Otseylekanded Riigikogu istungisaalis tunnuspilt

Riigikogu moodustas viis välisdelegatsiooni

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu viis otsust, millega moodustas Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee, NATO Parlamentaarse Assamblee, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee, Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi ja Balti Assamblee Eesti delegatsiooni.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juhiks saab otsuse kohaselt Liisa Pakosta, liikmeteks Aleksei Jevgrafov ja Eerik-Niiles Kross ning asendusliikmeteks Ants Frosch ja Hanah Lahe. Kõik delegatsiooni liikmed osalevad neli korda aastas koguneva ENPA täiskogu istungitel, delegatsiooni juht esindab Riigikogu istungitevahelisel ajal töötavas alalises komitees ning liikmed võtavad osa valdkonnakomiteede tööst.

Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ (156 OE) vastuvõtmist toetas 64 Riigikogu liiget, üks saadik jäi erapooletuks.

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juhiks saab Raimond Kaljulaid, liikmeteks Marko Mihkelson ja Urmas Reinsalu ning asendusliikmeteks Meelis Kiili, Reili Rand ja Jüri Ratas. Eesti delegatsiooni ülesanne on assamblee üritustel ja komisjonide töös osaledes kaitsta Eesti välispoliitilisi huve ning tagada NATOs Eesti julgeolekupoliitika seisukohtade kaitsmine ja kohustuste täitmine.

Riigikogu võttis väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ (157 OE) vastu 63 häälega.

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni kuuluvad delegatsiooni juhina Mati Raidma, liikmetena Heljo Pikhof ja Kersti Sarapuu ning asendusliikmetena Aivar Kokk, Eduard Odinets ja Kristo Enn Vaga. Delegatsioon osaleb Euroopa poliitika- ja julgeolekuküsimuste lahendamisega tegeleva assamblee istungjärkudel ning komiteede töös, võttes osa nii raportite koostamisest kui ka valimiste vaatlemisest.

Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ (158 OE) vastuvõtmise poolt hääletas 60 Riigikogu liiget.

Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni juhiks saab otsuse kohaselt Mario Kadastik ning liikmeteks Tõnis Lukas ja Toomas Uibo. Kosmosekonverents pakub Euroopa riikide parlamentidele võimalust vahetada infot, arutleda ja teha analüüse kosmosepoliitika valdkonnas.

Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsus „Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi Eesti delegatsiooni moodustamine“ (159 OE) võeti vastu 62 häälega.

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni hakkab otsuse kohaselt juhtima Timo Suslov ja tema asetäitjaks saab Enn Eesmaa. Liikmetena kuuluvad delegatsiooni Arvo Aller, Karmen Joller, Meelis Kiili, Lauri Laats, Priit Lomp, Tiit Maran, Helir-Valdor Seeder, Riina Solman, Margit Sutrop ja Peeter Tali.

Balti Assamblee on Eesti, Läti ja Leedu parlamendi konsultatiivne koostööorganisatsioon, mis arutab istungjärkudel, presiidiumis ja komisjonides Balti piirkonda puudutavaid küsimusi. Eesti delegatsiooni moodustamisel arvestatakse poliitiliste jõudude vahekorda Riigikogus ja alatiste komisjonide esindatuse vajadust.

Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ (212 OE) vastuvõtmist toetas 65 Riigikogu liiget.

Istungi stenogramm

Videosalvestist istungist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil. (NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Vaata ka:

Paeva sonum

Päeva Sõnum: Neljapäev 20 juuni 2024.

Usalda oma intuitsiooni ja sisemist häält. Täna on päev, mil avada ennast uutele võimalustele ja

ILM

ILM: Neljapäev 20.06 – Kohati võib hoovihma sadada, sooja kuni +22°C.

Öösel: Lääne poolt alates pilvisus hõreneb. Öö hakul sajab Ida-Eestis kohati hoovihma. Puhub valdavalt lääne-