Huvitavat

Lugeja küsib: Kas tööandja on kohustatud andma 1. septembril lapse aktusele minekuks vaba päeva?

Lugeja küsib: minu laps käib põhikoolis ja 1. septembril on tal aktus. Kas tööandja on kohustatud mulle andma sel päeval vaba päeva, et saaksin ise aktusel olla?

Vastab Vladimir Logatšev, Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist: Töölepingu seadus ei kohusta tööandjat andma töötajale vaba päeva lapse esimesel koolipäeval. 1. september ei ole riiklikult kehtestatud vaba päev. See tähendab, et kui töötaja tööpäev langeb kooliaktuse päevale, siis peab töötaja olema töökohal.

Samas võivad töötaja ja tööandja omavahel kokku leppida, et töötaja saab sel päeval vaba päeva. Kui töökorralduse tõttu ei ole võimalik töökohal tervet päeva puududa, siis võib kokku leppida ka selles, et töötaja on tööst eemal paar tundi ehk ainult aktusel osalemise aja.

Mitmed tööandjad on kehtestanud lisasoodustusi nagu tervisepäev, vaba päev lapse esimese koolipäeva puhul või vaba päev lapsega koos veetmiseks. Tegemist on tööandja vabatahtliku soodustusega, milles lepitakse üldjuhul töösuhte alguses või ettevõtte töökorraldusreeglites kokku. Soovitame uurida, ehk on ka Teie töökohas nii juba tehtud.

Kõne alla võib tulla ka puhkuse kasutamine (lapse-, põhi- või muu puhkuse). Lapsepuhkusele on õigus mõlemal vanemal kümme tööpäeva ühe lapse kohta kuni lapse 14-aastaseks saamiseni. Lapsepuhkust saab taotleda Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduskeskkonnas. Siinkohal on oluline järgida etteteatamistähtaegu. Kui töötaja soovib kasutada 1-15 kalendripäeva lapsepuhkust järjest, siis tuleb sellest ette teavitada 14 kalendripäeva.

Jaga
Back to top button