Monday , 18 October 2021
20eur

OLULINE: Valitsus kinnitas 2023. aastast 20-eurose pensionitõusu

Valitsus kiitis neljapäeval heaks pensioni erakorralise tõstmise 20 euro võrra alates 2023. aasta algusest. Pensioni baasosa tõus parandab enam kui 321 000 pensionisaaja ja rahvapensioni määra tõus 3200 rahvapensionisaaja toimetulekut.

Pensioni baasosa suurus on praegu 235 eurot, see on kõikidel pensionäridel võrdne. Baasosale lisandub staažiosa, kindlustusosa ja ühendosa, mis on igal inimesel erinev sõltuvalt tema tööstaažist ja sissetuleku suurusest.

Pärast erakorralist pensionitõusu 2023. aasta alguses oleks 44-aastase staaži puhul pensioni suurus ligikaudu 611 eurot, võrdlusena – 2021. aastal on see 552,38 eurot.
2022. aastal kasvavad pensionid prognooside kohaselt 1. aprilli indekseerimisega ca 38 eurot, mis teeb keskmise vanaduspensioni suuruseks 591 eurot.

1. jaanuari 2023. aasta erakorraline pensionitõus tõstab keskmise staažiga vanaduspensioni eeldatavalt 611 euroni ja prognooside järgi on alates 2023. aasta 1. aprillist keskmine vanaduspension ligikaudu 654 eurot. Seega tõuseb keskmine pension 2023. aasta 1. aprilliks praegusega võrreldes ca 100 euro võrra.

Järgmisel aastal tõuseb ka üksi elava pensioniäri toetus seniselt 115 eurolt 200 euroni. Seda makstakse oktoobris pensionäridele, kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi ja kelle igakuine kättesaadav pension on väiksem kui 1,2 kordne keskmine vanaduspension, mis 2021. aastal on 636 eurot.

Pensioni baasosa tõstmine vähendab pensionäride suhtelise vaesuse määra hinnanguliselt 1,6 protsendipunkti võrra. Kuigi absoluutses vaesuses elab Eesti pensionäridest alla ühe protsendi, on suhtelise vaesuse määr kõige kõrgem just 65-aastaste ja vanemate inimeste hulgas ja seda peamiselt seetõttu, et selles vanusegrupis on tööhõive väiksem ja elatakse tihti üksi.
2019. aastal elas statistikaameti andmetel 41,4 protsenti 65-aastastest ja vanematest inimestest ja 76,8 protsenti üksinda elavatest 65-aastastest ja vanematest inimestest suhtelises vaesuses ehk nende netosissetulek jäi alla suhtelise vaesuse piiri, ehk 611 euro.

Rahvapension on mõeldud inimestele, kel ei ole vanaduspensionieas piisavalt pensionistaaži, milleks on 15 aastat. Rahvapensioni määr on alates 2021. aasta 1. aprillist 255,18 eurot ja selle saajaid oli 2020. aastal ligikaudu 3200.

Jaga

Vaata ka:

liinakersna

Teisipäeval tuleb valitsuses arutlusele, kuidas saaksime karantiini meetmeid koolides edaspidi rakendada

Haridusminister Liina Kersna märkis, et homme võtab valitsus nõuks arutada lihtsustatud karantiinikorra muutmist, tagamaks kasvavate …

123654287 3378231405599355 4732378756702133199 o

42 nädal: Vanglate info, üks vang tegi taas enesetapu.

Möödunud nädalal laekus Tallinna vanglale neli teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: kaht hooldusalust kahtlustatakse varavastases, üht …

F Politsei 2

Politsei tabas kaks pangakelmustes osalenud meest

Politsei pidas kinni kaks Tadžikistani kodanikku, kes kahtlustuse kohaselt osalesid eakalt Tartumaa härralt 4000 euro …

mihailkolvart

EKRE üritas Tallinnas võimul olevale Keskerakonnale kambakat teha, teised erakonnad ei lähe sellega kaasa.

Sotsiaaldemokraatide (SDE) Tallinna esinumber Raimond Kaljulaid välistas esmaspäeval tehtud avalduses koondumise teiste Tallinna volikogu fraktsioonidega …