Ukraina

Saadikud tahavad hukka mõista Venemaa tegevuse Ukraina laste küüditamisel

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Liisa Pakosta andis täna 79 saadiku nimel Riigikogu menetlusse avalduse eelnõu, et mõista hukka Venemaa tahtlik, süsteemne ja rahvusvahelise õiguse vastane Ukraina laste küüditamine ning nõuda laste vabastamist ja nende turvalise tagasipöördumise tagamist Ukrainasse.

Saadikud juhivad eelnõus tähelepanu, et tahtlik ja süsteemne laste küüditamine Ukrainast Venemaale ja Valgevenesse on rahvusvahelise õiguse kohaselt sõjakuritegu ja genotsiid. Nende sõnul on Venemaa ja Valgevene eesmärk hävitada ukraina rahvus ja identiteet, seejuures tappes, haavates, traumeerides ning ümber asustades Ukraina lapsi. Venemaa Föderatsiooni poolt 2014. aastal alustatud agressioonisõja kestel on Ukraina aladelt Venemaale viidud sadu tuhandeid lapsi.

„Riigikogu mõistab karmilt hukka Venemaa ja Valgevene tahtliku, süsteemse ning rahvusvahelise õiguse vastase laste küüditamise Ukrainast ja taunib Venemaa otsust anda Ukraina lastele lihtsustatud korras kodakondsus eesmärgiga vägivaldselt muuta laste identiteet ning nad Venemaa ühiskonda assimileerida,“ seisab eelnõus.

Riigikogu nõuab eelnõu kohaselt Venemaalt ja Valgevenelt Ukrainast küüditatud laste vabastamist ja nende Ukrainasse turvalise tagasipöördumise tagamist ning kutsub kõiki riike üles aitama kaasa laste Ukrainasse naasmisele ja tegema selle nimel koostööd.

Eelnõu kohaselt avaldab Riigikogu toetust Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi väljapakutud 10-punktilisele rahuplaanile, mille osa on Venemaale ja Valgevenesse küüditatute tagasitoomine, ning tunnustab laste tagasitoomisele keskendunud rahvusvahelise koalitsiooni loomist. Samuti tunnustab Riigikogu eelnõus Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tegevust karistamatusega võitlemisel, iseäranis mullu märtsis väljastatud vahistamismäärusi Venemaa Föderatsiooni presidendi ja Venemaa laste õiguste voliniku kohta Ukraina laste ebaseadusliku deporteerimise ja ümberasustamise süüdistuses.

Riigikogus avatakse Ukraina laste joonistuste näitus

Juhtimaks tähelepanu Venemaa sõjakuritegudele Ukraina laste vastu, avavad Pakosta ja Ukraina suursaadik Eestis Maksõm Kononenko täna Riigikogu konverentsisaalis Eestis viibivate Ukraina sõjapõgenikest laste joonistuste ja mänguasjade näituse. Kell 13 algaval avamisel osalevad ka Ukraina kogukonna esindajad ning muusikalise etteastega esinevad Vabaduse kooli õpilased.

Näitusel saab näha Ukraina laste puuplaatidel joonistusi oma lemmikloomadest, kes on sõja tõttu kodukohta maha jäänud. Kunstiteraapia võimalust pakkus lastele Ukraina Kultuurikeskuse asutaja Anatoli Ljutjuk, kes meisterdas lemmikloomadest ka puukujukesed, mis aitavad lastel tunnetada sidet oma kodukohaga ja hoida alles lootust pöörduda tagasi koju.

Näitus „Tallinna Noa laev – Ukraina sõjapõgenikest laste joonistused ja mänguasjad“ jääb Riigikogu konverentsisaalis avatuks 22. veebruarini.

Ukraina toetuseks on tehtud seitse avaldust

Riigikogu on alates 2022. aasta algusest teinud Venemaa tegevuse hukkamõistmiseks ja Ukrainale toetuse avaldamiseks seitse avaldust ja ühe pöördumise. Muu hulgas on Riigikogu tunnistanud Venemaa Föderatsiooni relvajõudude tegevuse Ukraina-vastases sõjalises agressioonis Ukraina rahva vastaseks genotsiidiks ning kuulutanud Venemaa režiimi terroristlikuks ja Venemaa Föderatsiooni terrorismi toetavaks riigiks, kelle tegevusele tuleb ühiselt vastu astuda. Samuti on Riigikogu toetanud Euroopa Liidu poolt Haagi rajatavat Venemaa Föderatsiooni agressioonikuriteo uurimise keskust, kutsunud maailma riike keskuse tegevusse igati panustama ning jätkama pingutusi rahvusvahelise eritribunali loomiseks.

Mullu mais võttis Riigikogu vastu avalduse toetamaks Ukraina soovi liituda NATOga, mis on avalduse kohaselt ainus tee reeglitel põhineva maailmakorra, kestliku rahu ja Euroopa demokraatlike riikide julgeoleku tagamiseks. Juunis tegi Riigikogu avalduse, kus nõudis Ukraina-vastase agressioonikuriteo planeerijate, ettevalmistajate, vallapäästjate ja täideviijate isiklikule vastutusele võtmist ning kutsus looma selleks ÜRO egiidi all rahvusvahelist eritribunali.

Vaata ka:

Daniel Gallego

LEITUD: Politsei otsib Viimsi vallas kadunud 71-aastast Kaisat

Täiendus 16.07.24 – Annan teada, et naine võttis lähedastega ühendust ning temaga on kõik korras.

euro

Tartumaa inimesed langesid LHV petukõnede ohvriks ja kaotasid suuri summasi.

Lõuna prefektuuri ööpäevainfo Tartumaa Arvutikelmused Politseisse pöördus 54-aastane mees, kes sai väidetavalt LHV pangast e-maili,