Wednesday , 24 July 2024
Erakorralised uudised
Ainar Leppanen SEB

SEB-s saab nüüd teha mikroinvesteeringuid

SEB-s saavad erakliendid nüüd teha mikroinvesteeringuid. Uus lahendus pakub investoritele internetipangas võimalust paigutada oma raha ühekordselt või regulaarselt börsil kaubeldavatesse fondidesse ehk ETF-idesse. Kaubelda saab väikeste summadega ja soetada ka murdosakuid ehk soovitud väärtpabereid tükikeste kaupa.

“Börsil kaubeldavad fondid ehk ETF-id koguvad väikeinvestorite seas üle maailma üha enam populaarsust. Meie viimased uuringu tulemused näitasid, et ETF-id on liikunud eestimaalaste lemmik finantsinstrumentide sekka. Kui aktsiatesse ja kolmanda samba pensionifondidesse on oma raha paigutanud vastavalt 52% ja 50% investoritest, siis neile järgnevad ETF-id, need väärtpaberid olid ligi viiendiku investorite (19%) portfellis.

Samas ilmnes uuringust, et laiem teadlikkus ETF-idesse investeerimisest on siiski madal. Koguni 62% investeerimisega tegelevatest inimestest tõi välja, et neil puuduvad piisavad teadmised ETF-idest. Põhjustena, miks nad ei ole ETF-idesse investeerinud, mainisid investorid ka selleks raha puudumist (23%) ja teadmatust, kuidas alustada raha paigutamist börsil kaubeldavatesse fondidesse (22%).

Uue mikroinvesteeringute lahendusega soovime kummutada müüdi, et ETF-idesse investeerimine on keeruline või selleks on vaja suurt rahasummat, sest investeerimisega saab alustada 1 euroga. Enne kui klient internetipangas väärtpaberite osakuid või nende murdosakuid ostma hakkab, leiab ta sealt hõlpsasti info vastava ETF-i ja selle investeerimisstrateegia kohta,“ selgitas SEB juhatuse liige ja jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

Madalama riskiga investeering kui üksikud aktsiad

Leppänen selgitas, et ükski investeering ei ole riskivaba, aga laiapõhjaline ETF võib olla hea võimalus saada esimene ja sealjuures madalama riskiga kogemus väärtpaberiturul, võrreldes raha paigutamisega mõnda üksikusse konkreetsesse aktsiasse. „Meie poolt välja valitud ETF-idel ei ole sisenemis- ega väljumistasusid ning nendega tehingute tegemisel kehtivad samad tehingutasud, mis aktsiate tehingutele. Laiapõhjalised ETF-id annavad võimaluse saada osa aktsiaturgude tootlusest ilma võtmata otse üksikutesse aktsiatesse investeerimisega kaasnevat riski,“ selgitas Leppänen, miks otse aktsiatesse investeerimine ei pruugi alustavale investeerijale olla kõige sobilikum lahendus.

„ETF-id on sarnased investeerimisfondidega, kujutades endast väärtpaberite või muu alusvara kogumit, kuid neid saab börsil osta või müüa. Need katavad laia hulka varasid alates traditsioonilistest börsil noteeritud ettevõtete investeeringutest kuni valuutade või tooraineteni. Erinevus võrreldes börsil noteeritud ettevõtete aktsiatega on see, et ETF-idesse on koondatud mitmed investeeringud ja seega on tegemist hajutatud raha paigutamisega, kus näiteks ühe ettevõtte ebaõnnestumised omavad väiksemat mõju kui otse ja ainult sellise ettevõtte aktsiatesse investeerimisel,“ selgitas Leppänen.

Alustavatele investoritele on mitmekülgsed lahendused

Mõned aastad tagasi turule tulnud SEB roboinvestor annab vastavalt kliendi olukorrale personaalse investeerimissoovituse. Panga poolt valitsetavatesse ETF portfellidesse saab teha investeeringuid alates 50 eurost. Lisaks on klientidel võimalik roboinvestoris oma raha paigutada SEB investeerimisfondi osakutesse, miinimumsummaks on 1 euro.

Uue mikroinvesteerimisega on kliendil aga võimalus teha ise investeerimisotsus panga poolt valitud ETF-ide nimekirjast ja see sobib neile, kes tahavad luua oma äranägemise järgi individuaalse ETF portfelli.

“Uus lahendus teeb ETF-idesse investeerimise kättesaadavamaks – alustada saab kasvõi 1 euroga ja soetada ka murdosakuid. Soovime pakkuda investoritele paindlikkust, kliendid saavad teha ühekordseid investeeringuid suuremates summades või paigutada raha regulaarselt väikeste summadega, kasvatades oma kapitali pikas perspektiivis,“ selgitas Leppänen.

Mikroinvesteeringuid tegevale kliendile kohalduvad tehingutasu (0,5%) ja seda teenust saab kasutada ka investeerimiskonto süsteemis. Korraldus täidetakse üks kord nädalas, täitmise hetkel kehtiva turuhinnaga.


SEB korraldatud uuring toimus oktoobris 2023. Uuringu viis läbi Norstat ja kokku vastas Balti riikides 3006 inimest vanuses 18-74 eluaastat, neist Eestis 1000.


Eelnev teave on informatiivse iseloomuga ja seda ei tohi käsitleda investeerimisalase soovituse andmise või nõustamisena ega toote või teenuse pakkumisena. Enne investeerimisotsuse tegemist palume hoolikalt tutvuda väärtpaberi tingimuste ja muu olulise teabega, investeerimisega seotud riskidega ning hinnata investeeringu asjakohasust ja sobivust. Investeerimisega võib kaasneda maksukohustus. Üldine teave investeerimise ja väärtpaberite kohta on kättesaadav AS-i SEB Pank investorkaitse veebilehelt: Investorkaitse | SEB. Küsimuste korral tuleks pöörduda panga klienditeenindaja või oma maksu-, finants- või õigusnõustaja poole.

Allikas. SEB

Vaata ka:

Blue Breaking News YouTube Channel Art

Valitsus andis Riigikogu ees ametivande

Valitsus andis täna Riigikogu ees ametivande ja astus ametisse. Suulise ametivande andis peaminister Kristen Michal

Blue Breaking News YouTube Channel Art

Transpordiameti ja Politsei- ja Piirivalveameti Pärnu jõe ühisreid tuvastas mitmeid rikkumisi

Transpordiameti väikelaevade üksuse inspektorid tegid koos Politsei- ja Piirivalveameti veepatrulliga eelmisel laupäeval Pärnu jõel ühisreidi