Esmaspäev , 5 juuni 2023
Erakorralised uudised

President Karis: valus oli lugeda hiljuti Võrumaa Teataja pealkirja „Riigikaitse küsimustes rahval sõna pole“.

„Nursipalu laienduse loos põrkuvad seni riigi kohustus edendada Eesti sõjalist kaitset ning omavalitsuste ja kogukonna soov hoida senist elukeskkonda. Nende kahe poole usaldamatuse asemele vajame koostööd, muidu kannatab kogu riigikaitse arusaadavus,“ ütles president Alar Karis pärast kohtumisi Võrus kaitseväe, omavalitsuste ja kogukonna esindajatega.

Riigipea ütles, et tal oli valus lugeda hiljuti Võrumaa Teataja pealkirja „Riigikaitse küsimustes rahval sõna pole“.

„Mina ei ole sellega nõus. Julgeolek ei tohi muutuda teemaks, millega saab põhjendada kõike ja mille ümber arutelusid ei või pidada. Vastupidi, mida tõsisema teemaga meie ühiskonna jaoks on tegemist, seda rohkem tuleb asju selgitada ja arutada,“ sõnas president Karis.

Riigikaitse kõrgema juhina kinnitas ta, et Nursipalu harjutusvälja arendamine suurendab meie kõigi julgeolekut, see on vajalik eeskätt Eesti enda kaitseväele ja Kaitseliidule.

„Meie endi vägede hea ettevalmistus ja liitlaste kohalolek on oluline meile kõigile, sest alternatiivid oleksid Eesti rahvale ainult halvad,“ ütles president Karis. „Venemaa jääb meie naabriks ja Venemaa on tõestanud, et ta on suurim julgeolekuoht Euroopas. Ma olen kindel, et enamus Eesti inimesi mõistab vajadust teha pingutusi, et tugevdada meie kaitset, liitlaste vastuvõtmise võimet ja sealhulgas parandada kaitseväe harjutusvõimalusi.“

Riigipea sõnul saab Eestis ühiskonna toetus riigikaitsele põhineda usaldusel ning mõistagi on rahval siin sõnaõigus, omavalitsused ja kogukonnad tuleb kaasata otsuste kujundamisse.

Riigipea meenutas rahvaalgatust, millega koguti 11 590 allkirja Nursipalu harjutusväljaku laiendamise vastu. Riigikogu juhatus saatis selle arutamiseks riigikaitsekomisjonile, kes peab õigemaks, et arutelu korraldaks märtsi alguses valitav parlamendi järgmine koosseis.

„Just Riigikogu riigikaitsekomisjon võiks olla parlamentaarses riigis kohaks, kus otsitakse riigikaitse küsimustes lahendusi ja vajadusel lepitust,“ ütles president Karis.

„Olukorrad, kui osad inimesed ja kogukonnad peavad kandma suuremat koormat, et meie kõigi julgeolek paraneks, nõuavad erilisi pingutusi, et usaldust luua ja hoida. Selleks ei ole lihtsat rohtu, vaid ainult igapäevane kannatlik töö, mis seisneb kaasamises ja lahenduste leidmises. See tähendab ka poliitikute julgust tegeleda ebameeldivate ja „laetud“ teemadega, isegi valimiste eel,“ rääkis ta.

Riigipea vahendas kaitseministeeriumi esindajate kinnitust, et harjutusvälja laiendamisest mõjutatud kodu- ja maaomanikega leitakse individuaalselt sobivad lahendused ning lisas, et riik peab hoolt kandma, et kõik puudutatud pered saaksid enda soovi kohase samaväärse elukoha. Selleks on praeguses seadusruumis kõik võimalused olemas. Samuti toetab riik mõjude leevendamiseks omavalitsuste investeeringuid elukeskkonna parendamiseks ja plaanib tõsta valdadele makstavat häiringu tasu.

„Loodan, et kõik need lubadused jäävad kehtima, need tuleb omavalitsuste ja kogukonnaga läbi rääkida. Kui riik midagi lubab, peab riik seda ka täitma,“ ütles president Karis. „Harjutusvälja laiendamisega seotud mõjusid kohalikule kogukonnale tuleb võimalikult palju leevendada ja leida individuaalsed lahendused. Riik peab olema valmis seda tegema ja panustama kohaliku elukeskkonna edendamisse.“

Riigipea sõnul tuleb selleks arutada erinevaid lahendusi, ka näiteks Valga-Võru raudtee renoveerimist ja seal rongiliikluse taasavamist.

Meie lähinaabrid Läti ja Leedu on samuti märkimisväärselt laiendamas oma kaitsevägede väljaõppevõimalusi ning loomas selleks uusi harjutusvälju.

„Kogu Balti piirkond seisab silmitsi vältimatu vajadusega panna rohkem vahendeid oma kaitsevõime tõstmisele,“ sõnas Eesti riigipea. „Olen veendunud, et me kõik peame liikuma oma riigikaitse arendamisega edasi kiirendatud tempos.“

Nursipalu harjutusvälja teeninduslinnakus kohtus riigipea kaitseväe 2. brigaadi ülema kolonel Mati Tikerpuu ja RKIK peadirektori Magnus Valdemar Saarega; Võru volikogu saalis harjutusala laiendamisest enam puudutatud Rõuge, Antsla, Võru valla ja Võru linna volikogu esimeeste ja valla- või linnajuhtidega, kohal olid ka nendes volikogudes töötavad Riigikogu liikmed Kalvi Kõva ja Ivari Padar; Võru Instituudis toimunud kohtumisel osalesid MTÜ Meie Nursipalu juhatuse liikmed Maarika Niidumaa, Ruuta Ruttas-Küttim ja Meljo Musto, Kiidi turismitalu peremees Aigar Piho, RMK Võrumaa metskonna metsaülem Agu Palo, Võru Instituudi juht Rainer Kuuba, SA Võrumaa Arenduskeskus juht ja endine Rõuge vallavanem Tiit Toots ja Uno Allas, kelle kodu jääb harjutusvälja laienduse alla.

Vaata ka:

Eesti annetab Palestiina põgenike abiks 80 000 eurot

Eesti annetab ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile Lähis-Idas (UNRWA) 80 000 eurot, mis on mõeldud …