Uudised

OLULINE: Teave Ukrainas viibivate Eesti inimeste kohta

Välisministeeriumile teadaolevalt on Ukrainast lahkunud ning Eesti poole teel või juba Eestis kokku üle saja Eesti kodaniku. Meile teada andnud kodanikest on praegu veel Ukrainas 51. 23 kodanikku on teatanud, et jäävad hetkel veel riiki, 28 soovib riigist lahkuda. Riigis on lisaks ka Eesti ajakirjanikke.

Ukrainast üle piiri naaberriikidesse saanute arv suureneb iga päevaga. Samas tuleb juurde ka uusi registreerunuid, kes pole endast varem märku andnud. Välisministeerium teavitab inimesi operatiivselt erinevatest lahkumisvõimalustest nii tekstisõnumi, e-posti kui ka telefoni teel. Palume, et kõik Eesti kodanikud, kes on Ukrainas ja soovivad lahkuda, annaksid võimaluse korral sellest välisministeeriumile teada ja jälgiksid pidevalt oma e-kirju ja kõnesid. Olukord on ebakindel ja lahkumisvõimalused tekivad ja muutuvad väga kiirelt, mistõttu ei ole võimalik infot pikalt ette anda.

Ukrainas viibivatel Eesti kodanikel palume riigist lahkuda esimesel võimalusel ja tagasi pöörduda Eestisse. Venemaa sõjalisest tegevusest tulenevalt soovitame Ukrainasse reisimist täielikult vältida. Kui olete sõjaolukorras sellegipoolest otsustanud Ukrainasse sõita, siis pidage silmas, et välisministeeriumi abistamisvõimalused on piiratud.

Ukrainas viibivatel Eesti kodanikel palume kindlasti oma viibimine registreerida välisministeeriumi kodulehel või helistada +372 5301 9999. Palume mitte jääda ootama evakuatsiooni, vaid leida iseseisvalt võimalusi riigist lahkumiseks. Õhuruum on suletud ja kasutada tuleb maismaatransporti suunaga lääne poole. Piiriületuseks soovitame kasutada Euroopa Liidu liikmesriike.

Jaga
Back to top button