Uudised

Registreeritud töötute arv oktoobris kasvas

Oktoobri lõpus oli töötuna registreeritud 50 160 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 7,7%. Võrreldes septembriga on registreeritud töötuid 2,9% rohkem (septembri lõpus oli töötuna arvel 48 749 inimest). Registreeritud töötute arvu kasv oli võrreldav eelmise aasta oktoobriga.

 

Registreeritud töötuse määr oli oktoobri lõpus kõrgeim Ida-Virumaal (12,5%) ning madalaim Jõgevamaal (4,8%).

Uusi töötuid registreeriti oktoobris 8 153, mida on vähem kui septembris. Kuigi uusi töötuid lisandus oktoobris vähem, siis registreeritud töötute arv kasvas, sest ka arvelt maha läks võrreldes septembriga vähem inimesi. Oktoobris asus tööle või alustas ettevõtlusega 4 160 inimest, mida on vähem kui eelnevatel kuudel.

 

Oktoobris oli töötukassal vahendada 8 455 töökohta, mida on võrreldes eelnevate kuudega mõnevõrra vähem. Uusi tööpakkumisi lisandus oktoobris 4 277. Uute tööpakkumiste arv on ka varasematel aastatel sügisel vähenenud.

Täpsem statistika on leitav Eesti Töötukassa kodulehel.

Registreeritud töötuse statistika kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud.

Jaga
Back to top button