Uudised

Ohutusjuurdluse Keskus (OJK) alustab järgmisel nädalal Estonia vraki põhiuuringutega

Parvlaeva Estonia vraki 3D laserskaneerimise uuringu algus on planeeritud 22. maiks ja uuringud kestavad orienteeruvalt 4-5 ööpäeva, sõltuvalt ilmastikuoludest ning veealusest nähtavusest. Ohutusjuurdluse Keskus (OJK) korraldas parvlaeva Estonia vraki 3D laserskaneerimise läbi viimiseks riigihanke, mille võitis peatöövõtjana konsortsium ESC Risk Management OÜ ja Baltic Taucherei- und Bergungsbetrieb Rostock Gmbh. 3D laserskaneerimise teenust osutab Kraken Robotics.

„Parvlaeva Estonia vraki uuringud on jõudnud järgmisse etappi, alustame põhiuuringutega,“ lausus Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja Rene Arikas. „Eelmisel suvel alanud parvlaeva Estonia esialgse hindamise käigus on tehtud väga põhjalikku tööd ning ettevalmistusi põhiuuringuteks, milleks on vraki 3D laserskaneerimine, fotogrammeetriline  ja ferromagneetiline uuring ning laeva „digitaalse kaksikuga“ erinevate simulatsioonide korraldamine.

„Vraki 3D laserskaneerimise käigus tehakse laevavrakist ning selle vahetus läheduses olevatest pinnavormidest punktipilv, et saada detailne info vraki ning ümbritsevate pinnavormide kohta,“ rääkis Arikas. „3D laserskaneerimise projekt on jagatud neljaks osaks.“

„Järjekorras esimeseks ülesandeks on läbi viia autoteki uuringud, et saada võimalikult detailne ülevaade autoteki seisundist ning seal olevatest objektidest. Autoteki uuring on tehniliselt väga keeruline. Eesmärgiks on saada võimalikult hea ettekujutus autoteki olukorrast, sh nii deformatsioonidest kui ka avaustest, näiteks uksed, ventilatsiooniavad, masinaruumi luugid, jne ning teha kindlaks, kas need on suletud või avatud.“

Rene Arikase sõnul viiakse teisena läbi vraki- ja merepõhjauuring, mis hõlmab vraki täppis-skaneerimist. „Kolmandaks uuritakse täiendavalt kõrge prioriteetsusega alasid, kus vrakil on tuvastatud välised kahjustused varasemate uuringute käigus – vööriosa, sealhulgas ramp, rambi avaus, lukud ja hinged; parema parda vigastused ning ahtri ja vasaku parda vigastused 6. teki tasandil,“ selgitas Arikas. „Kõrge tähtsusega alade hulka kuuluvad ka merepõhja alad, kus keskendutakse eelkõige vraki ja merepõhja kokkupuutejoonele ning selle vahetule ümbrusele.“

„Neljas osa laserskaneerimisest viiakse täiendavalt läbi, kui merel tehtud esialgsete hindamiste põhjal osutub mõni piirkond vrakil või selle ümbruses eriti huvipakkuvaks,“ lisas Arikas.

Parvlaeva Estonia 3D laserskaneerimine viiakse läbi Hollandi lipu all sõitva uurimislaevaga VOS Sweet. Uuringute meeskond on rahvusvaheline – uuringutel osalevad Eesti, Rootsi, Saksamaa ja Poola eksperdid. Eesti Ohutusjuurdluse Keskusest ning Rootsi Õnnetusjuhtumiste Uurimise Ametist osaleb uuringutel kokku kolm uurijat. Mereuuringute ajal toimub töö ööpäevaringselt.

Rohkem informatsiooni parvlaeva Estonia vraki esialgse hindamise ja uuringute kohta leiab aadressilt www.estonia1994.ee.

Jaga
Back to top button