Uudised

Prokuratuur otsustab Romeo Kalda vanglast vabastamise vaidlustamise

Prokuratuur otsustab uuel nädalal, kas vaidlustab kohtumääruse, millega kohus otsustas politseiniku tapmise eest eluaegset vangistust kandva, praeguseks 48-aastase Romeo Kalda vanglast vabastada.

Kuigi prokuratuur ja vangla Kalda vabastamist ei toetanud, siis otsustas Viru maakohus teisipäeval praeguseks üle 26 aasta vanglas olnud Kalda vabastada tingimisi elektroonilise valve kohaldamisega tähtajaga kaksteist kuud. Kohus määras Kaldale katseaja tähtajaga kümme aastat ja allutas ta käitumiskontrollile seitsmeks aastaks.

Romeo Kalda peaks vangistusest vabanema kohtumääruse jõustumisel oktoobri alguses, kuid prokuratuuril on võimalik maakohtu määrus vaidlustada ning siis lükkub tema vabanemine edasi.

Seadusest tulenevalt võib eluaegse vangistusega karistatud inimese kohus katseajaga tingimisi karistusest vabastada, kui süüdlane on karistusajast tegelikult ära kandnud vähemalt 25 aastat.

Romeo Kalda kannab eluaegset vangistust alates 27. aprill 1996.

Viru maakohus leidis, et Romeo Kalda puhul on olemas küllaldased alused tema vangistusest tingimisi vabastamiseks ning leidis, et kinnipeetava retsidiivsusrisk on piisaval määral taandunud.

Kinnipeetav on andnud kirjaliku nõusoleku alluma elektroonilisele valvele. Kriminaalhooldusametniku koostatud arvamusest nähtub, et elamispind vastab elektroonilise valve kohaldamisele. Ühtlasi on elektroonilise valve kohaldamise nõusolek täiskasvanud isikutelt, kellega koos hakkab kinnipeetav elektroonilise valve määramise korral antud elamispinnal elama.

Seega on täidetud kõik formaalsed alused kinnipeetava vabastamiseks vangistusest tingimisi ja lisaks on võimalik allutada ta ka elektroonilisele valvele.
Kalda sai politseiniku tapmise eest 1996. aastal surmanuhtluse, kuid Tallinna ringkonnakohus asendas selle 1997. aasta veebruaris jõustunud kriminaalkoodeksi muudatuse järel eluaegse vanglakaristusega.

Süüdistuse järgi haavas Kalda 1996. aasta 27. aprilli öösel tulevahetuses surmavalt teda korterivarguse järel jälitanud Lasnamäe politseikomissari Mart Laant.

Viimati oli Kalda kohtu all niinimetatud Murru vangla süüasjas, kus ta mõisteti süüdi mõrvale ässitamises ja piinamises ning talle mõistetud kaheksa-aastane vanglakaristus loeti kaetuks tema eluaegse vangistusega.

Jaga
Back to top button