Tuesday , 28 September 2021
istock 000011686797small

Liina Kersna: eesmärk on et, oktoobri lõpuks oleks 16-17-aastastest noortest saanud vähemalt ühe doosi koroonavaktsiini

Haridus- ja sotsiaalministeeriumi tegevuskava eesmärk on, et oktoobri lõpuks oleks vähemalt 70 protsenti 16-17-aastastest noortest saanud vähemalt ühe doosi koroonavaktsiini, ütles haridusminister Liina Kersna.

Kersna tutvustas valitsusele koostöös sotsiaalministeeriumiga valminud noorte- ja haridusvaldkonna vaktsineerimise tegevuskava. Ministri sõnul on noorte- ja haridusvaldkonna vaktsineerimine olulisim samm, et õppeaastal koolid avatuna hoida.

“Tegevuskava näeb ette, et õppeaasta esimese kahe kuu lõpuks on meil ühe doosiga vaktsineeritud vähemalt 70 protsenti 16-17-aastastest noortest ja 90 protsenti haridus- ja noortevaldkonna töötajatest. Peame panema õlad alla, et kaitsta viiruse eest haridusvaldkonda ja kogu ühiskonda tervikuna,” ütles Kersna.
Ta lisas, et olukord noorte vaktsineerimisega on maakonniti erinev ning suurem fookus on vaja suunata sinna, kus vaktsineerimisnumbrid on madalamad. Tartumaal on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 66 protsenti 16-17-aastastest noortest ja Harjumaal 50 protsenti, Valgamaal 31 protsenti, Ida-Virumaal 21 protsenti.

Haridusasutuste personalist on 26. juuli seisuga vaktsineerituid keskmiselt 72 protsenti. Kõige rohkem on vaktsineerituid kõrgkoolides – 83 protsenti, põhikoolide või gümnaasiumide töötajatest on vaktsineeritud 75 protsenti, kutseõppeasutustes 73 protsenti ja koolieelsete lasteasutuste personalist on vaktsineeritud 61 protsenti.

Tegevuskava keskendub täiendavate, lihtsamate ja mugavamate vaktsineerimisvõimaluste loomisele. Rohkem kui 100 haridusasutust üle Eesti juba korraldavad või kavandavad korraldada vaktsineerimispäevi, valdav osa neist toimub enne uue õppeaasta algust. Vaktsineerimispäevi toimub nii üldhariduskoolides, kutseõpeasutustes kui ka kõrgkoolides.

Kohalikud omavalitsused saavad edaspidi korrapäraselt ülevaateid õppeasutuste vaktsineerimise edenemisest, et vaktsineerimisi oleks võimalik suunatumalt korraldada. Asjakohane info vaktsineerimisvõimaluste kohta koondatakse veebilehele vaktsineeri.ee. “Kindlasti küsitakse koolis vaktsineerimiseks informeeritud nõusolekut lapsevanematelt. Seda teeb kooliõde,” ütles Kersna.

Tegevuskava näeb ette vajaliku õigusliku aluse loomise haridusasutustes vaktsineerimiste ja testimiste läbiviimiseks, andmete vahetuseks ja vaktsineerimiseks nõusoleku saamiseks, samuti koolitervishoiuteenuste osutajate täiendavat koolitamist ja vaktsiinide tellimise ja laialijaotamise korraldamist.
Ette on nähtud ka koolitervishoiuteenuste täiendav rahastamine selleks, et vaktsineerimis- ja testimisvõimalusi saaksid kasutada ka koolitöötajad, mittestatsionaarse õppe õpilased ja täiskasvanud õppijad.

Ministeeriumi teatel on erilise tähelepanu all vaktsineerimisega seotud teadlikkuse tõstmine. Selleks luuakse selgelt sõnastatud ja teaduspõhiseid infomaterjale kõigile sihtrühmadele.

Noorte- ja haridusvaldkonna vaktsineerimise tegevuskava täiendab Sotsiaalministeeriumi vaktsineerimisplaani ning tegevuskava viiakse ellu augusti ja septembri jooksul haridus- ja teadusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, haigekassa ja terviseameti koostöös.

Jaga

Vaata ka:

vaccination 6576827 640

Loe, kui palju on koolides õpetajaid ja õpilasi vaktsineeritud.

Rohkem kui pool Eesti üldhariduskoolidest on töötajate hulgas saavutanud vähemalt 80-protsendilise ühe vaktsiinidoosiga hõlmatuse. Koolieelsetest …

man 2734073 640

UURING: Õigeaegselt ravimata depressioon läheb riigile maksma miljoneid eurosid aastas

Rakendusuuringute keskus Centar läbiviidud uuring raviresistense ja kõrge suitsiidiriskiga depressiooni levimusest ning majandusmõjust näitas, et …

covid scaled

Koroonaviiruse levimus on võrreldav veebruariga, kuid haiglaravi vajajaid on poole vähem

Tartu Ülikooli juhitava seireuuringu värsked tulemused näitavad, et koroonaviirusega on nakatunud ligi üks protsent Eesti …

13074736t1hd2da

28.09 Ööpäevaga tuvastati 796 uut covid-19 haiget, suri 5 inimene.

28. septembri hommikuse seisuga vajab sümptomaatilise COVID-19 tõttu haiglaravi 163 inimest. Kokku on haiglas 200 …