Laupäev , 3 juuni 2023
Erakorralised uudised

Riigiportaal eesti.ee on nüüd ühtses keskkonnas

Riigiportaal www.eesti.ee sulges vana nn rohelise portaali ning on nüüd ühtses sinises keskkonnas.

Samuti täienes detsembri alguses avalikustatud uus ettevõtja keskkond andmekaardi teenusega ning üle on toodud kõik senised teenused, mis hõlbustavad asjaajamist riigiga. 
 
2021. aasta juulis pärast dokumendifotode ebaseaduslikku allalaadimist eraldas valitsus ühekordselt 500 000 eurot rohelise portaali sulgemiseks. Alates sellest on RIA ühes arenduspartner Nortaliga teinud rohkem kui 30 edukat muudatust ning panustatud ca 10 000 töötundi, et lõppkasutajale vana portaal sulgeda. Riigiportaali roheline nägu jõudis kasutajate ette 2011. aastal.

 

Ettevõtjal oma keskkond

Riigiportaali kõige uuem leht, mis on suunatud ettevõtjale, koondab kokku kõik olulise info ja teenused, mis on vajalikud ettevõtte loomisest kuni raamatupidamiseni välja. Keskkonnas on kokku 30 erinevat teenust, millest enimkasutatavad on töövõimetuslehtede edastamine, isikute andmete ja liikluskindlustusandmete päringute tegemine, erinevate hüvitiste taotlemine ning notariaalsete dokumentide kontrollimine.
 
Ettevõtja lehe sisselogitud vaates ehk iseteeninduses on uus töölaud, kuhu on koondunud ettevõtte põhilised äriandmed, sh nimi, registrikood, tegevusala kood, enim kasutatavad e-teenused ja ettevõtte kohustused.
Viimaste uuenduste seas on ettevõtte andmekaart, kus on kirjas viited põhilistele ettevõtjale mõeldud tegevustele ja infole riigis (st kohustused, statistika, rahastusvõimalused ning võrgustiku andmed välisturgudele suundujatele). Nii andmekaarti kui ka töölauda arendatakse järjest proaktiivsemaks nii ettevõtjale kui eraisikule. Kui täna on töölaual universaalne info selle kohta, et ettevõte peab esitama majandusaastaaruande, siis lähitulevikus annab keskkond juba ettevõtjale personaalse info, teavitades ettevõtjat lähtuvalt temast endast.
 
Riigiportaali eesti.ee külastatakse aastas 10 miljonit korda, lehel on 85 erinevat teenust ning 450 infoartiklit, mis suunavad inimesed õige asutuse või teenuse juurde.
 
Riigiportaali uuendamisel ja rohelise portaali sulgemisel on RIAle abiks olnud ettevõtted Fujitsu, Nortal, Trinidad Wiseman ja Srini. Tööde kogumaksumus on ca 1,2 miljonit eurot ning seda rahastust on toetanud Eesti riik, Euroopa taaste- ja vastupidavusrahastu ning regionaalarengu fondid. 

allikas: riigiportaal

Vaata ka:

Justiitsministeerium otsib võimalust jätta vangide kaebused rahuldamata.

Sadade kaupa esitatud pöördumised, üha uued samasisulised küsimused, perspektiivitud, kuid aeganõudvad kaebused – lisaks riigikogule …