Erakorralised uudised
Loosaar Venno.IMG 1800

Ringkonnakohus jättis Venno Loosaare süüdimõistmise muutmata

Kaitsjad vaidlustasid meelelahutaja ja lasteürituste juhi Venno Loosaare süüdimõistmise alla 10-aastase tüdruku seksuaalses väärkohtlemises riigikohtus.

Ringkonnakohus jättis Venno Loosaare süüdimõistmise muutmata

Tallinna ringkonnakohus jättis esmaspäeval muutmata meelelahutaja ja lasteürituste juhi Venno Loosaare süüdimõistmise alla 10-aastase tüdruku seksuaalse väärkohtlemise süüdistuses, vahendas BNS.

Mais toimunud ringkonnakohtu istungil taotlesid kaitsjad Ene Mõtte ja Anu Toomemägi 52-aastase Loosaare süüdimõistmise tühistamist ning leidsid, et ta tuleb õigeks mõista. Ringkonnakohus jättis põhiosas Loosaare süüdimõistmise muutmata, kuid tegi täpsustusi lapsporno materjali episoodi osas ja mõistis ta selles osas õigeks. Samas jättis kohus muutmata talle mõistetud karistuse.
Kannatanu ütlused on usutavad

Ringkonnakohus leidis, et kannatanu ütlused tervikuna on olnud järjepidevad, ajas muutumatud, nendes ei esinenud lahknevusi tunnistajate ütlustega ega teiste kogutud tõenditega ning ütlused olid eluliselt usutavad, seega oli kohtu hinnangul kokkuvõtvalt tõendatud Loosaare süü tahtevastase sugulise iseloomuga teos lapseealise suhtes.

Ringkonnakohus mõistis Loosaare aga õigeks lapsporno omandamise süüdistuses. Kohus selgitas, et vastutus omandamise eest on seadusesse lisatud alates 23.12.2013. Enne seda kuupäeva nägi teokoosseis ette vastutuse vaid valmistamise või hoidmise, teisele isikule üleandmise, näitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise eest. Loosaarele on esitatud lapsporno omandamise süüdistus, et ta omandas eeluurimisel tuvastamata ajal 19 pildifaili ja 4 videofaili ning hoidis neid enda elukohas. Ringkonnakohus selgitas, et selleks, et Loosaart saaks süüdi mõista lapsporno omandamises, tuleb prokuratuuril tõendada, et nimetatud materjal on omandatud vähemalt peale 23.12.2013, kui seadus muutus. Selliseid tõendeid kogutud ega kohtule esitatud aga ei ole. Ka 19 pildifaili ja 4 videofaili metaandmetes märgitud ajad on kõik enne 23.12.2013 ning piltide loomise ajaks on märgitud metaandmetes 06.05.2013.

“Kuna muid tõendeid selle kohta kogutud ei ole, siis tuleb asuda seisukohale, et süüdistatav omandas süüdistuses märgitud 19 pildifaili ja 4 videofaili 06.05.2013 ehk enne 23.12.2013, mistõttu ei ole võimalik süüdistatavat süüdi mõista KarS § 178 lg 1 järgi lapsporno omandamises,” märkis ringkonnakohus.

Küll aga selgitas kohus, et süüdistatava käitumine hoidmise osas vastab KarS § 178 lg 1 süüteokoosseisule ka 06.05.2013 kehtinud redaktsioonis ning on karistatav ka käesoleval ajal kehtiva karistusseaduse järgi KarS § 178 lg 1, sest 19 pildifaili ja 4 videofaili ei saanud süüdistatava arvutisse sattuda juhuslikult, vaid tegemist oli kohtu hinnangul süüdistatava teadliku ja tahtliku tegevusega.

Küll aga ei toonud osaline õigeksmõistmine endaga kaasa maakohtu poolt mõistetud karistuse muutmist. Maakohus on juba karistuste mõistmisel süü suuruse arvestamisel mõistnud karistuse tunduvalt alla sanktsiooni keskmist määra, mis ka ringkonnakohtu hinnangul vastab Venno Loosaare süüle.

Veebruari lõpus tunnistas Harju maakohus Loosaare süüdi tahtevastases sugulise iseloomuga teos lapseealise suhtes ja mõistis talle liitkaristuseks viis aastat vangistust tingimisi viieaastase katseajaga. Lisaks määrati talle kohustus osaleda sotsiaalprogrammis.

Samuti tunnistati Loosaar süüdi selles, et ta omas loata 16-kaliibrilist tuvastamata numbriga sileraudset kaheraudset püssi ja piiratud tsiviilkäibega laskemoona.

Süü on tõendatud

Kohtu hinnangul on süü tõendatud kohtuistungil uuritud tõenditega. Kinniste uste taga toimunud kohtuvaidluses taotles Põhja ringkonnaprokurör Arika Almann Loosaare süüdimõistmist ja tema karistamist viieaastase vangistusega, millest tal tuleb kohe vanglas ära kanda neli kuud. Karistuse ülejäänud osa palus prokurör talle mõista tingimisi viieaastase katseajaga.

Loosaare kaitsja, vandeadvokaat Ene Mõtte taotles oma kaitsealuse õigeks mõistmist alaealise seksuaalse väärkohtlemise süüdistuses, samuti lapspornomaterjalide ja isast maha jäänud vanaaegse sileraudse püssi omamise süüdistustes. Kuna kohtuprotsess toimus kinniste uste taga, siis avalikkusele istungitel toimuva kohta teavet ei anta.

Mullu juunis alanud protsessil ei tunnistanud Loosaar end kuritegudes süüdi. Loosaar on BNSile kinnitanud, et tema vastu esitatud süüdistus on täiesti alusetu ning tegemist on õnnetu arusaamatusega. “Olen 26 aastat teinud televisioonis lastesaateid, viinud läbi lasteüritusi ja kontserte, olen õppinud end häälestama lastega samale lainele ning saanud sellega hästi hakkama. Kuid mul puudub laste suhtes igasugune seksuaalne huvi ning minu hing on puhas,” kinnitas ta.
Loosaarele ette heidetav tegu on toime pandud palju aastaid tagasi ning jõudis prokuratuuri kinnitusel õiguskaitseasutusteni alles nüüd, sest teo toimepanemise ajal ei saanud kannatanu oma noore ea tõttu aru sellest, mis temaga toimus.

Pärast kriminaaluurimise käivitamist leidis politsei Loosaare valdusest läbiotsimisel 19 fotot ja neli videot lapspornoga ning ka vanaaegse sileraudse püssi, mille omamiseks tal luba puudus.

Vaata ka:

armastushorokoopminuaeg.com

Armastuse horoskoop – Esmaspäev 27 mai 2024

Jäär (21. märts – 19. aprill): Täna on sinu armuelu täis kirge ja spontaansust. Oled

taroskoop minuaeg.com

Taroskoop Esmaspäevaks, 27. Mai 2024

Jäär (21. märts – 19. aprill) Kaart: Võlurit Tänane päev annab Jäärale jõudu ja motivatsiooni.