Uudised

Positiivsete kiirtestide osakaal koolides on jätkuvalt languses ja testimine on nüüdsest vajaduspõhine

Üldharidus- ja kutsekoolide kooliperede kiirtestimise käigus tuvastati eelmisel nädalal kokku 165 positiivset kiirtesti, nädal varem oli neid 305. Sel õppeaastal rohkem kiirtestimise kohta ministeerium andmeid ei kogu ja testimine jätkub vajaduspõhiselt.

Üldhariduskoolides sai positiivse testitulemuse 2.-6. maini 96 õpilast ja 47 töötajat, kutsekoolides 15 õpilast ja 7 töötajat. Üldhariduskoolides oli test positiivne 0,1% testitud õpilastest ja 0,4% töötajatest. Kutsekoolides oli õppurite seas positiivsete kiirtestide osakaal 0,6% ja töötajate seas 1,1%.

Kokku testiti ministeeriumi küsitlusele vastanud koolides eelmisel nädalal üle 80 000 õpilase ja üle 12 000 töötaja. Keskmiselt testiti üldhariduskoolides 66% õpilastest ja 60% töötajatest ning kutsekoolides 16% kõigist õpilastest ja 28% töötajatest.

Info kiirtestimise kohta esitas eelmise nädala kohta kokku 379 üldharidus- ja 26 kutsekooli. Koole, kus ükski õpilane ei saanud positiivset kiirtesti tulemust oli 309, mida on 26 võrra rohkem kui eelmisel korral.

Haridus- ja Teadusministeerium on alates eelmise aasta novembri algusest küsinud koolidelt kiirtestimise kohta tagasisidet, et saada ülevaade kohapealsetest oludest. Edaspidi on testimine vajaduspõhine ning ministeerium sel õppeaastal enam koolidelt kiirtestimise kohta tagasisidet küsida ei plaani.

Lisainfo kiirtestimise kohta

Jaga
Back to top button