Friday , 24 September 2021
photo 1580048915913 4f8f5cb481c4

Riigipühadel töötamise tasustamine, kui lühendada ei saa, tuleb ületunnitöö tasustada.

Vastavalt töölepingu seaduse (TLS) §-le 53 peab tööandja uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva lühendama kolme tunni võrra. Tööpäeva peab lühendama olenemata töötamise vormist (kas täis- või osaline tööaeg või summeeritud tööaeg). See tähendab, et seaduses toodud juhtudel on tööaja lühendamine tööandjale kohustuslik.

Kui lühendada ei saa, tuleb ületunnitöö tasustada
Töötaja tööpäeva tuleb lühendada ka olukorras, kus tööprotsess on katkematu, näiteks ei ole võimalik kaubandusettevõtet või tehases tootmisliini kolm tundi varem sulgeda. Seega kui töö iseloomust tulenevalt on tööandjal siiski vaja, et töötaja töötaks tavapärase arvu töötunde või vastavalt graafikule, tuleb sõlmida sellekohane kokkulepe. Sellisel juhul on viidatud kolm tundi ületunnitöö, mis tasustatakse kas vaba aja andmisega samas ulatuses või rahalise hüvitusega (1,5 kordne töötasu).
Riigipühal töötaja saab kahekordse tasu
Kui reeglina on riigipüha töötajate jaoks vaba päev, siis teatud sektorites on riigipühal töötamine tavapärane töö iseloomu tõttu – näiteks klienditeenindajad kaubanduses, bussijuhid linna- ja maakonnaliinidel jne. Töötajatele, kelle terve tööpäev või graafikujärgse tööaja töötunnid langevad riigipühale, tuleb TLS-i § 45 lg 2 kohaselt maksta kahekordset töötasu. Töötaja ja tööandja võivad kokku leppida, et kahekordse tasu asemele hüvitatakse riigipühal töötamine töötajale vaba ajaga, mille eest makstakse tavapärast töötasu.

Oluline on juhtida tähelepanu, et olukorras, kus töötaja tööpäeva ei ole võimalik riigipühal lühendada, tuleb töötajale tasuda nii ületunnitöö kui ka riigipühal tehtud töö eest. Summeeritud tööaja arvestuse korral võib, aga ei pruugi riigipühal töötamine tekitada ületunnitööd, sest üle- ja alatunnid selguvad summeerimisperioodi lõpus.

Näide. Töötaja töötab 23.–24. juunil täistööajaga kaheksa tundi, mille eest makstakse kokkulepitud töötasu. Riigipühal töötamise hüvitamiseks on pooled aga kokku leppinud, et seda ei hüvitata rahas (topelttasu), vaid riigipühal töötatud aeg antakse 25.–26. juunil tasustatud vabade päevadena.

Riigipühade loetelu on esitatud pühade ja tähtpäevade seaduse §-s 2. Peale riigipühade makstakse sama seaduse § 4 lõike 2 järgi kahekordset tasu ka rahvuspühal (24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev).

Riigipühad, mis on puhkepäevad ja mille puhul makstakse kahekordset tasu, on:

Jaga

Vaata ka:

12586772t1h39c1

FOTO: Kirsti Timmeri uus välimus.

“Kui natukene jälgid, mida suhu pistad, siis tulemuseks on kahe nädalaga miinus 4kg,” muigab Timmer, …

Tarokaart

Kirsti Timmeri tarokaardid ennustasid Uudo Sepa lahkuminekut ette

Pühapäeval puhkes skandaal Uudo Sepa ümber, kes avalikustas sotsiaalmeedia vahendusel, et läks reisil olles lahku …

auto

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor: Soodne autosõit ei teeni ühiskonna huve

Tugeva lobitöö, hea maksulaekumise ja inflatsioonihirmu tõttu on valitsus otsustanud kütuseaktsiisi tõusu edasi lükata. Kuigi …

Tarokaart

Reede 24.09 Tarokaart on MÜNDID 5

Mündid 5 pole just heade mõjudega kaart. Seetõttu tuleks täna olla valmis mitmesugusteks tagasilöökideks ja …