältida. Kiirete otsuste tegemine pole tema jaoks ning üldiselt ta seda ka väldib.
Ta on kannatlik ja analüütiline. Ta ei eelda kunagi seda, et tema ideed ja mõtted saaksid kiiresti teostatud. Ta analüüsib alati olukorda ja inimesi ning seejärel teeb valikud. Ta ei lase ennast teistel inimestel väga palju mõjutada, kuigi talle meeldib nõuandeid ja soovitusi küsida.
Seltskonnas on ta pigem tagaplaanil. Ta kuulab huviga, mida teised inimesed räägivad, kuid oma plaanidest ja saavutustest ta rääkida ei soovi.
Tööalastes asjades on ta küllaltki auahne ning soovib oma tegevsute tulemusena karjääriredelil edasi liikuda. Ta ei karda tööalaseid raskusi, sest suudab need alati ületada.
Ta võiks olla edukas uurija, teadustöötaja või õpetaja. Head valdkonnad oleksid talle töötamiseks mehaanika ja tehnika. Ta on suuteline hakkama saama kõikidel erialadel, kuid kui ta soovib ametis kaua vastu pidada, peab ta oma ametisse kirglikult suhtuma.
Ta võiks olla edukas ka ärimaailmas, kuid selles vallas tegutsemiseks võiks tema kõrval olla keegi usaldusväärne inimene, kellega oma mõtteid ja ideid arutada.
Armuasjades on ta pühendunud ja romantiline. Ta suudab suhtes esile tuua positiivseid energiaid. Ta võib olla oma partneri suunas küllaltki kriitiline, mistõttu peaks partner sellega leppima ja kohanema, kui koos elada soovitakse.

Kuupäev: 5. september
5. septembril sündinud inimene on tõeline mässaja. Talle meeldib kõiki asju kahtluse alla seada ja oma ideedega välja tulla. Ta ei karda seista vastu traditsioonidele, ega kehtivale korrale.
Ta on praktiline inimene, kellele meeldib asjad kindlalt kontrolli all hoida. Talle meeldib samas kogu aeg katsetada uusi meetodeid, kuidas muuta nii enda kui ka teiste elu. Samas ei sea ta selle tulemusena kunagi ohtu oma heaolu.
Teadmiste omandamine on talle oluline. Teadmised ja oskused on need, mis tagavad talle suurema kindlustunde. Ta on tark ja kaval ning suudab üldjuhul iseseisvalt kõik esilekerkinud probleemid ja raskused ületada.
Talle meeldib tegeleda loominguliste asjadega. Arvatavasti on tema käsutuses ka mõni hästiarenenud kunstianne, millele ta igapäevaselt raskendust otsib.
Inimsuhetes on ta iseseisev ja kriitiline. Temaga tuleb osata läbi saada, sest nõrgemat inimesed ei suudaks tema lähedal kaua püsida. Üldiselt ei kuula ta teiste inimeste nõuandeid ning tegutseb vastavalt oma nägemustele. Samas teistele inimestele jagab ta alati nõu ja soovitusi ning kui neid ei järgita, ei häbene ta oma pahameelt välja näidata.
Uuenduslikud ideed ja tehnoloogiad köidavad tema tähelepanu. Ta haarab lennult neist kinni. Tema puhul võib tihti näha, et ta on endale hankinud uue auto, telefoni vms., et seeläbi ajaga kaasas käia.
Tööalastes asjades on ta pigem üksik hunt, kui meeskonnatöötaja. Talle meeldib otsuseid langetada ja vastavalt sellele tegutseda. Ta on kohusetundlik ning viib alustatud asjad lõpule. Detailidega mässamine pole tema meelistegevus, kuid vajadusel saab ta sellega hakkama.
Valdkond, kus ta ennast töötades hästi tunneks, peaks pakkuma talle loomingulisust ning võimalust ühel või teisel viisil särada. Meedia, meelelahutus, kunst, teadus, meditsiin, sport ja poliitika oleksid need valdkonnad, kus ta ennast kõige paremini teostada suudaks.
Armuasjades on ta idealist, mistõttu toob armuelu talle paratamatult kaasa pettumustundeid. Ta on romantiline ja kirglik. Ta on samas väga nõudlik ja domineeriv, mistõttu peab tema partner olema selles osas vägagi leplik.
Kuupäev: 6. september
6. septembril sündinud inimene on seltskondlik ja lahke. Talle on oluline see, et ta oleks pidevalt ümbritsetud inimestega, kellega oma mõtteid ja ideid vahetada. Ta on hea kuulaja ning on valmis alati teisi inimesi aitama ja toetama.
Talle on oluline see, et ta saaks oma mõtteid teistega jagada, et seeläbi saada häid nõuandeid ja soovitusi. Seeläbi saab ta vajalikku tuge igapäevaste toimingute tarvis. Ta on teiste arvamustest mõjutatav, mistõttu võidakse teda ka aeg-ajalt ära kasutada.
Ta on hea käitumisega ning püüab teiste inimestega alati hästi läbi saada. Teiste inimestega suhtlemisel tõusevad esile tema taktitunne ja diplomaatilisus.
Talle on oluline see, et teda ümbritsev keskkond oleks harmooniline. Keerulises ja pingelises keskkonnas on tal keeruline toime tulla. Ebameeldivatest ja agressiivselt otsekohestest inimestest eelistab ta eemale hoida.
Tema kujutlusvõime on hästi arenenud. Talle meeldib arvatavasti tegeleda mingi kunstilise valdkonnaga, et seeläbi oma vaimu erksana hoida.
Perekond on talle äärmiselt oluline. Ta soovib suurema osa ajast veeta oma perekonna keskel. Tema kodu on kaunis ning harmooniline.
Tööalaselt on ta väga kohusetundlik. Ta eelistab tööd, mis oleks loominguline ja mitte pingeline. Stabiilses keskkonnas suudab ta ennast tööalaselt oluliselt paremini teostada.
Head valdkonnad oleksid talle töötamiseks meditsiin, sotsiaaltöö, kunst, kirjandus, muusika ja lihtne asjaajamine.
Armuasjades on ta väga romantiline ja suhtele pühendunud. Talle on oluline see, et suhe tagaks talle turvatunde ja heaolu. Omalt poolt pakub ta partnerile tähelepanu, heldust ja hoolivust.

Kuupäev: 7. september
7. septembril sündinud inimene on sügavamõtteline ja salapärane. Teda on teistel inimestel küllaltki keeruline mõista ning niisama selgitustööd ta ka valmis tegema pole. Talle meeldib see, et inimesed teda koheselt mõista ei suuda.
Oma olemuselt on ta eraklik ning eelistab plaane ja ideid ellu viia iseseisvalt. See pole uhkus, vaid põhjus peitub võimaluses kõik asjad vastavalt oma rütmile ellu viia. Ta on väga võimekas inimene ning usin töötegija. Ta paneb suurt rõhku üksinduses mõtisklemisele, et seeläbi asjades paremini selgusele jõuda.
Talle meeldib otsuseid langetada ja iseseisvalt lahendusi leida. Teiste inimeste ajakavas töötamine või teiste pakutud lahenduste kasutamine pole talle meeltmööda.
Ta usaldab kõige enam oma sisetunnet, sest see ei tohiks teda kunagi alt vedada. Seepärast ei tule tal eriti palju vaeva näha faktide kogumisega.
Inimsuhted pole tema jaoks mitte kõige kergem valdkond. Ta võib olla teiste inimeste suunas väga kriitiline, eriti kui tema meelejärgi ei tegutseta. Ka tal endal on kriitikat raske taluda, kuigi ta võiks selle kriitika abil oma tegevusi palju paremaks muuta. Ta solvub kergesti ning soovib seejärel nendest inimestest eemalduda, kes teda solvasid. Seepärast ongi tema tutvusringkond üsna väike, kuid tal on paar päris head sõpra.
Oma igapäevaste tegemiste juures paneb ta erilise rõhu praktilisusele, sest see aitab talle tagada hea majandusliku seisu.
Tööalastes asjades püüdleb ta täiuslikkuse poole. Ta teab alati, kuid üks või teine tööalane asi tuleb ellu viia. Samas eelistab ta rohkem rutiinsemaid kohustusi, sest uute asjadega kohanemine pole talle kerge ülesanne. Tal on ka hästiarenenud kunstiline meel, mistõttu võiks ta leida ka sellele oma tööalases elus rakendust.
Head valdkonnad oleksid talle töötamiseks meditsiin, teadus, sotsiaaltöö, haridus, kunst, meedia või poliitika.
Partnerlussuhe on talle äärmiselt oluline. Üksinduses ei ole ta suuteline elu elama täiel rinnal. Ta on armuasjades õrn ja pühendunud. Kasuks tuleks see, kui ta oleks partneriga ühised huvid.

Kuupäev: 8. september
8. septembril sündinud inimene on vastutustundlik ja töökas. Ta on oma eesmärkide saavutamise nimel väga sihikindel ning oma sihid ka alati saavutab. Samas on tal alati aeg ka teiste inimeste abistamiseks ja toetamiseks.
Unistuste maailma ta tavaliselt ei kaldu ning hoiab ennast alati kindlalt jalgadega maa peal. Ta püüab leida kõikidele asjadele praktilisi lahendusi ning need tavaliselt ka leiab. Plaanide tegemine viimse kui detailini on see, mis teda peamiselt iseloomustab.
Ta on küllaltki auahne ning soovib elus läbi lüüa. Tema jõupingutused on tavaliselt sellised, mis tagavad talle hea sissetuleku, samas ta rikkuse poole ei püüdle. Peamine on see, et ta saaks oma töö eest tasustatud ja tema jõupingutusi ka heade sõnadega tasustatakse.
Ta pöörab suurt tähelepanu teadmiste ja oskuste omandamisele. See on põhjus, miks ta ennast kindlalt tunda saab. Uisapäisa ta midagi tegema ei torma ning soovib, et tema tegevused oleksid toetumas kindlale teadmistepagasile.
Talle meeldib reisida, et seeläbi saada juurde uusi kogemusi ja tutvuda uute inimestega. Samas on reisimine ka see, mis aitab tal vaimu värskena hoida.
Tööalastes asjades on ta suurepärane organisaator. Ta teab alati, kuidas inimesi motiveerida ja kuidas kõik asjad oleks korraldatud nii, et ressurssi sealjuures võimalikult vähe raisku läheks. Ta on enesekindel ning selle tulemusena tunnevad ka teised ennast oluliselt kindlamalt.
Ta on suuteline edukalt hakkama saama ükskõik, millise tööga, kuid paremini sobivad talle sellised ametid, mis eeldavad kiiret taipu, efektiivsust ja head organiseerimistööd.
Ta saab kolleegidega ja ülemustega alati hästi läbi.
Armuasjades on ta mõnevõrra kinnine, mistõttu pole tunnetest rääkimine tema tugevaim külg. Samas on ta heasüdamlik, truu ja usaldusväärne.
Kuupäev: 9. september
9. septembril sündinud inimene on visa ja teotahteline. Talle meeldib unistada ja idealiseerida maailmaasju, kuid samas on ta väga jõuline tegutseja, kui mingid asjad on enda jaoks paika pannud.
Ta on arukas ja väga praktiline. Ta ei astu ühtegi sammu enne, kui on kõik asjad enda jaoks põhjalikult läbi mõelnud. Seeläbi suudab ta ennast eemale hoida nii mõnestki probleemist ja arusaamatusest.
Ta on teiste inimestega suhtlemisel meeldiv ja mõistev, kuid seda ainult siiski ainult nii kaua, kuni temaga suheldakse kui võrsega, teda ei hakata ära kasutama ega teda ei solvata. Ta oskab oma sõnu kasutada ning vajadusel võib ta teravalt välja öelda selle, mida mõtleb.
Talle meeldivad seiklused ja põnevus, kuid sealjuures ei kaota oma pead, vaid mõtleb hoolikalt oma tegevused läbi.
Ta pöörab suurt tähelepanu teiste inimeste eest hoolitsemisele. Ta on vajadusel teiste inimeste probleemidki lahendama, kuid ta ei lase kunagi ennast selles osas lihtsalt ära kasutada. Kui ikka inimene ise enne probleemidega tegelema ei asu, ei ole mõtete loota ka temalt mingit abi.
Võimalik, et ta tegeleb vabatahtlikuna loomade kaitsmisega.
Tööalaselt on ta suuteline hakkama saama ükskõik, millise tööga. Samas eelistaks ta tööd, kus saaks ära kasutada oma mõttetegevust, et seeläbi leida lahendusi probleemidele. Head valdkonnad oleksid talle töötamiseks haridus, sotsiaaltöö, psühholoogia ja kunst.
Talle on väga oluline meeldiv ja harmooniline töökeskkond, sest ainult nii suudaks ta kaua ametis püsida. Ta on ettevaatlik ja vajab aega otsuste tegemiseks, mistõttu ei sobi talle ametid, kus ta peab langetama kiirelt otsuseid või tegema kiirelt olulisi valikuid. Ka pole talle sobiv ootamatu reisimine, mistõttu tasuks tal hoiduda ametitest, kus võib ette tulla ette situatsioone, et n üleöö tuleks tööalaselt kuhugi reisida.
Armuasjades on ta pühendunud ja hoolikas. Ta on tundlik ning püüab ennast partneri vajadustega hästi kurssi viia. Ta on romantiline ja kirglik, kuid samas ka mõnevõrra tujukas. Oma tunnetest partneriga rääkimine pole talle kerge ülesanne.

Kuupäev: 10. september
10. septembril sündinud inimene on ettevõtlik ning suudab edu saavutada kõikides valdkondades, mis talle huvi pakub. Lisaks edule kaasneb tema puhul alati ka kuulsus.
Ta on auahne ja sihikindel inimene, pöörates samal ajal ka väga suurt tähelepanu kõikvõimalikele detailidele. Tänu oma edukusele, on tal ka piisaval määral enesekindlust kõikvõimalike igapäevaste asjadega tegelemiseks.
Kõikide oma plaanide ja tegevuste juures on talle oluline see, et ta saaks seeläbi suurendada oma võimu. Ta ei lõpeta ühtegi tegevust kunagi enne, kui siht on saavutatud.
Inimsuhete vallas on ta küllaltki sõbralik ning teab, kuidas inimestega hästi läbe saada. Talle meeldivad diskussioonid ja ka vaidlused, sest see aitab tema jaoks tõe välja selgitada.
Tööalastes asjades on ta tõeliselt hea asjade organisaator. Ta oskab teisi inimesi suunata, julgustada ja vajadusel ka nendega kurjustada. Ta suudab motiveerida tööd tegema ka selliseid inimesi, kes oma olemuselt on laisad.
Tööalastes asjades on ta suurelennuline ning soovib kiiresti välja jõuda maineka positsioonini. Lisaks on talle alati oluline see, et kõik tema jõupingutused tööalastes asjades saaksid vääriliselt tasustatud.
Armuasjades on ta pühendunud ja kirglik. Tema tunded on vägagi muutlikud, mistõttu peaks partner sellega kindlasti arvestama. Kõige enam paneb ta suhtes rõhku tasakaalule ja üksteisemõistmisele ning kui seda suhtes pole, siis eelistab ta lahku minna.

Kuupäev: 11. september
11. septembril sündinud inimene on seltskondlik, avatud ja mitmekülgne. Ta suudab samastuda teiste inimestega, mistõttu näeb ta asju ka teiste inimeste seisukohast. Teistele meeldib tema läheduses olla, sest ta pakub teistele inimestele tuge ja julgustust.
Ta on tark ja kaval, mistõttu suudab ta hakkama saada praktiliselt kõikide tööde-tegemistega, mille ta ette võtab. Ta usaldab ennast, mistõttu ei karda ta võimalikke raskusi, mis tee peal ette võiksid tulla.
Talle on oluline see, et ta suudaks endale tagada piisava iseseisvuse, kuid teisest küljest soovib ta leida enda kõrvale inimesi, kellega koos ühiste eesmärkide poole liikuda. Selle aitab tagada hästitoimiv partnerlussuhe ja mõned head sõbrad.
Kõik asjad, mis teda inspireerivad, toovad tema puhul esile märkimisväärse sihikindluse. Ta ei lõpeta enne, kui soovitud sihid on saavutatud. Pärast otsuste langetamist on tema meelt juba väga raske muuta ning nende inimestega, kes seda liialt jõuliselt tegema asuvad, võib ta lõpuks üldse suhtluse lõpetada.
Talle meeldib reisida. Erinevate kultuuride ja maade tundmaõppimine on talle väga oluline, sest see võimaldab tal oma sisemist maailma erksana hoida. Kõik reisid on tal põhjalikult ette valmistatud, sest ta ei soovi asju jätta juhuse hooleks.
Tööalastes asjades on ta praktiline ja võimekas. Tema kätte usaldatud kohustused saavad alati õigeaegselt tehtud. Talle meeldib töötada sellistes valdkondades, mis pakuksid talle loomingulisuse kasutamise võimalusi. Head valdkonnad oleksid seetõttu talle töötamiseks kunst, meedia, arhitektuur, sisekujundus, mood või kirjandus.
Samuti tunneb ta ennast hästi siis, kui saab töötada hariduse, meditsiini või õigusteaduse valdkonnas.
Kuna tal on hästiarenenud ärivaist, võiks ta edukalt oma isikliku äritegevuse püsti panna.
Armuasjades on ta tundlik ja romantiline. Ta teab, kuidas tuua suhtesse rõõmsameelsus, romantika ja südamlikkus. Suhte loomine ei kulge tal arvatavasti kergesti, mistõttu võivad seeläbi kogetud pettumused ta armuasjades väga tundlikuks muuta. Ühised huvid ja maailmavaade partneriga oleksid kasulikud suhte toimimise tagamiseks.

Kuupäev: 12. september
12. septembril sündinud inimene on idealistlik ja praktiline. Ta suudab pöörata tähelepanu kõikvõimalikele detailidele ja kohaneda esilekerkivate situatsioonidega. Ta suudab vajadusel välja näidata märkimisväärset paindlikkust, et olulised asjad tehtud saaksid.
Ta on taiplik ja ettevõtlik, viies alustatud asjad alati kenasti lõpule. Ta ei karda väljakutseid ja raskusi, kuid ta teeb kõik selleks, et neid ära hoida.
Talle meeldib teadmiste omandamine, mistõttu võib teda pidada igaveseks õppijaks.
Ta on hea suhtleja, kellele meeldib oma mõtteid teistega jagada. Ta ei karda seda, kui peab teistele inimestele oma arvamusi avaldama. Ta on otsekohene, kuid samas suudab ta oma sõnumi teisteni viia väga erilisel viisil, mis ei tekita teistes pahameelt.
Ta on küllaltki püsimatu, mistõttu ei suuda ta kaua ühe tegevuse juures püsida. Ta soovib oma ellu mitmekesisust ja vaheldust, sest ainult nii tunneb ta ennast piisavalt hästi.
Ta ei oska eriti hästi oma sisemisi pingeid välja elada, mistõttu kipuvad need temasse kogunema ja tekitama talle probleeme. Kõige paremini oleks tal võimalik oma pinged kontrolli all hoida looduses liikumisega.
Head valdkonnad oleksid talle töötamiseks õigusteadus, haridus, reisikorraldus ja sport. Ka teadustöö tegemine võiks talle meeldivaks osutuda. Talle võiks sobida ka hästi loominguline töö.
Armuasjades on ta pühendunud ja tundeline. Suhe peaks olema tema jaoks huvitav ja kirglik, sest vastasel korral võib ta hakata suhtest tüdinema. Tema partner peaks olema inimene, kes suudab teda vaimselt aktiivsena hoida.

Kuupäev: 13. september
13. septembril sündinud inimene on võimekad ja usinad. Nad loovad korda ja struktuuri kõikide tegevustega, mille nad ette võtnud on. Talle meeldib oma tegevusi pikalt ette valmistada, sest juhuse hooleks ta midagi jätta ei soovi. Mida täpsemalt tal kõik asjad enda jaoks paika pandud on, seda paremini ja kindlamalt ta ennast tundma peaks.
Ta on realistlik ja praktiline inimene. Tema üldine siht on suunatud sellele, et luua endale kindel ja turvaline tulevik, mis tähendab ka head sissetulekut.
Oma tegevuste juures on ta pilk suunatud ka ühiskonnale, kus ta püüab aktiivselt kaasa lüüa, et midagi ära teha ja saavutada. Vastutasuks ootab ta seda, et teda märgataks ja ka mõned kiidusõnad jagataks.
Teiste inimeste abistamine ja toetamine on talle loomupärased. Tema hoolivat kätt saavad tunda paljud inimesed ning tema abiga saavad lahendatud paljude inimeste probleemid.
Seltskonnas on ta avatud ja rõõmsameelne. Talle meeldib oma tegemistest rääkida ja teisi inimesi kuulata.
Reisimine on talle igati meeltmööda. Mida rohkem maid ja kultuure ta näha saab, seda positiivsemat mõju see talle avaldab.
Tööalastes asjades on ta väga sihikindel ning viib alustatud asjad alati lõpuni. Ta ei karda katsumusi või raskusi, sest suudab need tavaliselt üsna kerge vaevaga ületada. Tema peamiseks edu võtmeks on kannatlikkus ja pühendumine oma tööle.
Head valdkonnad oleksid talle töötamiseks sotsiaaltöö, õigusteadus, psühholoogia, haridus ja sport.
Armuasjades on ta usaldusväärne ja truu. Ta oskab oma tunnetest rääkida ning partnerit kuulata. Negatiivseks aspektiks on see, et ta on ehk liialt palju keskendunud oma tööle, mistõttu jääb partneri jaoks aega liialt väheks.
Kuupäev: 14. september
14. septembril sündinud inimene on uuendusliku meelega ning väga ettevõtlik oma ideede ja plaanide teostamisel. Temas on ühendatud oskused ja kavalus, mistõttu suudab ta ületada kõikvõimalikke takistusi ja raskusi.
Ta on väga sõnaosav inimene, kes oskab oma mõtted teisteni viia, samas oma tunnetest rääkimisega jääb ta hätta.
Ta paneb suurt rõhku uute teadmiste omandamisele, sest seeläbi suurendab ta oma kindlustunnet. Ka püüab ta kursis olla olemasoleva informatsiooniga, et seeläbi langetada igapäevaselt paremaid otsuseid.
Kõikidesse asjadesse, mille ta endale eesmärgiks seab, nendesse ta ka usub, mistõttu viib ta oma plaanid ja sihid alati ellu. Kui ta on endale juba mingid sihid seadnud, siis neid ta juba nii naljalt muutma ei asu.
Ehkki ta on uuenduslik inimene, siis mängivad tema elus olulist rolli ka traditsioonid. Tema tähelepanu köidavad mitmesugused ebaharilikud ja põnevad eluvaldkonnad, millega ta võib ennast küllaltki tihedalt siduda. Ta tunneb ebaharilikest ja omapärastest asjades siirast rõõmu.
Tööalastes asjades on ta laia mõttelennuga. Talle meeldib tegeleda selliste tööasjadega, kus ta saaks ise ka otsuseid langetada. Ta on oma olemuselt rahutu, mistõttu vajab ta tööalases elus muutusi ja vaheldust. Rutiinse töö tegemisega ta suure tõenäosusega hakkama ei saaks.
Tema töö peaks olema selline, mis pakuks talle nii vaimset kui ka füüsilist virgutust.
Armuasjades on ta küllaltki kriitiline oma partneri tegevuste suhtes. Ta on armastav ja romantiline ning pöörab suurt tähelepanu kodu arendamisele. Oma tunnetest rääkimine pole talle aga kõige tugevam külg.

Kuupäev: 15. september
15. septembril sündinud inimene, kes soovib, et tema elus oleks kõik harmooniline. Ta teeb selle saavutamiseks ka märkimisväärseid jõupingutusi. Ta on nii mõneski mõttes idealist. Kõikvõimalike probleemide ja ebakõlade tekkimisel asub ta usinasti tegutsema, et need lahendada.
Perekond ja sõbrad on talle väga olulised ning ta püüab nendega alati tihedat kontakti hoida. Arvatavasti korraldab ta tihtilugu erinevaid vastuvõtte, kuhu kutsub pereliikmed ja parimad sõbrad.
Talle meeldib teiste inimeste eest hoolitsemine. Ta teeb seda alati omakasupüüdmatult. Tihtilugu võib tulla ette olukordi, kus teda lihtsalt julmalt ära kasutatakse. Ta saab sellest küll lõpus aru, kuid ta ei lase sellel ennast häirida.
Inimsuhetes võib talle probleemiks kujuneda see, et ta sekkub liigselt teiste inimeste eraellu ja kipub teisi liigselt õpetama.
Teadmiste omandamine on talle loomupärane tegevus. Seeläbi suurendab ta oma enesekindlust ning loob endale eeliseid ja võimalusi.
Tal on hästiarenenud kunstianded, millele ta suudab arvatavasti leida ka igapäevases elus soovitud rakendusi.
Tööalaselt on ta ettevõtlik ja võimekas. Ta eelistab tööd teha valdkonnas, kus ta saaks oma loovuse enam esile tuua. Head valdkonnad töötamiseks oleksid talle kunst, mood, arhitektuur, kokandus ja haridus. Ta võib olla ka edukas õigusteaduste vallas ja sotsiaaltöö tegemisel.
Armuasjades paneb ta suurt rõhku romantikale. Tema jaoks on suhte toimimine ülioluline ning ta teeb omalt poolt kõik võimaliku selleks, et suhe toimiks ning tal poleks oma partneriga arusaamatusi. Püsisuhteni ei jõua ta suure tõenäosusega eriti kähku.

Kuupäev: 16. september
16. septembril sündinud inimene on analüütiline ja tõeotsija. Ta püüab kõikides asjades selgusele jõuda ning oma teadmisi täiendada väga erinevates valdkondades. Mida enam tema käsutuses informatsiooni on, seda kindlamalt ta ennast tunda suudab.
Tema tähelepanu võivad köita mittetraditsionaalsed usundid või esoteerika. Selles vallas on tal hea šanss märkimisväärse positsioonini. Ta ei karda selle valdkonnaga kaasnevaid raskusi.
Talle lähevad korda teiste inimeste rõõmud ja mured ning ta on alati valmis teisi inimesi omalt poolt aitama ja toetama. Samas ei tasu teistel loota seda, et nad saaksid teda niisama lihtsalt ära kasutada.
Tema käsutuses on mitmed loovad võimed ning ta leiab neile kindlasti ka rakendust, kas siis tööalaselt või isiklikus elus. Keerulistel hetkedel meeldib talle oma mõtteid paberile panna ning seda peamiselt just joonistades.
Teiste inimestega suhtlemisel on ta avatud ja aus. Ta ütleb alati välja selle, mida mõtleb, kuid on sealjuures diplomaatiline. Laisad ja rumalad inimesed talle ei meeldi ning nendest hoiab ta kaugele.
Müsteeriumid ja uurimine tervikuna on talle igati meelepärased.
Tööalaselt on ta ettevõtlik ja kohusetundlik. Ta ei jäta jonni enne, kui takistused on ületatud ja kohustused täidetud. Kõige paremini suudaks ta ennast teostada uurivat tööd tehes, olgu selleks detektiiv, uurija, teadlane, arst, jurist või psühholoog.
Ta pole meeskonnas töötamisel eriti edukas ning eelistab tööd teha iseseisvalt.
Armuasjades on ta suhtele pühendunud, truu ja armastav. Ta võib oma partneri suunas olla küllaltki kriitiline, mistõttu peaks tema kõrval olema inimene, kes sellega leppida suudaks.

Kuupäev: 17. september
17. septembril sündinud inimene on andekas, ettevõtlik ja sihikindel. Tal on juba varajases nooruses oma eakaaslastega võrreldes oluliselt enam erinevaid oskusi ja võimeid. Ta suudab kõikvõimalike situatsioonidega hästi toime tulla ja edukalt erinevaid kriise lahendada.
Ta on kannatlik ja püsiv, mis aitab kaasa soovitud eesmärkideni jõudmisele. Raskusi ta ei karda ja oma olemuselt on ta range inimene. Ta ise peab sõna ja talle meeldivad inimesed, kes sõna peavad.
Uute teadmiste omandamine ja informatsiooni hankimine on talle ühed suurimad eesmärgid üldse. Seetõttu võib öelda, et ta õpib kogu elu.
Talle meeldivad uuenduslikud ideed ja arengud, kuid see ei tähenda sugugi seda, et traditsioonid poleks talle olulised.
Inimsuhetes on ta sõbralik ja meeldiv. Tema seltskonnas tunnevad inimesed ennast hästi. Talle meeldib inimesi aidata ja toetada, kuid teeb seda siiski ainult juhul, kui inimesed on valmis ennast esmalt ise aitama.
Talle on väga oluline ja majanduslik seis. Ta oskab oma rahaasju hästi korraldada ning suudab seeläbi võimalikke rahalisi probleeme ennetada. Ka teab ta üsna hästi seda, kuidas oma sissetulekut vajadusel suurendada. Rikkuse tagaajamine pole talle aga eesmärgiks.
Tööalastes asjades on ta loogiline ja realistlik. Ta suudab hakkama saada tegelikult kõikide ametitega, peaasi, et see talle meeldiks. Kõige paremad valdkonnad oleksid talle aga töötamiseks haridus, teadus, õigusteadus, meditsiin ja haridus.
Tööalaseid raskusi ta ei karda ning suudab probleemid tänu oma teadmistepagasile kiiresti lahendada.
Talle sobiks suurepäraselt ka see, kui ta saaks ise olla ettevõtja.
Armuasjades on ta tundlik, helde ja romantiline. Ta on suhtele pühendunud ja partneri suunas alati abivalmis. Ta võtab suhte toimimist väga tõsiselt, otsides võimalusi suhtes positiivsete energiate suurendamiseks.
Kuupäev: 18. september
18. septembril sündinud inimene on iseseisev ja ettevõtlik. Ta on tõsise ellusuhtumisega ning tema motiivid ja tegevused on teistele tihtilugu üsna suureks mõistatuseks. Ta ei räägi teiste inimestega oma plaanidest ega sihtidest, vaid eelistab olulised asjade enne teoks teha ja alles siis nendest mõnevõrra rääkida. Eraelulistel teemadel eelistab ta üldse vaikida.
Ta on andekas ja tark inimene. Teadmiste ja oskuste omandamisele keskendub ta kogu oma elu vältel. Ta saavutab elu jooksul märkimisväärse staatuse ning ka kuulsuse. Kuulsust ta küll taga ei aja, kuid selleni jõuab ta iseenesest.
Ta on väga tundlik inimene, kuid oma tundeid hoiab ta üldiselt üsna hästi varjus. Ta eelistab sellistest inimestest eemale hoida, kes võiksid tahtlikult või tahtmatult tema tundeid haavata. Ta ise teistele inimestele teravusi ei ütle. Talle meeldib teisi inimesi aidata ja toetada. Teeb ta seda omakasupüüdmatult. Ta lihtsalt suudab teiste inimeste rõõme ja muresid mõista. Samas pole teistel inimestel mõtet loota, et saaksid teda lihtsalt ära kasutada.
Ehkki ta on väga intelligentne inimene, pole tema enesekindlus mitte just kõige suurem. Seepärast on tal väga raske teiste inimeste kriitikat taluda.
Tööalastes asjades on ta väga sihikindel ning viib alustatud plaanid alati ellu. Tööalaseid raskusi ta ei karda, kuid teeb suuri jõupingutusi nende ärahoidmiseks. Talle on oluline harmooniline ja meeldiv töökeskkond, sest pingelises ja räpases keskkonnas ta kaua vastu ei peaks.
Suhtlemine kolleegidega, ülemustega ja klientidega kulgeb tal hästi. Samas tasuks tal leida endale amet, kus ta aktiivselt suhtlema ei peaks, vähemalt klientidega mitte. Ta küll suudab hästi suhelda, kuid see kurnab teda liigselt.
Head valdkonnad oleksid talle töötamiseks kunst, arhitektuur, veterinaar vms.
Armuasjades tõuseb esile tema saladuslikkus. Ta oskab suhtes luua väga erilise õhkkonna. Oma tunnetest rääkimisel on ta kidakeelne, mistõttu peaks partner teda enam julgustama. Ta on suhetele alati pühendunud ja partnerile truu. Partnerilt ootab ta õrnust ja mõistmist.

Kuupäev: 19. september
19. septembril sündinud inimene on auahne ja edasipüüdlik. Talle on oluline see, et tema tegevusi teiste inimeste poolt märgataks ja tunnustataks. Ilma teiste inimeste tunnustuseta ja kiituseta ei suuda ta eriti kaua oma tegevuste juures püsivust üles näidata.
Ta võtab kõiki asju ette suurelt, sest pisiasjadega tegelemine ja pisidetailidele tähelepanu pööramine pole tema tugevaimaks küljeks. Selleks otstarbeks leiab ta enda kõrvale inimesed, kes just selliste asjadega pead vaevaksid.
Nii mõneski mõttes on ta maailmaasjades idealistlik, mistõttu tuleb tal tihtilugu arvestada asjaoluga, et kõiki plaane polegi võimalik ellu viia. Oma esialgsed ideed ja plaanid hoiab ta enda teada, et siis kui mingid asjad ei õnnestu, pole vaja teistele ebaõnnestumisest ette kanda.
Talle meeldib võtta riske, aeg-ajalt võib ta aga selles osas ka liialdustesse minna. Väga oluline on talle see, et ta saaks osa erinevatest seiklustest ja sellekohastest arengutest.
Ta suudab teisi inimesi suhteliselt hästi mõista, mistõttu ei lase ta ennast pehmeks rääkida ega liigselt mõjutada. Ta suudab olla kõikides olukordades olukorra peremees.
Ta on seltskondlikult aktiivne ning talle meeldib ennast ümbritseda rõõmsameelsete ja optimistlike inimestega. Pessimistlikud inimesed talle ei meeldi.
Tööalastes asjades on ta väga sihikindel ning alustatud asjad viib ta alati lõpule. Ta ei karda katsumusi ja raskusi. Ta oleks suurepärane liider teistele inimestele, kuid kui ta peaks hakkama igapäevaselt langetama kaalukaid otsuseid, peaks ta enda kõrvale leidma inimese, kellega oma mõtted läbi rääkida.
Armuasjades on ta romantiline, kuid väga tundlik. Ta on kergesti haavatav, mistõttu peaks tema partner hoolikalt oma sõnu valima. Talle on väga oluline, et püsisuhe normaalselt toimiks ning selle saavutamiseks on ta valmis tegema mitmeid järeleandmisi.

Kuupäev: 20. september
20. septembril sündinud inimene on pühendunud sellele, et olla teistele inimestele abiks ja kasulik. Talle lähevad korda teiste inimeste soovid ja vajadused ning ta on valmis alati aitama neid, kes seda vajavad. Selles osas võib ta olla vägagi ennastsalgav.
Tihtilugu on ta teiste inimeste suunas ka rahaliselt väga helde, mis võib talle endale tekitada rahalisi probleeme.
Oma tegevusi meeldib talle pikalt ette planeerida, et seeläbi jõuda selliste tulemusteni. Ta pole inimene, kes võtaks meelsasti riske. Ta tahab alati kindla peale välja minna. Talle on oluline see, et tema tegevuste juures oleks olulisel kohal harmoonia.
Ta on inimsuhetes väga rõõmsameelne ja helde. Samas pole ta inimene, kes oleks teistele kerge vastane. Talle on oluline see, et inimsuhetes valitseks rahu ja harmoonia ning ta on omalt poolt valmis selleks kõik tegema.
Ta on paljudel juhtudel ka teistele inimestele rahusobitajaks, mistõttu võidakse tema poole selle sooviga tihtilugu pöörduda. Siinjuures peaks ta aga jälgima seda, et ta ei seoks ennast liialt tigedalt teiste inimeste muredega, sest need võivad kergesti tema enda igapäevasteks probleemideks muutuda.
Tööasjades on ta pühendunud, korralik ja täpne. Talle on oluline see, et tööasjad oleksid alati hästi organiseeritud. Rasketel hetkedel on ta rahulik ja keskendunud, mistõttu suudab ta leida lahendused kõikvõimalikele probleemidele. Paanikasse ta ei satu, mistõttu hinnatakse teda töökohal väga kõrgelt, et probleemid lahendatud saaksid.
Head valdkonnad oleksid talle töötamiseks personalitöö, sotsiaaltöö, meditsiin ja haridus.
Armuelus on ta suhtele pühendunud. Romantika on talle suhtes väga oluline. Ta teeb suhte toimimise tagamiseks väga suuri jõupingutusi. Suhtesse ei astu ta kergekäeliselt ning valiku tegemine võib tal võtta päris kaua aega.

Kuupäev: 21. september
21. septembril sündinud inimene on suurepäranesuhtleja. Ta oskab teiste inimestega hästi läbi saada ning vajadusel kompromisslahendused leida. Teiste inimestega aitab tal läbi saada kõneosavus, huumorimeel ja tahe teisi mõista.
Ta suudab maailma asju näha hoopis teise nurga pealt kui paljud teised inimesed, mistõttu aitab see muuta oma elu palju mitmekesisemaks ja põnevamaks. Ta lahendab kõiki probleeme ja takistusi väga unikaalsel viisil.
Talle on oluline see, et saaks teadmisi ja oskusi omandada, sest see võimaldaks tal ennast olulisemalt kindlamalt tunda. Tänu oma teadmistele suudab ta leida lahendused kõikvõimalikele probleemidele, millega ta oma elu jooksul kokku puutuda võib.
Ta on loominguline inimene ning arvatavasti tegeleb vähemalt mingil eluetapil aktiivselt mõne kunstiala viljelemisega.
Talle on oluline see, et ta saaks olla kursis viimaste moesuundadega, sest ta tahab olla moekas ja tänapäevane.
Tööalastes asjades on ta väga sihikindel ning viib alati alustatud plaanid lõpule. Kõige parem oleks tal töötada ametites, mis eeldavad aktiivset teiste inimestega suhtlemist. Ta ei karda tööalaseid raskusi ega takistusi, sest suudab neile kiiresti tõhusad lahendused leida. Selles peitub aga oht, et kolleegid või ülemused hakkavad teda ära kasutama. Kui ta tahab ennast kollektiivis hästi tunda, tuleb tal kindlasti tõmmata kindlad piirid, mida ta on valmis tegema ja mida mitte.
Kõige paremini sobiksid talle ametid, mis on seotud suhtlemisega või teiste inimeste probleemide lahendamisega. Ta võiks olla edukas müügitööl, sotsiaalabis, meedias ja ka näiteks poliitikas.
Armuasjades on ta pühendunud ja sentimentaalne. Ta on küllaltki idealistlik, mistõttu eeldab, et asjad lähevad nii nagu ta loodab. Tihtilugu see aga nii ei lähe, mistõttu on pettumustunded paratamatud. Talle on partnerlussuhtes oluline säilitada isiklik vabadus.

Kuupäev: 22. september
22. septembril sündinud inimene on väga tundlik kõige selle suhtes, mis teda igapäevaselt ümbritseb. Tema jaoks on oluline see, et ümbritsev keskkond oleks harmooniline, sest ainult siis suudaksid ta ennast hästi tunda.
Kõikide asjade juures, millega ta algust teeb, on ta pühendunud ja keskendunud. Talle on oluline see, et alustatud asjad saaksid lõpule viidud, kuna läbikukkumine võib tema tunnetes kaasas käia aastaid, kui mitte kogu elu.
Oma olemuselt on ta realistlik ja praktiline, mistõttu on ka tema plaanid ja ideed sellest ajendatud. Talle ei meeldi võtta mõttetuid riske, kuigi teatud riskivalmidus on tal täitsa olemas.
Ta keskendub sellele, et hoida ennast kursis vajaliku informatsiooniga, sest see võimaldab tal langetada paremaid otsuseid. Ka on ta kursis kõikvõimalike arengutega teadus-, tehnoloogia- ja moemaailmas. Talle meeldib ajaga kaasas käia, kuigi ta ei torma ostma endale kõige uuemaid esemeid.
Muutustesse suhtub ta mõnevõrra kriitiliselt ning nendest eriti kergekäeliselt kinni ei haara. Talle meeldib harjumuspärane ja traditsioonid. Kõik, mis minevikust vähegi säilitamist vajab, tuleb tema meelest ka tulevikku kaasa võtta.
Tööalastes asjades on ta üsnagi auahne. Ta ootab oma kolleegidelt ja ülemustelt oma tegevustele heakskiitu. Tööalastes asjades eelistab ta pigem rahulikku tööd, sest pingelise tööga ta kaua toime tulla ei suudaks. Ta muretseb küllaltki palju, mistõttu on tal keeruline otsustamist vajava tööga hakkama saada.
Armuasjades on talle oluline juba varakult endale pere luua. Ta vajab suhtes teatud määral iseseisvust, mistõttu tema kõrvale ei sobi domineeriv partner.

Kuupäev: 23. september
23. septembril sündinud inimene on teravmeelne, rõõmsameelne ja väga hea suhtleja. Ta on alati optimistlikult meelestatud ning nakatab oma optimismiga ka teisi inimesi enda ümber. Ta suudab leida oma tegevustele ja plaanidele alati toetajaid.
Ta on kunstiliste huvidega inimene, kellele meeldib arvatavasti ka ise mõne kunstilise valdkonnaga aktiivsemalt tegeleda. Ta on väga ettevõtlik, haarates kinni uutest ideedest ja mõtetest, mis aitaksid tal oma elu huvitavamaks ja põnevamaks muuta.
Ta ei karda raskusi oma elus. Ta suudab raskuste ja takistustega suurepäraselt toime tulla, mistõttu julgustab see teda võtma ka teatud riske ja tegelema keerukate kohustustega. Talle meeldib see, kui ta saab oma elus tegeleda erinevate asjadega, sest mitmekesisus on talle äärmiselt oluline.
Tal on elus üldiselt suur õnn. Ta märkab arvatavasti ka ise seda, et tema elus toimuvad mitmed märkimisväärsed kokkusattumised, mis parandavad tema võimalusi.
Talle meeldib see, kui ta saab oma tegevusega olla teiste inimeste tähelepanu keskpunktis. Nii mõnedki tegevused võtab ta ette just seetõttu, et teistele inimestele tähelepanu avaldada. Teiste inimeste heakskiit on talle üheks edasiviivaks jõuks.
Tänu oma kõneosavusele ja taktitundele võiks ta oma sellekohaseid oskusi ära kasutada tööalases elus. Head valdkonnad oleksid talle töötamiseks haridus, turundus, õigusteadus, meedia või poliitika.
Omapoolseid tööalaseid võimalusi avavad talle ka kunstilised anded. 23. septembril sündinud inimeste seas on palju kunstnikke, kirjanikke, muusikuid ja näitlejaid.
Armuasjades on ta südamlik, pühendunud ja romantiline. Ta on suhtes hoolitsev ja pöörab partneri vajadustele suurt tähelepanu. Talle on oluline, et suhtesse astumisel säiliks tal ka teatud vabadus. Et suhe temaga toimiks peab tal olema mõnevõrra isiklikku ruumi.
Kuupäev: 24. september
24. septembril sündinud inimene on kujutlusvõimeline ja loominguline. Talle meeldib tegeleda kõikvõimalike selliste asjadega, mis on oma olemuselt ilusad ja meeldivad. Arvatavasti on ta suur kunstiaustaja.
Ta on nii mõneski mõttes materialistlik inimene, kuna soovib ennast ümbritseda huvitavate ja ilusate asjadega. Just selliste asjade keskel tunneb ta ennast kõige paremini ja kindlamalt.
Perekond ja kodu on talle üliolulised. Arvatavasti on tema kodu kujundatud selliselt, mis ei jäta mitte kedagi külamaks. Perekond talle muidugi esmatähtis ning perekonna heaolu tagamiseks teeb ta märkimisväärseid jõupingutusi.
Inimsuhetes on ta sõbralik ja meeldiv, mistõttu meeldib teistele inimestele see, kui saavad temaga erinevaid küsimusi ja teemasid arutada. Ta suudab mõista praktiliselt inimest, olgu ta rikas või vaene, tark või loll.
Ta on nii mõneski mõttes idealistlik ning unistab paremast maailmast. Talle meeldib teiste inimestega koostööd teha, et seeläbi maailmas asju parandada. Vähemalt mingil eluetapil võib ta olla aktiivselt tegev mõnes heategevuslikus organisatsioonis.
Tööalastes asjades on ta korralik ja töökas. Talle meeldib see, kui ta saab teiste inimestega oma plaane arutada ja neid seejärel ellu viia. Üksiku hundina talle reeglina töötada ei meeldi, mistõttu eelistab teha meeskonnatööd.
Töö peab talle pakkuma vaheldust ja olema loominguline. Näiteks raamatupidamise töö talle meeltmööda pole.
Tema käsutuses on üsnagi head organisatoorsed võimeid ning võimeid suudab ta tööasjades vägagi edukalt kasutada.
Head valdkonnad töötamiseks on õigusteadus, poliitika või haridus. Ta oleks ka edukas diplomaat.
Armuelus on ta pühendunud kuid küllaltki idealistlik. Talle on oluline see, et kõik asjad kulgeksid armuelus vastavalt tema plaanidele ja sihtidele. Kui see ei juhtu, on pettumus paratamatu.

Kuupäev: 25. september
25. septembril sündinud inimene on sõbralik ja meeldiv. Ta avaldab oma tegevused kindlasti paljudele inimestele muljet. Ta on vastutulelik ja rõõmsameelne ning väga optimistliku ellusuhtumisega.
Ehkki ta võib aeg-ajalt olla tujukas ja tusane, siis on talle selliseid perioode vaja, et ta saaks oma mõtteid ja ideid koondada ja korrastada.
Ta on väga taiplik ja ettevõtlik inimene, kellele on oluline enda ideid teostada. Ta on analüütilise mõtlemisega ning selle abil leiab ta endale ka mitmesuguseid lahendusi esilekerkinud probleemide lahendamisel. Talle meeldib pigem teha koostööd teha teiste inimestega, kui iseseisvalt üksiku hundina tegutseda. Meeskonnas töötamine tagab talle suurema kindlustunde.
Ta pöörab oma elu jooksul suurt tähelepanu informatsiooni hankimisele, sest see on viis, kuidas ta saab endale tagada suurema kindlustunde. Ta pole kunagi kade kogutud informatsiooni ka teiste inimestega jagama.
Tema sisemine maailm on mõnevõrra rahutu, mistõttu otsib ta endale pidevalt erinevaid väljakutseid ja võimalusi. Talle meeldib reisimine ja matkamine, mistõttu liigub ta palju välisriikides ning ka looduses.
Tööalastes asjades meeldivad talle ametid, mis võimaldavad tal laiahaardeliselt mõelda ja oma tegevusi planeerida. Rutiinse töö tegemisel ta eriti kaua vastu ei peaks ning hakkaks otsima uusi väljakutseid.
Tööalased kohustused viib ta alati ellu ning seda ka juhul, kui need kohustused on talle vastumeelsed. Hea oleks, kui töökoht pakuks talle pidevalt võimalusi enesetäienduseks.
Armuasjades on ta romantik, kuid samas ka väga iseseisev. Ta peaks leidma enda kõrvale partneri, kes ei hakkaks suhtes liigselt asju dikteerima. Tema jaoks peaks olema suhtes esiplaanil pühendumine ja austus ning üksteisele tuleks anda piisavalt ruumi.

Kuupäev: 26. september
26. septembril sündinud inimene on diplomaatiline ja rõõmsameelne. Ehkki ta tundub pehme ja nõrgana, siis tegelikkuses on temas peidus tõeline võitleja. Ta näib teistele inimestele rahuliku ja mõnevõrra isegi ükskõiksena, kuid tegelikult on ta äärmiselt heade võitlusvõimetega ja otsustusvõimega.
Ta näeb väga palju vaeva selleks, et oma ideed ja mõtted ellu viia, sest materiaalne heaolu ja ka teatud kuulsus on talle olulised.
Ta ei karda katsumusi ja probleeme, sest peab neid lihtsalt paratamatuks edu saavutamisel.
Kõikide nende inimeste suunas, kes on talle olulised, on ta väga abivalmis ja kaastundlik. Samas ei tasu teistel mõelda seda, et teda saaks ära kasutada. Sugugi mitte.
Talle meeldib teha uurimistööd ja informatsiooni hankida, sest seeläbi suurendaks ta olulisel määral oma kindlustunnet.
Tal on olemas ka seikluslik pool, mistõttu otsib ta oma ellu seiklusi ja mitmekesisust. Arvatavasti reisib ta oma elu jooksul suhteliselt palju, et seeläbi tutvuda teiste maade eludega.
Tema käsutuses on ka mõned kunstilised anded, mistõttu tasuks tal leida endale viis, kuidas neid igapäevaselt kasutada.
Tööalaselt on ta väga ettevõtlik ja organiseerimise tõeline meister. Talle korraldada antud projektid kulgevad ladusalt ning ta suudab suurepäraselt ka teisi inimesi seeläbi juhtida.
Tööalaselt sobiksid talle suurepäraselt järgmised valdkonnad: muusika, näitlemine, haridus, nõustamine, õigusteadus, arhitektuur, diplomaatia ja sotsiaaltöö.
Armuasjades on ta pühendunud ja valmis alati kompromisse otsima. Ta suudab suhtesse omalt poolt tuua kindluse ja pühendumise. Pere loomiseni ei pruugi ta jõuda eriti varajases eas.

Kuupäev: 27. september
27. septembril sündinud inimene on auahne ja ettevõtlik. Samas ei ole talle sobilik see, et ta läheks oma ettevõtmiste tulemusena teiste inimestega vastuollu. Ta suudab leida oma väljundi ja võimalused ning seeläbi ka olla meeldiv ja tundlik teiste suhtes.
Tal on hästi arenenud taktitunne, mistõttu valib ta hoolikalt oma sõnu, mis võimaldab ta erinevatest probleemidest paremini eemale hoida. Talle on vastumeelne see, kui peab enda ümbritsevas maailmas nägema ebaõiglust. Ta on väga aktiivne ebaõigluse vastu võitleja.
Talle meeldib teha uurimistööd ja ta on üldse oma olemuselt vägagi uudishimulik. Ta jälgib kogu aeg inimesi ja sündmusi enda ümber ning loob seeläbi seoseid ning teeb valikuid. Ta oskab situatsioonidesse ja inimeste keskele sulanduda.
Ta on oma olemuselt väga seikluslik inimene, mistõttu reisib ta oma elu jooksul suhteliselt palju, et seeläbi saada osa erinevatest uutest kogemustest ja tutvuda maailma erinevate paikadega.
Ta pöörab suurt tähelepanu teadmiste ja oskuste omandamisele, sest see on tema viis, kuidas endale eeliseid ja võimalusi luua.
Inimsuhetes on ta taktitundeline, rõõmus ja huumorimeelne. Ta oskab hoida üleval seltskonnavaimu. Ta suudab teisi inimesi alateadvuslikult mõista, mistõttu peaksid olema ettevaatlikud need, kes püüavad teda ära kasutada. Üldjuhul see ei õnnestu ning need inimesed riskivad sõprussuhte karile jooksmisega.
Tööalaselt sobiksid talle ametid, mis võimaldaksid tal rohkem tegeleda ühiskondlike küsimustega. Ta võiks olla riigiametnik või poliitik, ka sotsiaaltöötaja amet oleks talle sobiv. Teised valdkonnad, mille kaudu ta ennast tööalaselt teostada saaks oleksid seotud loomingulise tööga.
Armuasjades on ta romantiline ja idealistlik. Ta on oma partnerile pühendunud. Suhtes jälgib ta seda, et ta saaks oma partnerilt sama palju vastu, kui tema ise suhtesse panustab.

Kuupäev: 28. september
28. septembril sündinud inimene on intelligentne ja kujutlusvõimeline. Ta suudab oma elu muuta seikluslikuks ja põnevaks. Kõikide oma tegevustega soovib ta olla tähelepanu keskpunktis. Ka on talle oluline see, et teised inimesed tema tegevuse heaks kiidaksid. Suure vastuseisu tulemusena võib ta nii mõnestki oma tegevused sootuks loobuda.
Otsuste tegemine pole tema jaoks kerge ülesanne. Tihtilugu võib ta oma otsustamatuse lahendada impulsiivsusega, haarates kinni juhuslikest ideedest ja plaanidest. Selline käitumine võib ta aeg-ajalt viia suuremate kaotuste keskele.
Ta on teotahteline ning kui vähegi võimalik, viib ta oma plaanid ja sihid ellu. Katsumused ja raskused on talle küll vastumeelsed, kuid ta ei tee neist endale probleemi, kui see võimaldab tal oma ideed ja plaanid ellu viia.
Tal on hästi arenenud õiglustunnetus. Ta seisab nii enda kui ka teiste inimeste õiguste eest küllaltki jõuliselt. Esmalt püüab ta kõiki probleeme lahendada diplomaatia ja taktitunde abil, kuid kui see ei tööta, võtab ta kasutusele ründava lähenemise.
Teiste inimeste probleeme ja raskusi suudab ta lahendada oluliselt paremini kui enda omi.
Tööalastes asjades sobiksid talle kõige paremini ametid, mis on seotud suhtlemisega. Ta võiks olla hea poliitik, läbirääkija, õpetaja, jurist või konsultant.
Tööalasteks valdkondadeks sobiksid talle meedia, meelelahutus või kunst.
Armuasjades on ta romantiline ja suhtele pühendunud. Talle on oluline see, et suhtes oleks ka mõnevõrra põnevust ja seiklusi. Kui neid pole, hakkab ta neid otsima mujalt.

Kuupäev: 29. september
29. septembril sündinud inimene on oma olemuselt koostööaldis ja samas väga isikupärane. Konkureerimine teiste inimestega pole tema jaoks.
Ta on hea suhtleja ja tema peale võivad teised inimesed alati kindlad olla, seda just keerulistes olukordades, kus ta kunagi teisi alt ei vea. Paanikasse sattumine pole tema puhul tavaline.
Ta oskab kuulata ja mõista kõikide osapoolte seisukohti. Ta hoiab keskset liini, kaldumata äärmustesse. Ta oskab austada inimeste seisukohti, samas ei jäta ta õiglust tähelepanuta.
Ta on sõbralik ja vastutulelik inimene. Oskab olla südamlik ja vastutulelik nii sõprade kui vaenlastega. Ta on küllaltki järeleandlik, mistõttu võib juhtuda, et ta oma enda vajadusi ja soove ohvriks toob.
Talle sobib suurepäraselt kunstivaldkonnaga tegelemine või meelelahutuse pakkumine. Edu on ta suuteline saavutama ka moe, arhitektuuri, sisekujunduse, maastikukujunduse, kosmeetika või aianduse valdkondades.
Ka sellised valdkonnad nagu õigusteadus, haridus ja diplomaatia on talle sobilikud, kuna ta oskab enamikes situatsioonides rahuliku meele säilitada, jälgida fakte ning vältida emotsionaalsust.
Romantika on talle väga olulisel kohal. Ta on armusuhte loomisel väga idealistlik, mistõttu on partneril raske tema ootusi täita.
Suhte lagunemine võib aga talle mõjuda väga laastavalt, pole välistatud tervisemured. Samas ei kõhkle ta kunagi suhte lõpetamisest, kui ta tunneb, et see teeni enam kummagi osapoole huve ega vajadusi.
Kuupäev: 30. september
30. septembril sündinud inimene on väga entusiastlik, jutukas ja seltskondlik. Ta oskab ennast suurepäraselt väljendada ning on vajadusel vägagi veenmisvõimeline. Talle meeldib ringi liikuda erinevate inimeste seltskonnas, sest informatsiooni hankimine teiste inimeste vestluste kaudu on talle ülioluline.
Ta on alati kõikidesse seltskondadesse teretulnud.
Ta soovib olla tähelepanu keskpunktis. Oma tegevustele ja arvamustele ootab ta teiste inimeste poolehoidu ja kiitusi.
Igapäevaste asjaajamiste juures on ta aga väga tõsine ja pühendunud. Ta oskab oma ideid ja mõtteid ellu viia ning ei karda võimalikke takistusi. Ta on auahne inimene, mistõttu on tema sihid vägagi kõrged.
Talle on oluline uute teadmiste ja oskuste omandamine. Ehkki alati pole tema teadmised ja oskused nii suured, kui ta teistele inimeste laseb näida.
Ta oskab märgata kõike seda ilu, mida maailm tema ümber välja näitab.
Tööalases elus sobiksid talle kohustused, mis võimaldaksid tal aktiivselt suhelda, olgu selleks siis klienditeenindaja või PR-töö. Väga edukas võib ta olla õpetajana, kirjanikuna või näitlejana.
Armuasjades on ta suhtele täielikult pühendunud. Ta soovib suhet, mille juures on oluline roll mängida kiindumusel. Vaimsed väärtused on talle lähisuhtes väga olulised. Ta oskab olla oma partneri suunas õrn ja hoolitseb. Samas suhte loomise otsustamine ei ole talle kerge ülesanne, mistõttu vajab ta selleks päris kaua mõtlemisaega.

Jaga

Vaata ka:

Tarokaart

Reede 17.09 Tarokaart on KARIKAD 6

Karikad 6 on positiivsete mõjudega kaart, mis näitab, et tänane päev toob kaasa palju positiivset. …

Anna Pihl

Anna Pihl lahkub Pealtnägijast: Liigun edasi ETV-uute väljakutsete poole.

Teleajakirjanik Anna Pihl teatas, et on pärast kuut hooaega otsustanud „Pealtnägijast“ lahkuda ja liikuda ETV-s …

lapsevanemad

VIDEO: Lapsed ja lastega pered vajavad riigilt ning kogu ühiskonnalt erilist tuge ja kaitset.

Riigi ja kogu ühiskonna peresõbralikkus mõjutab oluliselt laste heaolu ja kajastub ka hilisemas elus rahvastiku …

Edda Paukson

Edda Paukson ennustus 2020.a: Täielikult peaks viirus olema Eestist läinud 2021.a jaanuariks.

Eesti riigi horoskoobi tervisemaja algab Kalade märgist ja Neptuun jõudis sellesse majja 31. jaanuaril. Neptuunile …