Tarokaart

Loe, mida TAROKAARDID ennustavad igale tähemärgile augustiks 2021.a

JÄÄR

Armastus:
Armuasjad peaksid olema sellel kuul Sinu jaoks üsnagi põnevad. Sul on partneriga hea läbisaamine ning enamik asju kulgeb Sul vastavalt soovidele ja plaanidele. Sul tasuks mõelda sellele, kuidas oma suhtesse uut värskust tuua, et selles osas juba sellel kuul samme astuda. Praegu pole hea aeg selleks, et pikemaajalisi plaane paika panna, kuna liialt paljud asjad on muutumises. Ära tuleta partnerile meelde oma suhtes olnud negatiivseid seikasid. Tasuks mõelda oma partneri üllatamisele.
Karjäär:
Tööalastes asjades suudad ennast praegu vägagi hästi teostada. Seetõttu tasuks Sul praegu ennast enam pingutada selle nimel, et pooleliolevad kohustused kiiresti tehtud saaksid. Tööasjades tasuks praegu pigem eelistada iseseisvat töötamist, sest meeskonnatööd oleks Sul raske suunata ja juhtida. Klientidega suhtlemisel hoidu oma mõtete pealesurumisest. Pikemaajaliste tööalaste plaanide paikapanek tuleks kasuks. Riskide võtmiseks pole praegu hea aeg. Hoia tööalased dokumendid laitmatus korras.
Raha:
Rahalised asjad on sellel kuul üsnagi keerulised. Sul on raske selles vallas vajalikku kontrolli hoida. Peaksid oma kulutused kriitilise pilguga üle vaatama, et seeläbi asjad paremini korda saada. Sul on head võimalused selleks, et oma sissetulekut mõnevõrra suurendada, kuid selles osas jõuavad tulemused kätte alles mõne kuu pärast. Praegu tuleks Sul hoiduda laenu andmisest, sest laenatud raha on hiljem praktiliselt võimatu kätte saada.

 

SÕNN
Armastus:
Armuelus on praegu esiplaanil emotsioonid. Tasuks jälgida seda, et need emotsioonid praegu kontrolli alt ei väljuks, muidu on pinged suhted kerged tulema. Sul tasuks oma partneriga avatumalt suhelda, et leida temaga koos vajalik tasakaal oma ellu. Hea aeg üheskoos erinevate plaanide koostamiseks, sest üksmeele leidmine peaks olema praegu tavalisest mõnevõrra kergem ülesanne. Tasuks püüelda selle poole, et suhtesse veidi enam romantikat tuua. Tee oma partnerile ka mõni tore kingitus.
Karjäär:
Tööasjad võivad Sulle kaasa tuua mitmesuguseid ootamatusi. Sul tuleks rõhku panna sellele, et kõige olulisemad tööasjad kiiresti tehtud saaksid, sest seejärel saad keskenduda uutele väljakutsetele. Oled sellel kuul tavalisest edukam erinevate takistuste ületamisel, kuna suudad kerge vaevaga leida unikaalsed lahendused tekkinud probleemidele. Ole julgemalt valmis oma ideid ja plaane teostama, sest seeläbi looksid endale tööalases elus ka mitmesuguseid eeliseid ja võimalusi. Ettevaatlikum tasuks olla klientidega suhtlemisel, hoidudes oma mõtete pealesurumisest.
Raha:
Rahalised asjad peaksid sellel kuul Sul üsna kindlas seisus olema. Sul tuleks mõelda sellele, kuidas endale ka edaspidiseks parem sissetulek tagada, sest selles osas on Sulle tekkimas nii mõnedki head ideed. Praegu pole hea aeg suuremate investeeringute tegemiseks, kuna Sul oleks raske asju kontrolli all hoida. Hea aeg koduste suuremate asjade ostmiseks, kuna suudad välja jõuda parimate tehinguteni. Praegu pole hea aeg laenu võtmiseks ega andmiseks. Ka tasuks hoiduda asjade ostmisest järelmaksuga.

 
KAKSIKUD
Armastus:
Armuasjades tuleks Sul olla praegu mõnevõrra tähelepanelikum. Püüa rohkem oma partneri soovide järgi tegutseda. Samas ei tähenda see sugugi seda, et peaksid oma soovid maha suruma. Ausus on suhtes praegu äärmiselt oluline. Hea aeg partneriga tõsisemate teemade üle arutamiseks, mis puudutaksid suhte arengut, laste saamist ja kodu. Selles osas on nii mõnedki asjad hästi paika loksumas. Romantika vallas tasuks praegu proovida midagi uut ja põnevat, et seeläbi suhtes kõik asjad paremini toimivatena hoida.
Karjäär:
Tööalastes asjades tuleb Sul mõningad asjad ümber teha, kuna oled nendesse viimasel ajal hooletult suhtunud. Pead arvestama, et Sinu tööalased ettevõtmised võivad praegu võtta oluliselt enam aega, kui Sa seda algselt oleksid arvanud. Varu aega ning ära võta enda kanda liialt palju erinevaid kohustusi. Pikemaajaliste tööalaste plaanide tegemine tuleks Sulle kindlasti kasuks. Hea aeg oma oskuste parandamiseks. Suhted kolleegidega toimivad hästi ning saad seetõttu nautida koostöö häid tulemusi.
Raha:
Rahalised asjad eeldavad Sinult suuremat tähelepanu. On oht, et valeotsuste tulemusena võivad mõned asjad Sinu kontrolli alt väljuda. Kasuks tuleks see, kui oleksid oma väljaminekute tegemisel kriitiliselt meelestatud, sest see aitaks Sul nii mõnegi probleemi enda jaoks kiiremini lahendada. See kuu on hea aeg selleks, et paneksid enda jaoks paika mõned pikemaajalised plaanid ja sihid, sest see aitab Sul raha säästmisega paremini toime tulla. Praegu pole hea aeg laenu võtmiseks ega asjade ostmiseks järelmaksuga.

 

VÄHK

Armastus:
Armuasjad kulgevad Sul praegu üsna hästi. Arvatavasti kerkivad esile ka mõned ootamatud situatsioonid, kuid need ei tohiks Sulle keerulisteks kujuneda. Kasuks tuleks see, kui oleksid partneriga suhtlemisel rohkem avatud, sest see võimaldaks tal Sind oluliselt paremini mõista. Väldi seda, et oma mõtteid partnerile peale suruksid, sest see võib kergesti probleeme ja arusaamatusi kaasa tuua.
Karjäär:
Tööalastes asjades peaksid olema praegu valmis mitmesuguste arusaamatuste tekkimiseks. Seepärast peaksid hoolikamalt oma sõnu valima, et võimalikke ebameeldivusi paremini ära hoida. See kuu on hea aeg pikemaajaliste tööalaste plaanide tegemiseks. Uute plaanide teostamiseks pole praegu mitte kõige parem aeg, kuna Sul oleks raske soovitud eesmärkideni jõuda. Uute teadmiste ja oskuste omandamine tuleks praegu kindlasti kasuks. Ettevaatust klientidega suhtlemisel.
Raha:
Rahalised asjad eeldavad Sinult praegu mõnevõrra suuremat ettevaatlikkust. Kõik asjad ei pruugi kulgeda nii ladusalt, kui Sa seda soovinud oleksid. Mõningad põhimõtted vajaksid ülevaatamist, et seeläbi saaksid endale tagada rahalise stabiilsuse. Sellel kuul ära lase endale teistel inimestel rahaasjades survet avaldada, kuna vastasel korral on oht leida ennast keerulisest olukorrast. Hea aeg oma kulutuste kokkutõmbamiseks, kuna praegu ei mõjuks selles osas tehtavad sammud nii valusalt.
LÕVI
Armastus:
Armuasjad peaksid sellel kuul kulgema suhteliselt hästi. Sul tuleks oma partneriga veidi enam koos aega veeta, sest see aitab suhtesse uut energiat tuua. Praegu pole hea aeg selleks, et suhtes pikemaajalisi plaane teha, sest liialt paljud asjad on muutumises. Kindlasti tasuks Sul oma partnerit millegi meeldivaga üllatada. Suhtes varem esilekerkinud probleemide lahendamiseks on praegu hea aeg. Armukadedus võib saada praegu mõningaseks probleemiks.
Karjäär:
Tööalases elus tuleb Sul olla valmis selleks, et esile kerkivad mitmesugused muutused. Nendega kohanemine pole aga Sulle nii kerge, kui tavaliselt. Võta asju rahulikumalt ning ära tee algus suuremate plaanide elluviimisega. Kasuks tuleks see, kui paneksid enam rõhku ka meeskonnatöö tegemisele. Praegu pole hea aeg tööasjades riskide võtmiseks, kuna need võivad ennast hiljem valusalt kätte maksta. Kui Sulle avanevad võimalused tööalaseks reisimiseks, siis neist võimalustest tasub kinni haarata.
Raha:
Rahaasjad kulgevad Sul praegu suhteliselt hästi, kuid peaksid jälgima seda, et Sa ei hakkaks endale liialt utoopilisi plaane tegema, sest see tooks kaasa pettumusi. Sul oleks mõttekas mõelda sellele, kuidas oma igapäevased rahaasjad paremini toimima saada, sest selles vallas on Sul tekkimas nii mõnedki head ideed. Ära lase teistel inimestel ennast mõjutada rahalisi otsuseid tegema, sest vastasel korral võid sattuda vägagi tõsistesse ebameeldivatesse sekeldustesse.

 

NEITSI
Armastus:
Armuasjad eeldavad Sinult praegu suuremat pühendumist. Sul tuleb jälgida seda, et kõik asjad toimiksid, suhtlemine partneriga oleks tasakaalus ning et varasemad probleemid leiaksid kiiresti lahenduse. Kipud praegu oma partnerile andma lubadusi, mida Sa hiljem täita ei suuda, mistõttu on oht sellega oma partnerile pettumustundeid tekitada. Hea aeg üheskoos looduses liikumises, sest see annaks juurde positiivset energiat. Romantika vallas tasuks praegu proovida midagi täiesti uut ja põnevat.
Karjäär:
Tööalastes asjades tuleb Sul olla praegu tavalisest täpsem ja hoolikam. Kui jätad asjad niisama juhuse hooleks, võivad Sind tabada mitmesugused tagasilöögid. Hea aeg informatsiooni hankimiseks, mis võimaldaks Sul edaspidi paremaid otsuseid langetada. Kolleegidega peaks koostöö hästi laabuma, mistõttu võiksid meeskonnatööle enam rõhku panna. Eriti ettevaatlik peaksid olema praegu tööasjades rahaliste otsuste langetamisel, et mitte tekitada endale ja kolleegidele ebameeldivusi.
Raha:
Rahalised asjad on Sulle praegu mõnevõrra keerulised. Sinu ootused on reaalsest maailmast kaugele kandunud, mistõttu pead oma olukorra ümber hindama, et asjad jälle kontrolli alla saada. Võiksid rõhku panna sellele, et oma rahalist sissetulekut suurendada, sest selles vallas on Sulle tekkimas nii mõnedki head ideed. Hea aeg selleks, et endale uusi sissetulekuallikaid otsida.
KAALUD
Armastus:
Rahalised küsimused võivad Sulle armuellu palju arusaamatusi tekitada. Seepärast on oluline see, et jääksid kõikides situatsioonides võimalikult rahulikuks. Püüa oma partneriga rohkem meeldivalt aega veeta. Hea aeg romantilisteks sündmusteks. Selles vallas on Sul mitmed huvitavad ideed kerged tekkima. Praegu ei tasuks oma partnerile lubadusi anda, sest nende täitmine võib kujuneda oluliselt keerulisemaks, kui Sa seda arvanud oleksid. Partnerile kingituste tegemine tuleks kasuks.
Karjäär:
Tööalastes asjades tuleb Sul olla valmis selleks, et Sind võidakse alt vedada. Seepärast peaksid oma tegevusi korraldama nii, et iseseisev tegevus oleks peamine. Meeskonnatöö tegemine pole praegu see, mis Sulle eriti häid tulemusi tagaks. Mõningad tööalased takistused vajavad ületamist, kuid enne seda tuleb Sul keskenduda uue informatsiooni hankimisele. Hea aeg pikemaajaliste plaanide tegemiseks, et seeläbi igapäevaselt paremaid otsuseid langetada. Klientidega suhtlemisel tasuks ettevaatlikumalt oma sõnu valida.
Raha:
Rahalised asjad eeldavad Sinult praegu suuremat kannatlikkust. Sul ei õnnestu oma rahaasju nii hästi kontrollida, kui Sa seda arvestanud olid. Sellel kuul tasuks oma rahaasjade korraldamisel hoiduda kiirustamisest, sest plaanid tuleks hoolikalt läbi mõelda. Hea aeg pikemaajaliste plaanide tegemiseks. Ettevaatlik tasuks olla finantsdokumentide allkirjastamisel. Võimalik, et pead koduga seonduvates asjades tegema ootamatuid väljaminekuid. Pereliikmed võivad praegu vajada Sinu toetust ja abi.

 

SKORPION
Armastus:
Armuasjad peaksid Sul praegu hästi kulgema ning arvatavasti kerkivad selles vallas esile ka mõned väga positiivsed muutused. Sul tasuks oma partneriga avatumalt suhelda, sest see võimaldab asjad paremini kontrolli all hoida. Võimalikud on ka mõningad segadustunded, kuid suudad need kiiresti kontrolli alla saada. Sellel kuul peaksid oma partneriga võimalikult avatult suhtlema, sest see aitaks nii mõnedki hilisemad arusaamatused ära hoida. Ettevaatlik tasuks olla lubaduste jagamisel, sest nende täitmine võib kujuneda keeruliseks.
Karjäär:
Tööalased asjad peaksid Sul praegu kulgema üsna ladusalt. Saad tehtud mitmed sellised asjad, mis varem eriti hästi laabunud pole. Kasuks tuleks see, kui oleksid avatud uutele võimalustele, sest Sinu tööalases elus on aset leidmas mitmed muutused. Hea aeg oma teadmiste ja oskuste täiendamiseks, mistõttu haara täiendõppe võimalustest kinni. Kolleegidega suhtlemine eeldab Sinult mõnevõrra suuremat ettevaatlikkust, et mitte mõttetuid arusaamatusi tekitada.
Raha:
Rahalised asjad peaksid Sul praegu üsna hästi kulgema. Suudad selles vallas kõik kenasti tasakaalus hoida. Kasuks tuleks see, kui oleksid oma lähenemises rahaasjadele praktiline. Pikemaajaliste plaanide paikapanek tagaks Sulle oluliselt suurema kindlustunde. Riskide võtmisest tasuks hoiduda. Ka pole praegu hea aeg laenu andmiseks, kuna see võib ennast hiljem valusalt kätte maksta.
AMBUR
Armastus:
Rahalised küsimused võivad armuasjadesse palju probleeme tekitada. Sul tuleks koos partneriga leida neile lahendused, kuid see ei saa olema kerge ülesanne. Üksmeele leidmine kodustes asjades võib samuti tekitada palju segadustundeid. Tasuks mõelda ühistele tegevustele väljapool koduseinu, sest see annaks suhtele palju uut energiat. Romantika vallas töötavad need meetodid, mis ka varem on positiivseid tulemusi andnud.
Karjäär:
Tööalastes asjades on Sinu jaoks esile kerkimas mitmesugused muutused. Osad asjad jõuavad lõpule, teised asjad saavad alguse. Sul tuleb rohkem rõhku panna oma kohanemisvõimele, et seeläbi kõik sajad paremini kontrolli all hoida. Sellel kuul peaksid vältima tormakust, kuna see võib ennast valusalt kätte maksta. Ole julgemalt valmis küsima oma kolleegidelt nõuandeid, kui oled oma tegevustega ummikusse sattunud. Pikemaajaliste plaanide tegemiseks on hea aeg.
Raha:
Rahaasjad peaksid olema Sul praegu üsnagi heas seisus. Pead aga olema valmis mitmesugusteks olulisteks muutusteks, mida see kuu endaga kaasa toob. See eeldab Sinult seda, et edaspidi oma rahaasju veidi teistmoodi korraldaksid, et soovitud tulemusteni jõuda. Praegu pole hea aeg teistele laenu andmiseks, sest laenatud raha Sa suure tõenäosusega enam hiljem ei näeks. Informatsiooni hankimine sellel kuul kergendab oluliselt Sul edaspidiste rahaliste plaanide tegemist.

 

KALJUKITS
Armastus:
Armuasjades tasuks partneriga suhtlemisel olla ettevaatlik. Sugugi kõik asjad ei kulge sellises suunas, nagu Sa seda soovinud oleksid. Ole kannatlik ning partner vajab praegu ka enam Sinu tuge ja mõistmist. Hea aeg suhtes olulistele asjadele tähelepanu pööramiseks, sest see võimaldaks nii mõnedki asjad toimima saada. Romantika vallas töötavad hästi need meetodid, mis ka varem on häid tulemusi andnud. Hoidu oma partneriga manipuleerimisest. Kasuks tuleks see, kui paika saaksid mõned pikemaajalised plaanid.
Karjäär:
Tööalastes asjades peaksid keskenduma praegu enam sellistele tegevustele, mis võimaldaksid Sul ära kasutada oma loovaid võimeid. Seeläbi oleks Sul parimad võimalused soovitud eesmärkide täitumiseks. Ettevaatlikum tasuks olla kolleegidega suhtlemisel, kuna nendega on arusaamatused kerged tekkima. Rahalised küsimused võivad praegu vajada Sinu suuremat tähelepanu. Informatsiooni hankimine võib olla praegu tavalisest mõnevõrra keerulisem, mistõttu pole praegu hea aeg pikemaajaliste otsuste tegemiseks.
Raha:
Rahaasjad peaksid Sul praegu suhteliselt hästi kulgema. Praegu pole aeg, kus saaksid hakata võtma mõttetuid riske. Tasuks oma kulutused kriitilise pilguga üle vaadata, sest see võimaldaks Sul kulusid kokku tõmmata. Perekondlike rahaasjade korraldamine eeldab Sinult suuremat tähelepanu. Sul tuleb ehk mõnda oma pereliiget rahaliselt aitama hakata. Hea aeg enda sissetuleku suurendamiseks, kuid see eeldab Sinult ka suuremat sihikindlust.
VEEVALAJA
Armastus:
Armuasjades tuleks Sul olla praegu mõnevõrra tähelepanelikum. Sul ei ole praegu selles vallas nii kerge kõike kontrolli all hoida, kui Sa seda soovinud oleksid. Pane eriline rõhk sellele, et oma partneriga kõikides asjades kiiresti kompromissid leida. Võiksid mõelda sellele, kuidas oma partnerit millegi meeldivaga üllatada. Ühiste plaanide tegemine tuleks suhte toimimisele kindlasti kasuks. Väga häid tulemusi annab see, kui üheskoos midagi kodu heaks ära teeksite.
Karjäär:
Tööalastes asjades suudad sellel kuul palju korda saata. Paremad tulemused on saavutatavad siis, kui paned rõhu iseseisvale tegutsemisele. Praegu tuleks vältida liigset tormakust, kuna vastasel korral on asjad kergesti kontrolli alt väljumas. Ka tuleks olla valmis selleks, et keegi kolleegidest, klientidest või koostööpartneritest võib Sind mingis küsimuses petta. Informatsiooni hankimine on praegu mõnevõrra keeruline, mistõttu on keeruline ka otsuste langetamine.
Raha:
Rahalised asjad peaksid hakkama praegu mõnevõrra paranema, mistõttu saad endale lubada asju, millest juba mõnda aega unistanud oled. Kindlasti ei tasu oma rahaliste väljaminekutega liialdama hakata. Rahaliste otsuste tegemisel tasuks Sul hoolikalt oma plaanid läbi mõelda, et seeläbi asjad paremini kontrolli all hoida. Teistele inimestele laenu andmisest peaksid hoiduma. Hea aeg selleks, et otsida võimalusi oma sissetuleku suurendamiseks.

 

KALAD
Armastus:
Armuasjad peaksid Sul praegu kulgema igati ladusalt. Sul tasuks mõelda sellele, kuidas oma suhtesse uut positiivset energiat tuua. Hoidu sellest, et hakkaksid oma mõtteid ja ideid partnerile peale suruma. Lubaduste jagamisel tasuks olla ettevaatlikum, sest kui jätad need täitmata, tekitad suhtesse mõttetuid pingeid. Suuremate plaanide tegemiseks pole praegu mitte kõige parem aeg, kuna kompromisse oleks Sul keeruline saavutada. Hea aeg ühisteks koduste tööde tegemiseks.
Karjäär:
Tööalastes asjades peaksid olema sellel kuul tavalisest mõnevõrra kannatlikum ja tähelepanelikum. Sugugi kõik asjad ei pruugi praegu kulgeda päris sellises suunas, nagu Sa seda soovinud oleksid. Samas on Sulle avanemas mitmed uued võimalused, millest oleks Sul mõttekas kinni haarata. Ära lase oma ideid ja mõtteid kolleegide poolt kaaperdada. Klientidega suhtlemisel tasuks olla praegu mõnevõrra ettevaatlikum. Hea aeg selleks, et tööasjades saaksid paika mõned pikemaajalised plaanid ja sihid.
Raha:
Rahaasjades peaksid olema praegu tavalisest ettevaatlikum. Sul tuleb jälgida seda, et Sa ei võtaks mõttetuid riske ning käituksid rahaliste otsuste tegemisel ratsionaalselt. Tasuks tähelepanelikumalt jälgida ka uute teenimisvõimaluste tekkimist. Praegu pole hea aeg laenu võtmiseks või asjade ostmiseks järelmaksuga. Suhtu täie tõsidusega oma rahaasju puudutavatesse dokumentidesse.

Vaata ka:

horoskoop

Horoskoop – Teisipäev 28 mai 2024

Jäär (21. märts – 19. aprill): Täna on hea päev, et alustada uusi projekte või

euroopa liit

Komisjonid keskenduvad avalikul istungil Eesti huvidele Euroopa Liidu järgmises eelarves

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon ja rahanduskomisjon arutavad täna kell 13.30 algaval avalikul istungil, millised