Pühapäev , 25 veebruar 2024
Otseylekanded Riigikogu istungisaalis tunnuspilt

Riigikogu lükkas tagasi 11 eelnõu

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi Riigikogu liikmete Rain Epleri ja Martin Helme algatatud atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (27 SE), mille eesmärk oli muuta CO2 kvootide müügist saadud tulu kasutamine paindlikumaks. Kehtiva seaduse kohaselt tuleb kasutada sellest tulust vähemalt 50 protsenti kasvuhoonegaaside heitkoguse teket piiravate eesmärkide saavutamiseks. Muudatusega soovisid algatajad anda parlamendile võimaluse suunata tulusid vajaduse korral ka muude riigile oluliste kulude katteks.

Läbirääkimistel võttis sõna Rain Epler Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist.

Keskkonnakomisjon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Tagasilükkamist toetas 55 ja selle vastu hääletas 18 Riigikogu liiget.

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi Riigikogu liikmete Kalle Grünthali ja Arvo Alleri algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (71 SE), millega sooviti tõsta kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvesse ülekantav tulumaksumäär 11,96 protsendilt 12,06 protsendile. Algatajate sõnul aitaks omavalitsuste tulubaasi suurendamine kompenseerida viimaste aastate kulude kasvu ja võimaldaks neil paremini täita oma ülesandeid.

Läbirääkimistel võtsid sõna Kersti Sarapuu Keskerakonna ja Andres Metsoja Isamaa fraktsioonist.

Rahanduskomisjoni ettepanekut eelnõu tagasi lükata toetas 44 ja selle vastu oli 19 Riigikogu liiget.

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi Riigikogu liikmete Kalle Grünthali ja Rain Epleri algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE), mis oleks tõstnud kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvesse ülekantava tulumaksumäära 11,96 protsendilt 12,15 protsendile.

Rahanduskomisjoni ettepanekut eelnõu tagasi lükata toetas 47 ja selle vastu hääletas 16 Riigikogu liiget.

Riigikogu lükkas tagasi Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist kehtestada Eestis automaks“ eelnõu (46 OE), millega sooviti teha valitsusele ettepanek automaksu kehtestamise plaanist loobuda.

Läbirääkimistel võtsid sõna Mart Maastik Isamaa, Rene Kokk Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Andre Hanimägi Keskerakonna fraktsioonist.

Lõpphääletusel toetas eelnõu 19 Riigikogu liiget. Otsuse vastuvõtmiseks olnuks vaja koosseisu häälteenamust ehk vähemalt 51 häält.

Riigikogu lükkas tagasi Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele analüüsida täiendavalt põlevkivi väärindamise ja kasutamise võimalusi“ eelnõu (50 OE), millega sooviti teha valitsusele ettepanek loobuda plaanist mitte avada uusi põlevkivikaevandusi, analüüsida täiendavalt põlevkivi väärindamise ja kasutamise võimalusi ning langetada otsused pärast analüüsi valmimist.

Lõpphääletusel toetas eelnõu kaheksa Riigikogu liiget, kuid otsuse vastuvõtmiseks olnuks vaja koosseisu häälteenamust ehk vähemalt 51 häält.

Riigikogu lükkas tagasi Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja meetmed üksi elavate pensionäride toetamise suurendamiseks“ eelnõu (143 OE), millega sooviti teha valitsusele ettepanek töötada välja meetmed, et suurendada üksi elavate pensionäride toetamist. Esitajate ettepanek oli lubada üksi elava pensionäriga samale aadressile sissekirjutust ühel temaga sugulussidemes oleval lähisugulasel, näiteks lapsel, lapselapsel, emal või isal, ilma et ta kaotaks õiguse toetusele.

Lõpphääletusel toetas eelnõu 11 Riigikogu liiget. Vastuvõtmiseks vajanuks otsus koosseisu häälteenamust ehk vähemalt 51 häält.

Riigikogu lükkas tagasi Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja meetmed üksi elavate pensionäride toetamise suurendamiseks“ eelnõu (176 OE), millega sooviti teha valitsusele ettepanek töötada välja meetmed, et suurendada üksi elavate pensionäride toetamist. Esitajate ettepanek oli kaotada piirang, mille kohaselt peab toetuse saamiseks üksi elava pensionäri igakuine kättesaadav pension olema väiksem kui 1,2-kordne Eesti keskmine vanaduspension.

Läbirääkimistel võttis sõna Andre Hanimägi Keskerakonna fraktsioonist.

Lõpphääletusel toetas eelnõu 11 saadikut, samas kui vastuvõtmiseks olnuks vaja koosseisu häälteenamust ehk vähemalt 51 häält.

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi Riigikogu liikme Riina Solmani algatatud maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (54 SE), mis nägi ette, et maksumuudatuste vastuvõtmise ja jõustumise vahele peab jääma praeguse kuue kuu asemel vähemalt 12 kuud.

Rahanduskomisjoni ettepanekut eelnõu tagasi lükata toetas 40 ja selle vastu hääletas kaks Riigikogu liiget.

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi Isamaa fraktsiooni algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (45 SE), millega sooviti luua õiguslik alus Venemaa Ukraina-vastase sõja avalike toetajate elamislubade tühistamiseks ning välistada neile uute elamislubade ja viisade andmine.

Põhiseaduskomisjoni ettepanekut eelnõu tagasi lükata toetas 36 ja selle vastu hääletas kaks Riigikogu liiget.

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi Isamaa fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE), millega sooviti sätestada, et naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsust taotlevad inimesed peavad oskama eesti keelt B1 asemel vähemalt B2-tasemel.

Põhiseaduskomisjoni ettepanekut eelnõu tagasi lükata toetas 33 ja selle vastu hääletas kaks Riigikogu liiget.

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi ka Isamaa fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE), mis oleks võimaldanud hüvitada Eesti kodakondsust taotlevatele inimestele keeleõppe kulud kuni B2-tasemeni.

Põhiseaduskomisjoni ettepanekut eelnõu tagasi lükata toetas 29 ja selle vastu hääletas kaks Riigikogu liiget.

16 eelnõu arutelu lükkub edasi

Riigikogu tänasel istungil jäi ära 16 päevakorras olnud eelnõu arutelu, sest algatajate esindajatena eelnõusid tutvustama pidanud saadikud ei viibinud saalis. Riigikogu kodu- ja töökorra seadus näeb ette, et kui ettekandja ei viibi päevakorraküsimuse arutamisel, siis ei ava istungi juhataja küsimuse arutamist ja arutelu lükkub järgmisesse töönädalasse.

Tänase istungi päevakorrast lükkub edasi Riigikogu liikmete Evelin Poolametsa, Helle-Moonika Helme ja Rain Epleri algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (75 SE), Riigikogu liikmete Kert Kingo, Arvo Alleri ja Siim Pohlaku algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (88 SE), Riigikogu liikmete Martin Helme, Leo Kunnase, Ants Froschi, Henn Põlluaasa, Kert Kingo ja Rain Epleri algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (110 SE), Riigikogu liikmete Kert Kingo, Jaak Valge ja Varro Vooglaiu algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (112 SE), Riigikogu liikmete Martin Helme, Evelin Poolametsa ja Helle-Moonika Helme algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE), Riigikogu liikmete Ants Froschi, Mart Helme ja Leo Kunnase algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (127 SE), Riigikogu liikmete Rain Epleri ja Martin Helme algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE), Riigikogu liikmete Arvo Alleri, Rain Epleri ja Evelin Poolametsa algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE), Riigikogu liikmete Helle-Moonika Helme, Arvo Alleri ja Martin Helme algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (150 SE), Riigikogu liikmete Rain Epleri ja Helle-Moonika Helme algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE), Riigikogu liikmete Rain Epleri, Helle-Moonika Helme ja Kert Kingo algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE), Riigikogu liikmete Leo Kunnase, Mart Helme ja Ants Froschi algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE), Riigikogu liikmete Jaak Valge, Arvo Alleri ja Varro Vooglaiu algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (194 SE), Riigikogu liikmete Jaak Valge, Anti Poolametsa ja Helle-Moonika Helme algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (199 SE), Riigikogu liikmete Helle-Moonika Helme, Evelin Poolametsa, Martin Helme ja Anti Poolametsa algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE) ning Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (19 SE) esimene lugemine.

Istung lõppes kell 00.15.

Vaata ka:

dylan nolte RSsqjpezn6o unsplash

Täna võib lotoõnn naeratada just neile 2 tähemargile

Täna, reede 23 veebruaril 2024, on kaks tähemärki, kellel on eriti hea võimalus lotoga võita:

ingel

Ingli Sõnum: Reede 23. veebruar 2024

Tänase ingli sõnum kutsub teid üles usaldama oma intuitsiooni ja sisemist tarkust. Teie sees on

error: Sisu on kaitstud!