Wednesday , 19 June 2024
Margit Pugal 2022488 scaled e1692355779731
AUTOR: SEB.EE

SEB uuring: mida peavad töötajad oluliseks 2024. aastal?

Nii Eestis kui ka teistes Balti riikides on tööturu üheks väljakutseks pidev kvalifitseeritud tööjõu puudus. Organisatsioonide konkurentsivõime sõltub aina enam sellest, mida töötajatele lisaks töötasule suudetakse pakkuda. SEB tellitud uuringust selgus, kui rahul on Balti riikide IT- ja majandusvaldkonna spetsialistid oma tööandjaga ja mida peetakse töökohal oluliseks. 

SEB tellitud uuringust selgus, et valdav enamus (85%) Balti riikide IT- ja majandusvaldkonna spetsialistidest on oma praeguse tööandjaga rahul. Vaid 11% IT- ning 14% majandusvaldkonna töötajatest Eestis tunnevad praeguse tööandja suhtes rahulolematust. Majandusvaldkonnas töötavate inimeste rahulolu oma tööandjaga on kõigis Balti riikides sarnane, samas kui IT-valdkonnas on see mõnevõrra suurem Eestis ja Leedus (mõlemas 90%), Lätis aga madalam (82%). Eesti töötajad on kõige altimad oma tööandjat sõpradele soovitama, nii väitis 36% majandus- ja 38% IT-valdkonna töötajatest. Lätis oleks seda valmis tegema 21% majandus- ja 26% IT-spetsialistidest ning Leedus veidi üle kolmandiku samade sektorite töötajatest. 

Uuringust selgus, et ligi pooled Baltikumi IT- ja majandusvaldkonna töötajatest ei kandideerinud viimase 12 kuu jooksul uuele töökohale ning pea kolmandik vastanutest ei plaani seda ka teha. Vaid 9% majandusvaldkonna ja 12% IT-sektori töötajatest vahetasid viimase aasta jooksul töökohta ning järgmise 12 kuu jooksul kaaluks töökohavahetust veidi enam kui veerand majandus- ja IT-valdkonna töötajatest. Peamised tegurid, mis paneksid töötajaid tõsiselt kaaluma tööandja vahetamist, on kõrgem töötasu, paremad arenguvõimalused ning paindlikum töökorraldus. 

„Organisatsiooni võime värvata oma ala parimaid eksperte on pikaajalise äriedu eelduseks. Kui talendid lahkuvad, võib organisatsioon kaotada saavutatud äriedu ja positsiooni turul. Seetõttu on oluline, et tööandaja terviklik väärtuspakkumine tagaks töötajate kõrge rahulolu. Uuringu tulemused näitavad, et kuigi konkurentsivõimelisel palgal on endiselt oluline roll, peetakse selle kõrval tähtsaks ka tööandja stabiilsust, paindlikku töökorraldust ja sõbralikku töökeskkonda,“ rääkis SEB personali ja koolituse divisjoni direktor Margit Pugal.  

Muutuv väliskeskkond mõjutab töötajate väärtusi 

Uuringu tulemustest selgub, et alanud aastal peavad Balti riikide IT- ja majandusvaldkonna töötajad tähtsaks töökoha stabiilsust. Seda hindasid eriti oluliseks ligi pooled Eesti majandusvaldkonna töötajatest, Lätis ja Leedus aga mõnevõrra vähem (vastavalt 34% ja 35%). Enam kui kolmandik Eesti IT-sektori töötajatest pidasid töökoha stabiilsust kaalukaks, sama leidis pisut rohkem kui veerand nende Läti ja Leedu kolleegidest. Sellele lisaks hinnatakse ka iseseisvuse ja sõltumatuse tunnet, mida tõi esile üle kolmandiku vastanutest, ning töö- ja eraelu tasakaalu. 

„Eesti spetsialistid peavad töökoha stabiilsust mõnevõrra olulisemaks kui teiste Balti riikide IT- ja majandusvaldkonna töötajad. Suure tõenäosusega on selle põhjuseks Eesti majanduse olukord laiemalt – meie majandus oli mullu langustrendis, samas kui Läti ja Leedu majandus kasvas. Ebakindlas majanduslikus olukorras hindavadki töötajad rohkem stabiilsust, samas kui majanduslikult paremal ajal tõusevad esile muud aspektid, mida töötajad väärtustavad. Huvitav erinevus tuli välja majanduse ja IT-töötajate väärtushinnangute vahel. Rohkem kui 40% IT-töötajatest soovivad olla oma töövaldkonnas tehnilise väljaõppega eksperdid, mis tähendab, et töötajad väärtustavad kõrgelt koolitus- ja muid erialaseid arenguvõimalusi,“ selgitas Pugal. 

Pugal lisas, et töötajad hindavad tööandja valikul erinevaid motivatsioonitegurid, mida saab rühmitada nelja põhikategooriasse. „Need on organisatsiooni maine, töötasu (sealhulgas mitmesugused lisahüvitised), organisatsioonikultuur ja kolleegid ning töötingimused. Eri aegadel ja kultuurides domineerivad erinevad tegurid – näiteks uuringu tulemusi kõrvutades selgub, et motivatsioonitegurid on erinevad isegi naaberriikides. Eesti majandusvaldkonna töötajate seas on esikohal turvatunne, konkurentsivõimeline töötasu ja paindlikud töötingimused. Lätis seevastu tööandja austav suhtumine töötajatesse, Leedus aga sarnaselt Eestiga paindlikud töötingimused. Väikesed erinevused on ka ametialade lõikes. Erinevalt majandusvaldkonna spetsialistidest on Eestis IT-töötajate jaoks praegu kõige olulisem konkurentsivõimeline töötasu ja alles seejärel paindlikud töötingimused ning turvatunne,“ rääkis Pugal.  

Küsitlus viidi läbi kõigis Balti riikides 2023. aastal, kokku osales 1200 inimest. Uuringu viis läbi rahvusvaheline tööandja brändingu agentuur Universum. 

Allikas: SEB

Vaata ka:

images

Sõnajalaõie otsimine jaaniööl müüt või tõde?

Sõnajalaõie otsimine jaaniööl on iidne traditsioon, mis põhineb pigem müüdil kui teaduslikul tõel. Müüt: Sõnajalg

lennuk

Riia lennujaama lähedal kadus lennuk radarilt ja tegi hädamaandumise.

Läti rahvusringhäälingu teatel kadus Iia lennujaama lähedal lennuk radarilt. Viimati registreeriti lennuk radaril nelja kilomeetri