Uudised

POLITSEIJUHI PALVE RAHVALE – Palun ärge minge provokatsioonidega kaasa ega ka ise provotseerige

“Eriliselt jälgime sotsiaalmeediat. Nõnda nagu tänavatel, provotseeritakse sealgi agressiooni toetava sümboolikaga ja õhutatakse vaenu,” lausus politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher. “Samuti on meie pilgu all liiklus. Me ei luba Eestis taolisi üritusi, nagu näiteks Berliinis, kus sõitis üle 5000 Venemaa sümbolitega auto.”

Politsei on Vaheri sõnul 9. mail väljas tugevdatud jõududega. Kinni peetakse need, kes korda rikuvad ning vaenu õhutavad, sh keelatud koosolekut korraldavad või inimesi agiteerivad.

Kas ja kui palju on laekunud tavakodanikelt seni teateid, et keegi kannab Z märki kas siis autol, rõivastel või mujal? Või eksponeerib samamoodi Georgi linti?
Politsei on sõja algusest pööranud agressiooni toetavale sümboolikale varasemast enam tähelepanu ja teinud selgitustööd. Samuti annavad juhtumitest politseile teada inimesed ise.
Sõja algusest oleme registreerinud üle 180 sümboolika kasutamise juhtumit, neist enamus Harjumaal ja Ida-Virumaal. Enamasti on provokatsiooni eesmärgil tehtud Z-tähed autoaknale või majaseintele.

Kas juba enne vaenulike sümbolite seaduse vastuvõtmist on ka algatatud mingeid menetlusi?

Alustatud on kaks kriminaal- ja 22 väärteomenetlust. Neid alustati eeskätt juhtudel, kui rikuti avalikku korda, kahjustati kellegi vara või soditi mälestusmärki.


Pöörame juba praegu agressiooni toetavale sümboolikale tähelepanu ja teeme igapäevaselt selgitustööd. Vajadusel selgitame sümboolikat kandvale inimesele selle sümboli tähendust ja laseme sümboli eemaldada, sest see võib häirida teisi inimesi ja mõjuda provotseerivalt.

Juhul kui inimene ei nõustu sümbolit eemaldama, alustab politsei väärteomenetluse. Vajadusel võtame sümboli hoiule. Praegu saab inimest karistada avaliku korra rikkumise eest rahatrahviga kuni 400 eurot või arestiga. Pärast seaduse kehtima hakkamist on karistus kuni 1200 eurot või arest. Politseinikul on kaalutlusõigus ning ta otsustab kohapeal, kuidas olukorda lahendada.

Nagu eespool mainitud, on politsei sõja algusest kuni 20. aprillini registreerinud üle 180 juhtumi, kus sõjasümboolikat on kasutatud provokatsiooni eesmärgil. Kindlasti reageerime 8. ja 9. mail sümbolitega seotud juhtumitele jõulisemalt ning reeglina alustame väärteomenetluse.

Kui nüüd võttis riigikogu vastu vaenulikku sümboolikat keelustava seaduse, siis kas Vene riigilipp on vaenu õhutavas kontekstis käsitletav samamoodi kui Georgi lint või Z-täht?
Vene riigilipp on keelatud juhul, kui seda kasutatakse provokatsiooni eesmärgil.

Kuidas politsei käitub, kui Eesti või Ukraina lipu näitamine 9. mail Putini sõja toetajaid ärritab?
Inimesed võivad nii Eesti kui ka Ukraina lippu kanda, sest agressorriik pole mitte Ukraina, vaid Venemaa.

Kui tõenäoliseks peetakse siinjuures taolisi vahejuhtumeid, nagu neid võis näha Tõnismäel pronkssõduri juures enne selle teisaldamist, ehk siis kahe leeri sõnelusi või muud taolist?
Teeme kõik endast oleneva, et võimalikke vahejuhtumeid aset ei leiaks. Selgitame avalikkusele ja eri kogukondadele, näiteks sõjaveteranidele ning koolidele, et sel aastal tuleb 9. mail käituda teisiti.
Politsei ei saa kõiki provokatsioone ära hoida, kuid oleme eri olukordadeks valmis. Meie sõnum inimestele on, et palun ärge ise provotseerige ja palun ärge minge provokatsioonidega kaasa.

Millised on üldse võimalikud ohukohad, võimalused korrarikkumiste tekkeks seoses 9. maiga?
Peamine oht on võimalikud provokaatorid ja konfliktid: eriti neil kogunemistel, kus on palju rahvast. Seal, kus palju inimesi koos, kujuneb ka olukordade lahendamine keeruliseks. Võimalike ohtude ennetamiseks keelustaski politsei avalikud koosolekud, kus kasutatakse vaenulikku sümboolikat.
Erilist tähelepanu pöörame sotsiaalmeedias toimuvale. Nõnda nagu tänavatel, provotseeritakse agressiooni toetava sümboolikaga ja õhutatakse vanu ka sotsiaalmeedias. Samuti on meie pilgu all liiklus ja me ei luba toimuda sarnastel üritustel nagu Berliinis, kus läbi linna sõitis Venemaa toetuseks üle 5000 auto, mille küljes agressiooni toetav sümboolika.

Saan aru, et rongkäiku koguneda ei tohiks. Mida riskianalüüsid näitavad: kas keegi võib 9. mail siiski üritada korraldada koosolekut või kogunemist?
Eesti politsei ei keela hukkunute mälestamist. Inimesed saavad tulla kalmistule, langetada pea, asetada lilled ning tuua küünlaid. Küll aga peaks mälestama väärikalt ja ilma sõjasümboolikata. Vaenulikul sümboolikal ei ole Eestis kohta 9. mail ega pärast seda.
Praegu on registreeritud üks avalik koosolek, kuid selle korraldaja on öelnud, et ta siiski loobub. Politsei tühistab selle koosoleku registreeringu ja ei luba uusi koosolekuid, kus võidakse kasutada sõjasümboolikat.

Kuidas kavatsetakse koosolekuid ära hoida?
Keelatud avaliku koosoleku korraldamise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

Ja kui koosolek ikkagi tekib, siis kuidas käitutakse?
Politsei peab kinni inimesed, kes korda rikuvad ning vaenu õhutavad, sh keelatud koosolekut korraldavad või inimesi agiteerivad.

Kas ja mis osas muudetakse liikluskorraldust 9. mail sõjaväekalmistu lähedastel tänavatel?
Teeme munitsipaalpolitseiga koostööd, et sõjaväekalmistu lähedal ei tekiks liiklusohtlikke olukordi.

Meedias on kirjeldatud juhtumit, kus lasteaialapse soengusse olevat lõigatud Z-täht. Samuti on koolides esinenud konflikte eri vaadete pärast ajaloole, sest osa lapsevanemaid jälgivad Venemaa meediakanaleid. Kas taolised juhtumid kuuluvad politsei kompetentsi või tuleb neid siiski lahendada haridusasutustel endil?
Laps ei tohi olla instrument täiskasvanutele meelsuse väljendamiseks. Olgu see NSV Liidu sõjaväevormis igavese tule valve või Z-tähega kooli ilmumine. Selliste sündmuste ärahoidmise ja konfliktide lahendamise võtmesõnaks on koostöö lapsevanemate, õpetajate ja politsei vahel.
Kuivõrd on tõusnud veebipolitseinike töökoormus seoses sõjaga? Ehk toote näiteid, mida või mille kohta teatatakse ja kuidas taolisi juhtumeid lahendatakse?
Kindlasti on koormus kasvanud. Pöörame ka ise üha enam tähelepanu valeinfole ja tegeleme selle ümberlükkamisega. Samuti on terava tähelepanu all sotsiaalmeediaplatvormidele ja gruppidesse postitatud tekstid, pildid ja videod, mis võivad olla vaenu õhutavad. Näiteks määrasime hiljuti 500 eurot trahvi mehele, kes TikTokis õhutas vaenu Ukraina kodanike suhtes.
Inimesed annavad ka ise veebipolitseinikele teada väärinfost, võimalikust vaenu õhutamisest ja agressorit toetava sümboolika kasutamisest.

Kuidas hindate juhtumit, kus vandaalid pronkssõduri kallal olid käinud – rinnal olevat tähte saagimas?
Me saame aru inimeste valust ja tahtest sõja vastu midagi teha, kuid oma meelsuse avaldamiseks on olemas palju muid viise, mis ei ole seadusevastased. Mälestusmärgi kallal vandaalitsemine ei ole kindlasti meelsuse avaldamiseks sobiv viis. Tegemist on kuriteoga ja politsei eesmärk on kurjategija kohtu ette viia.

Selliseid juhtumeid, kus mälestusmärke ja hooneid soditakse või värvitakse, on olnud mitmeid. Samuti on eri kohtadest varastatud riigilippe. Politsei reageerib kõikidele nendele ja meie eesmärk on tuvastada teo toimepanijad – nõnda nagu me oleme juba tabanud Nevski katedraali sodija.
Kus on suuremad riskid seoses 9. maiga korrarikkumisteks, kas Tallinnas või Narvas?
Politsei on 9. mail väljas suurendatud jõududega. Hindame ohte igapäevaselt ja vastavalt sellele planeerime ka ressurssi.

Kuidas hindate vaenuliku sümboolika keelustamise seadust– kuivõrd see politseid tema igapäevatöös aitab?


Politsei pooldas agressiooni toetava sümboolika keelustamist. Seadusemuudatus määrab selgemad reeglid, mis on lubatud ja mis mitte. Nõnda on politseil võimalus agressiooni toetava sümboolikaga juhtumitesse paremini sekkuda. Endiselt jääb politseinikule kaalutlusõigus. Aga muidugi oleks lihtsam seadust rakendada juhul, kui seal oleks määratletud konkreetsed sümbolid, nii nagu on seda teinud Läti ja Leedu.

Jaga
Back to top button