Erakorralised uudised
minuaeg.com uudised
www.minuaeg.com

Peipsiääre vallas toimus röövimine, kus 2 maskides meest sisenesid korterisse

Tartumaa

Röövimine

1. märtsil sai politsei teate, et Peipsiääre vallas asuvasse korterisse, kus viibisid 54-aastane mees ja 60-aastane naine, sisenesid kaks maskides meest. Mehed tõukasid sisenedes korteris viibinud meest, kes kukkus pikali ja tundis valu. Seejärel nõudsid mehed 60-aastaselt naiselt raha ja alkoholi. Kannatanute jaoks oli tegemist tuttavate meestega ning politsei pidas ühe neist sündmuskohal koheselt kinni. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kehalised väärkohtlemised

1. märtsil laekus politseile teade, et Tartus E. Wiiralti tänaval lõi 51-aastane mees enda 39-aastast naist.

2. märtsil sai politsei teate, et Tartus Põhja puiesteel asuva maja ees lõid 26-aastane ja 38-aastane mees 51-aastast meest. Lööjad peeti politsei poolt kinni.

Viljandimaa

Vargus

3. märtsil laekus politseile teade, et Kivilõppe külas asuvasse tootmishoonesse on sisse murtud ja sealt on ära viidud erinevaid esemeid.

Võrumaa

Avaliku korra rikkumine

1. märtsil sai politsei teate, et Võrus Räpina maanteel lõi 24-aastane mees endale tuttavat 20-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Piiriturvalisus

Möödunud nädalavahetusel tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine kaheksal Moldova, ühel Ameerika Ühendriikide ja ühel Venemaa kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

1. märtsil kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist väljumisel Venemaa kodanikku. Selgus, et naine oli viibinud Schengeni riikide territooriumil ilma seadusliku aluseta kaks kalendripäeva, nendest ühe päeva Eestis. Talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja peale menetlustoiminguid suundus naine Venemaale.

2. märtsil kontrollisid piirivalvurid Peipsi järvel olnud mootorsaani. Selgus, et mootorsaanil kaassõitjana viibinud mees ei olnud oma väljasõitu piiriveekogule registreerinud. Talle määrati rahatrahv summas 20 eurot.

3. märtsil viibis üks Eesti kodanik Võhandu jõe suudmele lähemal kui 200 meetrit. Mehele tehti suuline hoiatus, millest hoolimata jätkas ta asukohas viibimist. Piirivalvurid määrasid talle rahatrahvi summas 40 eurot.

3. märtsil kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist väljumisel Bosnia ja Hertsegoviina kodanikku. Selgus, et mees oli viibinud Schengeni alal ebaseaduslikult kokku 15 kalendripäeva, nendest viis päeva Eestis. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 10 päeva jooksul ja kohaldati kuueks kuuks Eestisse sissesõidukeeld. Peale toiminguid lahkus mees Venemaa Föderatsiooni.

3. märtsil kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist väljumisel Usbekistani veokijuhti. Selgus, et mees viibis Schengeni alal ebaseaduslikult kolm kalendripäeva, neist kaks päeva Eestis. Talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ja kohaldati kuueks kuuks Eestisse sissesõidukeeld. Peale toiminguid lahkus mees Venemaa Föderatsiooni.

3. märtsil kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist väljumisel Läti kodanikku, kes esitas passikontrollis teisele inimesele kuuluva dokumendi. Dokumendiekspert koostas vallasasja hoiulevõtmise protokolli ja mehele mittekuuluv Läti Vabariigi pass võeti talt ära. Tema piiriületus tõkestati ja ta suunati tagasi Eestisse.

Vaata ka:

Blue Breaking News YouTube Channel Art

Sel suvel kandideeris SEB praktikaprogrammi Youth LAB 2374 noort

Sel suvel tähistas SEB juba seitsmendat aastat, mil alustas noorte praktikaprogramm Youth LAB, mis  pakub

Blue Breaking News YouTube Channel Art

Maksekeskus AS sai krediidivahendaja tegevusloa

Finantsinspektsioon andis esmaspäeval, 22. juulil Maksekeskus AS-le krediidivahendaja tegevusloa, mis annab ettevõttele õiguse vahendada tarbijale