Thursday , 2 December 2021
chair g0cb1b624b 640

Riigikontroll: Hambaarsti juures saavad käia vaid kõrgema sissetulekuga inimesed

Eesti Haigekassa nõustub suuremas osas teisipäeval avaldatud Riigikontrolli hambaravihüvitise teemalise auditi järeldustega ning viitab, et mitmed esitatud ettepanekud on juba töös.

Riigikontroll tõi auditis välja, et hambaravihüvitis on sagedamini pannud hambaarsti juures käima pigem kõrgema sissetulekuga inimesed, kuid haigekassa kinnitab, et hambaravihüvitis on kättesaadav kõikidele inimestele haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures, teatas haigekassa pressiesindaja.

Mitmetele ühiskonnagruppidele nagu lapsed, eakad ja puuetega inimesed on ravi toetatud tervetest täiskasvanutest kõrgemas määras ja puuduliku süühügieeniga inimestele on hambaravi tasuta. Uuest aastast on hematoloogilistele ja onkoloogilistele patsientidele, kellel on haiguses tõttu suurenenud hambaravi vajadus, ravi tasuta ning lastele on samuti hambaravi jätkuvalt haigekassa toel.

Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemanni sõnul on haigekassa nõus, et hambaravi peaks olema riigi poolt veelgi rohkem toetatud, kuid hambaravihüvitis on selleks vaid üks võimalus. “Oleme Riigikontrollile andnud tagasiside, et hambaravis pakutavaid hüvitisi peaks auditeerima tervikuna, sest hambaravihüvitis on vaid üks riigi poolt rahastatav hambaravi toetus,“ lisas Friedemann.

Riigikontroll tõi ka välja, et hüvitis toetab esmavajalikku hambaravi, kuid ennetuse osakaalu pidas audit väheseks. Friedemann selgitas, et hambaarsti vastuvõtu hulka kuulub siiski ka inimeste suutervisealane nõustamine. “Kuid oleme siingi koostöös sotsiaalministeeriumiga lähiaastatel välja töötamas lahendust, mis aitaks paremini üles leida need inimesed, kelle ravivajadus on hambaravis suurem,” ütles ta.

Auditis viidati, et haigekassa tegevus on soodustanud hambaraviasutuste ja haigekassa vahelist lepingute sõlmimist, kuid väiksemates piirkondades ei ole hambaravihüvitis piisavalt kättesaadav. Friedemanni sõnul on näiteks eelmisel ja sel aastal liitunud haigekassa lepinguga, mis on hüvitise pakkumise aluseks, 33 tegevuskohas asuvat teenuseosutajat. “Maapiirkondades on väljakutseks pigem hambaarsti olemasolu, sest paljudel inimestel ei ole head transpordivõimalust, mis aitaks neil hambaarstile pääseda Kuid siin saaksid kohalikud omavalitsused inimesi transpordiga aidata, sest ka perearstiteenused on koos esmavajaliku hambaraviga koondunud pigem keskustesse,“ ütles Friedemann.
Riigikontrolli auditi järelduste põhjal pole haigekassa piisavalt järginud tervishoiuteenuste hinnamudelit. Friedemanni sõnul on hinnakujunduses küsitud referentsasutustelt teenuse osutamise kulud ning hinnad on koostatud vastavalt sellele. Samuti kaasati hinnakujundusse Eesti Hambaarstide Liit. “Oleme mõistnud, et hinnakujunduse aluseks olevate andmete kogumine ja edastamine vajab oluliselt enam hambaraviasutuste tähelepanu, seetõttu osapooled kokku kutsunud ja esimene infotund andmevahetuse parandamiseks toimub juba sel nädalal. Meie eesmärk on jätkuvalt tagada läbi haigekassa hinnakirja hambaravis tegelike kulude katmine ja kvaliteetsed andmed on hea hinnakujunduse alustala,“ lisas Friedemann.

Jaga

Vaata ka:

euroopa liit

Euroopa Komisjoni president: Euroopa Liit peaks arutama kohustuslikku vaktsineerimist kogu Euroopas.

Euroopa Liit peaks arutama, kas koroonaviiruse praeguse nakatumislaine vastu võitlemiseks oleks vaja kohustuslikku vaktsineerimist, teatas …

laps

Irja Lutsar: Eestis saab aasta lõpus vaktsineerida COVID-19 vastus 5-11.a lapsi. Ja igal juhul tuleb lapsi vaktsineerida.

„Uuringud on kinnitanud, et COVID-19 vastane vaktsineerimine on tõhus nii nakatumiste kui haigestumiste, eriti raskete …

terviseamet

OLULINE: Terviseamet prognoosib aasta lõpuks rohelise riskitasemeni jõudmist

Terviseamet prognoosib epiidülevaates koroonaviirusega nakatumiste languse jätku, mis võiks jõuludeks viia rohelise riskitaseme piirimaile. Nakatumiskordaja …

covid 19 g829362110 640

01.12 Ööpäevaga tuvastati 588 uut covid-19 haiget. Suri 3 koroonaviirusega nakatunud inimest

1. detsembri hommikuse seisuga on haiglas 275 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 225 vajab haiglaravi raskeloomulise …