1.1 C
Tallinn
Teisipäev 21. märts 2023
SportNarkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja täiendati kahe uue psühhoaktiivse ainega ning tõsteti...

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja täiendati kahe uue psühhoaktiivse ainega ning tõsteti THC lubatud piirmäära

Aasta alguses lisati Ravimiameti ettepanekul narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I nimekirja kaks uut psühhoaktiivset ainet (1B-LSD ja 1V-LSD). Lisaks tõsteti Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud kanepi sortidel tetrahüdrokannabinooli (THC) lubatud sisaldus 0,2%-lt 0,3%-ni.

  • JAGA

Eesmärk oli piirata rahva tervisele ohtlike uute psühhoaktiivsete ainete käitlemist, muu hulgas ainet sisaldavate toodete sisse- ja väljavedu, müüki ja omamist, tagada õigusselgus ning viia Eestis keelatud ainete I nimekiri kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses põllumajanduslikul eesmärgil kasvatatavale kanepile kehtestatud tingimustega.

Jrk nrAINE NIMETUS EESTI KEELESAINE NIMETUS INGLISE KEELES
11B-LSD; 4-butürüül-N,N-dietüül-7-metüül-4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindolo[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid1B-LSD; 4-butyryl-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
21V-LSD; N,N-dietüül-7-metüül-4-pentanoüül-4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindolo[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid1V-LSD; N,N-diethyl-7-methyl-4- pentanoyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
3Kanep (v.a Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordid, mille tetrahüdrokannabinooli sisaldus ei ületa 0,3%) ja selle töötlemisproduktid (hašiš, marihuaana, vaik, ekstraktid, tinktuurid jne)Cannabis (excl. the varieties listed in the common catalogue of varieties of agricultural plant species, which tetrahydrocannabinol content not exceeding 0,3%) and cannabis resin and extracts and tinctures of cannabis

Ained 1B-LSD ja 1V-LSD

Lisatud aineid ei ole kliiniliste uuringute käigus uuritud ning nende farmakokineetilised ja farmakodünaamilised omadused ning toksikoloogiline profiil on teadmata. Nende ainete tarvitajatel on muuhulgas tõsine oht aineid üle doseerida ning enamasti ei ole teada uusi psühhoaktiivseid aineid sisaldavate toodete täpne koostis, päritolu ja puhtuse aste. Puudub teadaolev meditsiiniline kasutusala ning nende tarvitamine võib põhjustada tervisekahjustusi ja surmajuhtumeid.
 

Kanepi THC sisalduse piirmäär

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohaselt on alates sellest aastast kanepi tootmiseks kasutatavad maa-alad toetusõiguslikud hektarid üksnes siis, kui kasutatavate sortide THC sisaldus ei ületa 0,3% ja üks toetuse saamise tingimusi on ühtsesse põllukultuuride sordilehte kuulumine. Ühtimaks Euroopas kehtiva määrusega, tõsteti Eestis THC sisalduse määra 0,2%-lt 0,3%-le. Piirmäära tõstmine vähendab põllumajandustootjates ebakindlust selle kultuuri kasvatamisega seoses ning vähendab ohtu kaotada toetuse saamise õigus, kui kasvatatavate kanepitaimede THC sisaldus on üle 0,2%, kuid see ei ületa 0,3%. Sellest tulenevalt julgevad põllumajandustootjad hakata rohkem oma viljavahelduse mitmekesistamiseks kasvatama tööstuslikku kanepit.

Uue kehtiva määrusega saad lähemalt tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122022003

Veel artikleid