Erakorralised uudised
1440x960 mta lipp

OLULINE: Aastatel 2024–2025 kehtima hakkavad maksuseaduste muudatused

Tulumaks ja sotsiaalmaks

Füüsilised isikud maksavad oma tuludelt tulumaksu. Palgatulu, kasu vara võõrandamisest, ettevõtlustulu ja muud tulud maksustatakse maksumääraga 20%. Palgatulu ja ettevõtlustulu maksustatakse lisaks tulumaksule ka sotsiaalmaksuga, töötuskindlustusmaksega ja kohustatud isiku puhul kogumispensioni maksega.

Juriidilised isikud (äriühingud, mittetulundusühingud, sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning riigitulundusasutus) maksavad tulumaksu erisoodustustuselt, kingitustelt ja annetustelt, vastuvõtukuludelt, jaotatud kasumilt (dividendilt) ning omakapitali väljamaksetelt. Kõik väljamaksed maksustatakse ühesuguse maksumääraga 20/80. Erisoodustused maksustatakse lisaks tulumaksule ka sotsiaalmaksuga. 

Eesti tulumaksusüsteemi eripäraks on see, et äriühingu maksukohustus tekib kasumi jaotamisel (dividendi väljamaksmisel). Kui äriühing kasumit ei jaota, vaid investeerib selle ettevõttesse, siis maksukohustust ei teki. Dividendile kehtib maksumäär 20/80, kuid regulaarselt makstavale dividendile kehtib soodusmäär 14/86. 

Alates 01.01.2024 on Eestis käibemaksu standardmäär 22% senise 20% asemel.

MAHAARVAMISED FÜÜSILISE ISIKU TULUST

Alates 01.01.2024 kaob ära õigus oma maksustatavast tulust maha arvata:

  • täiendavat maksuvaba tulu laste eest,
  • täiendavat maksuvaba tulu abikaasa eest ning
  • eluasemelaenu intresse.

See tähendab füüsilise isiku tuludeklaratsioonis, mis esitatakse:

  • 2023. aasta kohta 2024. aasta veebruaris–mais, on veel õigus mahaarvamisi teha, kuid
  • 2024. aasta kohta 2025. aasta veebruaris–mais, ei ole enam õigust mahaarvamisi teha.

Jääb õigus oma maksustatavast tulust maha arvata:

  • koolituskulusid ja
  • annetusi

kuni 1200 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses Eestis maksustatavast tulust (tulumaksuseadus (TuMS) § 282 lg 1).

Samuti jääb õigus oma maksustatavast tulust maha arvata täiendava kogumispensioni (III samba) sissemakseid, kuni 15% ulatuses maksustatavast tulust, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot aastas.

kuni 1200 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses Eestis maksustatavast tulust (tulumaksuseadus (edaspidi TuMS) § 282 lg 1). Ebapiisava tulu korral saab koolituskulude kasutamata jäänud osa üle kanda teisele abikaasale või registreeritud elukaaslasele, kui maksustamisperioodil kehtis abikaasade või registreeritud elukaaslaste varasuhtena varaühisus (TuMS § 282 lg 11, § 44 lg 21).

Samuti jääb õigus oma maksustatavast tulust maha arvata täiendava kogumispensioni (III samba) sissemakseid, kuni 15% ulatuses maksustatavast tulust, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot aastas.

Kogumispension

Jaanuarist 2024 võimaldatakse teise sambaga liitunud isikutel soovi korral tõsta oma 2% kogumispensioni makse määra 4%-le või 6%-le. Selleks tuleb esitada vastav avaldus pensioniregistri pidajale (Pensionikeskus avaneb uues vahekaardis) või kontohaldurile (LHV Pank, Luminor Bank, SEB Pank, Swedbank, Tuleva Fondid). Avaldusi hakatakse vastu võtma alates 1. jaanuarist 2024 kuni 30. novembrini 2024. Avalduse esitamise tähtpäevani on võimalik avaldust muuta, esitades uue makse määra muutmise avaldus. Kehtima jääb viimasena esitatud avaldus. Kui avaldus on hiljemalt 30. novembriks registripidajale või kontohaldurile laekunud, hakkab uus makse määr kehtima 1. jaanuarist 2025.

Vaikimisi jääb kehtima senine makse määr 2%. Kogumispensioni makse määr kehtib kuni pensionikoguja ei esita uut avaldust selle muutmiseks. Avaldust saab esitada iga aasta hiljemalt 30. novembriks ning määra saab muuta kord aastas. Uus makse määr rakendub alati 1. jaanuarist. Juhul kui avaldus esitatakse detsembris, tekib isikul makse tasumise kohustus (2%, 4% või 6%) alates ülejärgmise aasta 1. jaanuarist.

Kui pensionikogujal on näiteks mitu tööandjat, rakendub tema suhtes sama makse määr kõigi nende tööandjate juures. Tööandjad saavad makse määra kontrollida Pensionikeskuse kodulehelt avaneb uues vahekaardis. Suure töötajate arvuga organisatsioonidel on võimalus teha Pensionikeskusele masspäring avaneb uues vahekaardis kogumispensioni andmete saamiseks.

Lisaks sellele, et kolmel korral aastas tuleb töötajate kogumispensioni makse tasumise kohustust kontrollida, tuleb kord aastas hakata kontrollima ka töötaja töötasule rakenduvat teise samba makse määra.

Kogumispensioni makse määra muudatus puudutab üksnes isiku palgalt kinnipeetavat kogumispensioni (2%) makset. Riik jätkab palgalt arvestatava 33% sotsiaalmaksu arvelt 4% lisamist ning seda määra ei muudeta.

Vaata ka:

horoskoop armastus

Armastuse Horoskoop – Laupäev 22 juuni 2024

Armastuse Horoskoop – Laupäev, 22. juuni 2024 Jäär (21. märts – 19. aprill) Täna võib

taroskoop minuaeg.com

Taroskoop – Laupäev 22 juuni 2024

Taroskoop laupäevaks, 22. juuniks 2024 Jäär (21. märts – 19. aprill): Mõõkade Äss – Täna