Erakorralised uudised
Blue Breaking News YouTube Channel Art

Riigikogu võttis vastu seaduse põhiseaduslike institutsioonide rahastamise kohta

Riigikogu võttis vastu seaduse, millega suurendatakse Riigikogu rolli põhiseaduslike institutsioonide eelarveotsuste tegemisel. Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 70 Riigikogu liiget.

Rahanduskomisjoni algatatud riigieelarve seaduse muutmise seadusega (391 SE) välditakse olukorda, kus valitsus otsustab nende sõltumatute institutsioonide rahastamise üle, kelle ülesanne on täitevvõimu tegevuse sõltumatu kontrollimine ja tasakaalustamine.

Seadus loob aluse, et põhiseaduslike institutsioonide eelarvetaotlused kiidab heaks Riigikogu rahanduskomisjon enne riigieelarve eelnõu algatamist Riigikogus. Valitsusel on ka edaspidi õigus ja kohustus hinnata põhiseadusliku institutsiooni eelarvetaotlust. Põhiseaduslikud institutsioonid esitavad eelarvetaotlused täies ulatuses rahanduskomisjonile ja Rahandusministeeriumile ning erimeelsuste korral esitab valitsus eriarvamuse koos põhjendusega komisjonile. Rahanduskomisjoni otsus ja põhiseaduslike institutsioonide eelarvetaotlused lisatakse lisadena riigieelarve eelnõu seletuskirja juurde.

Menetluse käigus viis rahanduskomisjon seadusesse sätte, mille kohaselt arvestab komisjon põhiseaduslike institutsioonide eelarvemahtude heakskiitmisel makromajandusprognoosiga.

Põhiseaduse järgi on Riigikogu, Vabariigi President, Riigikontroll, Õiguskantsler ja Riigikohus põhiseaduslike institutsioonidena oma tegevuses sõltumatud. Algatajate sõnul tähendab sõltumatus kui demokraatliku õigusriigi alus ja võimude lahususe kindlustaja kõige üldisemalt, et põhiseaduslikud institutsioonid peavad oma ülesannete täitmisel olema vabad muude riigivõimuharude, eelkõige täitevvõimu survest.

Vaata ka:

euroopa liit

Komisjonid keskenduvad avalikul istungil Eesti huvidele Euroopa Liidu järgmises eelarves

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon ja rahanduskomisjon arutavad täna kell 13.30 algaval avalikul istungil, millised

90523589 2910115582368687 8203878982697877504 o

Eile toimus 6 liiklusõnnetust, neist 2 tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 16 alkoholi või narko tarvitamistunnustega sõidukijuhti.

Liiklusõnnetused 26.05.2024 kella 11.09 ajal juhtus liiklusõnnetus Rakvere linnas Laada tn 6a juures, kus 28-aastane