Sunday , 1 August 2021
konverents kui kuidagi ei saa siis kuidas saab

Noorte õigusrikkumisi saab ennetada.

Justiitsministeeriumi eestvedamisel toimub täna Noblessneri valukojas konverents „Kui kuidagi ei saa, siis kuidas saab?“, kus räägitakse sellest, kuidas ennetada noorte sattumist õigusrikkumiste teele ja aidata pahandustesse sattunud noorel tagasi õiguskuuleka elu juurde pöörduda.

 

 

„Islandil on noorte õigusrikkumisi aidanud ennetada kogukonna suur tugi, kus kõik piirkonnas elavad täiskasvanud panustavad aktiivselt sellesse, et noored ei veedaks hilisel ajal sihitult aega tänavatel. Selle toetamiseks on noortele loodud head võimalused oma vaba aja veetmiseks näiteks sporti tehes,“ ütles justiitsministeeriumi projektijuht Laidi Surva. „Soomes aga on kasutusel tõhusad töömeetodid ja koostöömudelid, mida kasutatakse korduvrikkumiste ennetamiseks ja eriti keeruliste juhtumite puhul noorte toetamiseks, et nad edaspidi riskikäitumisest hoiduksid.“

 

 

Konverentsil arutletakse muuhulgas selle üle, kuidas ennetada õigusrikkumisi, milline on stigma mõju noorte kriminaalsele karjäärile, kuidas murda noorte tõrjutust ning kuivõrd oluline on kogukonna tugi noortele, kes näiteks kinnisest lasteasutusest taas koju naasevad. Samuti peatutakse sellel, kuidas noortega tegelevad spetsialistid enda vaimset tervist hoida saavad.

„Kindlasti ei ole teekond õiguskuuleka elu poole lihtne ja sirgjooneline, sel teel tuleb sageli ette tõuse ja mõõnasid, millega peavad arvestama nii noored, nende lähikondsed kui ka peredega töötavad spetsialistid. Sellest kõigest konverentsil räägimegi,“ lisas Surva.

 

 

Konverents on avaürituseks projektile “Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomise”, mida finantseeritakse Norra Finantsmehhanismi toel. Kogu projekti eelarve on 4,7 miljonit eurot.

Justiitsministeeriumil koostöös projektipartneritega Eestist ja Norrast on kavas tegevused neljal suunal:

  • Valdkondlikud uuringud ning õiguskaitsesüsteemi sattunud laste ja noortega töötavate spetsialistide kompetentside tõstmine, seda nii baas- kui täiendkoolitusena.
  • Asutuste vahelise koostöö tugevdamine ning õigust rikkunud noorte riskide ja vajaduste süsteemsem hindamine.
  • Tõhusamad sekkumisviisid õigusrikkumistele reageerimisel ning taastaval õigusel põhinevate meetodite juurutamine töös laste ja noortega.
  • Kinniste lasteasutuste arendamine ja toetamine, et tagada kriminaalpoliitika arengusuundades toodud eesmärk, et lapsi ei suunataks vanglasse. Selleks tuleb välja töötada mõjusad alternatiivid, sest tänased variandid ei ole piisavad.

 

„Norra kuningriigi toel tahame järgnevate aastate jooksul juurutada Eestis meetodeid, mis mujal on end tõestanud. Näiteks tahame Islandi sarnast mudelit katsetada Tallinnas, kus kogukonna liikmed, koolikaaslased, lapsevanemad ja naabrid panustavad sellesse, et noored ei veedaks sihitult aega tänavatel. Soomlaste eeskujul on juba mõnel pool Eestis käivitunud Ringist välja koostöömudel, mida kasutada eriti keeruliste juhtumite puhul, kus tavapärasest asutuste vahelisest infovahetusest ja koostööst jääb väheks. Samuti tahame kord jõuda olukorrani, kus Eestis lapsi vanglas ei olekski,“ täpsustas Surva.

Konverents on jälgitav Worksup keskkonnas ja justiitsministeeriumi YouTube’i kanalil. Päevakavaga saab tutvuda justiitsministeeriumi kodulehel ja Facebookis.

Jaga

Vaata ka:

Tarokaart

Laupäev 31.07 Tarokaart on MÜNDID RÜÜTEL

Laupäev 31.07 Tarokaart on MÜNDID RÜÜTEL Sinu jaoks on täna oluline see, et kõikides asjades …

Nelli Kalikova

Avalik kiri Eesti riigi valitsejatele – Nelli Kalikova, epidemioloog, infektsionist.

Avalik kiri Eesti riigi valitsejatele – Nelli Kalikova, epidemioloog, infektsionist. Teie poole pöördub Nelli Kalikova, …

Tarokaart

Reede 30.07 Tarokaart on SAUAD 5

Reede 30.07 Tarokaart on SAUAD 5 Tänane päev suurendab konkureerimist inimeste vahel. See võib raskendada …

mustpeanalkjas ja hipaania teetigu keskkonnaamet Maris Sepp 2

TEST: Kuidas kontrollida oma tervise seisukorda ühe minutiga?

TEST: Kuidas kontrollida oma tervise seisukorda ühe minutiga? Kas sa teadsid, et keele värvus võib …