Friday , 24 September 2021
Pfizeri vaktsiin

KUUM: VAKTSINEERIMISVASTAST SAAB VALLANDADA Töötajatele laieneb nõue esitada covid-19 tõend

„Eestis on tööandjal praegu õigus küsida töötajalt covid-19 tõendit töökeskkonna riskianalüüsi alusel, kui see on vajalik töötajate ja klientide tervise kaitseks“ kommenteeris sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Sten Andreas Ehrlich valitsuses arutuse all olevat koroonatõendite kontrolli küsimust.

Valitsus palus juulis justiitsministeeriumil teha analüüs, kas tööandjatel on õigus töötajatelt küsida terviseandmeid, kaasa arvatud cov-19 vaktsineerimistõendit. Läti seimis arutatakse seadusemuudatust, mis annaks tööandjaile õiguse pärast 1. oktoobrit vallandada teatud erialadel vaktsineerimata töötajad, kel ei ole koroonasertifikaati.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt peab tööandja hindama töökeskkonnas viiruse levikuga seotud riske ning võtma kasutusele meetmed riskide maandamiseks, et kaitsta nii oma töötajate kui ka klientide tervist. „Töökohtades, kus töötajad puutuvad pidevalt kokku suure hulga inimestega või riskigruppi kuuluvate inimestega, on tööandjal võimalik riskianalüüsi tegevuskavas selleks ette näha erinevaid meetmeid. Näiteks isikukaitsevahendite kasutamise, töö ümberkorraldamise, töötajate nakkusohutuse kontrollimise, COVID-19 tõendi küsimise, töötajate vaktsineerimise, testimise vms,“ selgitas Ehrlich.
Tema sõnul võib kohtades, kus klientidelt nõutakse covid tõendit, töötaja töötamist jätkata ka siis, kui ta ei ole vaktsineeritud. „Tööandja ülesanne on sellisel juhul võtta kasutusele muud meetmed, mis aitavad nakkusohtu ennetada, nt töötajate nakkusohutuse kontrollimine testimise abil, isikukaitsevahendite tagamine, töö ümberkorraldamine.“

Tööandjate risk

Sobilike meetmete rakendamisel on oluline arvestada töötajate töö iseloomu ehk seda, kas töötaja puutub tihedalt kokku klientidega või mitte, kas tööd on võimalik selliselt ümber korraldada, et kokkupuuteid vähendada jne. „Arvestades koroonaviiruse levikut, peavad tööandjad võtma riski tõsiselt,“ märkis asekantsler.

Ta tõi esile, et vaktsineerimine on asjakohane meede nende töötajate puhul, kelle osas riskianalüüsist nähtub, et see on tingimata vajalik tööülesannete ohutuks täitmiseks. „Näiteks nõutakse töötajatelt covid vaktsineerimist paljudes haiglates ja hooldekodudes, kus töötajad puutuvad kokku riskirühma kuuluvate isikutega ning kus viiruse levimise oht on suur.“

Ehrlich tõi näiteks, et juba praegu nõuavad mitmed tööandjad, sealhulgas mõned kaubandusketid, oma töötajatelt covid-19 vaktsineerimistõendi esitamist.

Rimi oma töötajaid ei kohusta

Jaga

Vaata ka:

laps

OLULINE: Alaealiste jaoks muutub reisimise ja koolisisese huviharidusega seonduv COVID regulatsioon

Valitsus täpsustas COVID regulatsiooni seoses laste ja alla 18aastaste või sel õppeaastal 19aastaseks saavate noorte …

relv

Raplamaal toimus tulistamine.

Neljapäeval 23.09 laekus politseile teade, mille kohaselt Aespas ühe busspieatuse juures kuuldi laske. Väljakutsele reageerinud …

RK Mart Helme

Mart Helme: Irja Lutsar ei ole teadlane, ta on saamatu pensionär.

Eesti Vanemate liikmetega kohtumisel seadis EKRE aseesimees Mart Helme kahtluse alla teadusnõukogu juhi Irja Lutsari …

203382864 10227024274727464 544050193774459810 n scaled

POLITSEI PALUB ABI! Kas nägite pealt, kes laskis Vändras toonekurge, mille tagajärjel ta suri.

Pärnu politseijaoskond palub abi, selgitamaks välja, mis juhtus möödunud kuul Vändras valge-toonekurega, kelle vigastused olid …