toolepingu naidis

Loe, mis muutus haigushüvitiste, tööaja ja miinimumpalga puhul alates 01.07.2023!

Tööõiguses toimuvad varsti mitmed muudatused, mis hakkavad otseselt mõjutama töötajate igapäevast tööelu ja -korraldust. Muudatused käsitlevad nii töötajate õigusi kui ka hüvesid. 

1. Alates juulikuust makstakse haigushüvitist alates neljandast päevast

01.07.2023 jõustub töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatus, mis puudutab haigushüvitiste maksmist.

Koroonapandeemia tõttu kehtis alates 2021. aasta algusest haigushüvitiste maksmise kord, mis soodustas töötajate koju jäämist esimeste haigussümptomite ilmnemisel. Seni kehtinud korra kohaselt maksis tööandja hüvitist haigestumise teisest kuni viienda päevani ning Tervisekassa (endine Eesti Haigekassa) maksis hüvitist alates kuuendast päevast. Esimese haiguspäeva eest hüvitist ei makstud, see oli töötaja omavastutus.

Alates 01.07.2023 taastatakse enne pandeemiat kehtinud kord, millega muutub haigushüvitiste maksmine. Haiguslehed, mis võetakse alates 01.07.2023, hüvitatakse järgmiselt: tööandja maksab hüvitist haigestumise neljandast päevast kuni kaheksanda päevani ning alates üheksandast päevast maksab hüvitist Tervisekassa. Töötaja jaoks tähendab see, et esimese kolme päeva eest ta haigushüvitist ei saa.

Tervisekassa makstav hüvitise määr säilib, see on 70% töötaja keskmisest töötasust. Tööandja lähtub töötajale viimase kuue kuu jooksul makstud keskmisest töötasust. Haigushüvitise arvutamise vajaduse tekke kuuks loetakse kuu, millal haigusleht avati. Haigushüvitis arvutatakse alati kalendripäevatasuna.

2. Töötajate puhkeaega käsitleva direktiivi uus tõlgendus

Vaata ka:

horoskoop

Horoskoop: Reede 24 mai 2024

Jäär Täna keskendutakse perele ja emotsionaalsele heaolule. Hea aeg laadimiseks läbi lähedastega suhtlemise. Suhtlemine on

Blue Breaking News YouTube Channel Art

Riigisisestel lennuliinidel tõusevad juunist piletihinnadRegionaalminister Piret Hartman saatis kooskõlastusele määruse eelnõu, mille alusel tõusevad juunist lennuliinidel piletihinnad.

„Piletihindu tõstetakse, kuna kehtivad piletihinnad ei vasta teenuse pakkumise tegelikele kuludele ning on võrreldes bussi-