Uudised

Riigikogu istungil jätkus perehüvitiste seaduse eelnõu teine lugemine

 

Riigikogu tänasel täiskogu istungil jätkus lastetoetusi tõstva eelnõu teine lugemine. Riigikogu hääletas läbi 32 muudatusettepanekut, jõudes istungi lõpuks 1191 muudatusettepanekust läbi vaadata 149.

Eelnõu järgi tõuseb lapsetoetus esimese ja teise lapse eest 60 eurolt 100 eurole ehk samale tasemele nagu on lapsetoetus kolmandale ja järgnevatele lastele. Lasterikka pere toetus tõuseb eelnõu kohaselt kolme- kuni kuuelapselistel peredel 300 eurolt 700-le ning seitsme- ja enamalapselistel peredel 400 eurolt 900 eurole kuus. Selleks, et lasterikka pere toetus oleks jätkuvalt elatustaseme tõusuga proportsionaalne ning toetuse suurust ei peaks igal aastal muutma, indekseeritakse toetus eelnõu järgi iga aasta 1. aprilliks indeksiga, mis sõltub 20 protsendi ulatuses tarbijahinnaindeksi ja 80 protsendi ulatuses sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust.

Kui praegu kaob lasterikka pere toetus esimese lapse täisealiseks saamisel, siis edaspidi makstakse seda eelnõu järgi täies ulatuses nii kaua, kuni peres kasvab vähemalt kolm alaealist last. Kui lasterikkas peres on veel kaks alaealist last, makstakse toetust kahe kolmandiku, ning kui üks laps, siis ühe kolmandiku ulatuses. Sotsiaalkomisjon täiendas eelnõu teise lugemise eel sättega, mille kohaselt makstakse mitmike eest lasterikka pere toetust kuni mitmike 21-aastaseks saamiseni. Samuti tegi komisjon eelnõusse muudatuse, mille järgi tõuseb üksikvanema lapse toetus 40 eurole.

Reformierakonna fraktsioon esitas eelnõule umbes 1660 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon neli muudatusettepanekut, mille juhtivkomisjon jättis arvestamata. Muudatusettepanekute loetellu kanti 1191 ettepanekut. Loetelust jäi välja umbes 470 Reformierakonna fraktsiooni esitatud ettepanekut, mis eeldasid 2022. aasta riigieelarve seaduse muutmist.

Eelnõu teine lugemine algas Riigikogu täiskogus eelmise nädala kolmapäevasel istungil. Alates tollest istungist on Riigikogu eelnõule esitatud muudatusettepanekuid hääletanud ja hääletuste eel kümneminutilisi vaheaegu pidanud kõigil korralistel istungitel.

Tänasel istungil tegid Eesti Keskerakonna fraktsioon ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ettepaneku istung lõpetada kell 20.15. Ettepaneku poolt hääletas 48 saadikut, üks jäi erapooletuks. Seega leidis ettepanek toetust.

Riigikogu täiskogu istungi tööaja lõppemise tõttu jätkub 54 Riigikogu liikme algatatud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) teine lugemine järgmisel korralisel istungil, mis algab homme kell 10. Neljapäevase istungi päevakorda lükkusid ka kõik eelnõud, mille aruteluni tänasel istungil ei jõutud.

15 minutit pärast neljapäevase korralise istungi lõppu algab Riigikogu täiendav istung, mille päevakorras on umbusaldusavaldus haridus- ja teadusminister Liina Kersnale.

Reedel kell 9 algab Riigikogu erakorraline istungjärk, mille päevakorras on Isamaa fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (548 SE) teine lugemine.

Jaga
Back to top button