Uudised

KUUM: VAKTSINEERIMISVASTAST SAAB VALLANDADA Töötajatele laieneb nõue esitada covid-19 tõend

„Eestis on tööandjal praegu õigus küsida töötajalt covid-19 tõendit töökeskkonna riskianalüüsi alusel, kui see on vajalik töötajate ja klientide tervise kaitseks“ kommenteeris sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Sten Andreas Ehrlich valitsuses arutuse all olevat koroonatõendite kontrolli küsimust.

Valitsus palus juulis justiitsministeeriumil teha analüüs, kas tööandjatel on õigus töötajatelt küsida terviseandmeid, kaasa arvatud cov-19 vaktsineerimistõendit. Läti seimis arutatakse seadusemuudatust, mis annaks tööandjaile õiguse pärast 1. oktoobrit vallandada teatud erialadel vaktsineerimata töötajad, kel ei ole koroonasertifikaati.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt peab tööandja hindama töökeskkonnas viiruse levikuga seotud riske ning võtma kasutusele meetmed riskide maandamiseks, et kaitsta nii oma töötajate kui ka klientide tervist. „Töökohtades, kus töötajad puutuvad pidevalt kokku suure hulga inimestega või riskigruppi kuuluvate inimestega, on tööandjal võimalik riskianalüüsi tegevuskavas selleks ette näha erinevaid meetmeid. Näiteks isikukaitsevahendite kasutamise, töö ümberkorraldamise, töötajate nakkusohutuse kontrollimise, COVID-19 tõendi küsimise, töötajate vaktsineerimise, testimise vms,“ selgitas Ehrlich.
Tema sõnul võib kohtades, kus klientidelt nõutakse covid tõendit, töötaja töötamist jätkata ka siis, kui ta ei ole vaktsineeritud. „Tööandja ülesanne on sellisel juhul võtta kasutusele muud meetmed, mis aitavad nakkusohtu ennetada, nt töötajate nakkusohutuse kontrollimine testimise abil, isikukaitsevahendite tagamine, töö ümberkorraldamine.“

Tööandjate risk

Sobilike meetmete rakendamisel on oluline arvestada töötajate töö iseloomu ehk seda, kas töötaja puutub tihedalt kokku klientidega või mitte, kas tööd on võimalik selliselt ümber korraldada, et kokkupuuteid vähendada jne. „Arvestades koroonaviiruse levikut, peavad tööandjad võtma riski tõsiselt,“ märkis asekantsler.

Ta tõi esile, et vaktsineerimine on asjakohane meede nende töötajate puhul, kelle osas riskianalüüsist nähtub, et see on tingimata vajalik tööülesannete ohutuks täitmiseks. „Näiteks nõutakse töötajatelt covid vaktsineerimist paljudes haiglates ja hooldekodudes, kus töötajad puutuvad kokku riskirühma kuuluvate isikutega ning kus viiruse levimise oht on suur.“

Ehrlich tõi näiteks, et juba praegu nõuavad mitmed tööandjad, sealhulgas mõned kaubandusketid, oma töötajatelt covid-19 vaktsineerimistõendi esitamist.

Rimi oma töötajaid ei kohusta

Poeketi Rimi personalijuht Kaire Tero rääkis, et praeguse regulatsiooni järgi pole neil õigus töötajatelt covid-19 tõendit küsida. „Kuid töökeskkonna ohutuse tagamiseks ja ka töö korraldamise seisukohalt oleks tööandjale tõesti oluline teada, millised riskid töötajate vaktsineerimisvalikutest tulenevad,“ selgitas ta.

Tõendi kontrollimise osas pole Rimil praegu päris selget arusaama. „Aga oleme aru saanud, et iga toimiva QR koodi lugejaga telefoniga on vaktsineerimistõendit võimalik kontrollida,“

Kui aga töötaja ka tulevikus ei esita tõendit, siis võiks tööandjal Tero arvates viiruse kõrge leviku perioodil olla õigus nõuda töötajalt maski kandmist töökeskkonnas või testi tegemist omal kulul.

Vaktsineerimisvastast saab vallandada
Tööandjate keskliidu juht Arto Aas ütles, et tööandjal on seadusest tulenev õigus küsida infot töötaja vaktsineerimise kohta.

„Üldjuhul saab kontrollida inimese vaktsineerimispassi. Kui töökeskkonna riskianalüüs ütleb, et vaktsineerimata inimene on ohuks teistele töökaaslastele või klientidele, aga inimene keeldub ennast mõistliku aja jooksul vaktsineerimast, siis on tema vallandamine täiesti seaduslik tegevus,“ kinnitas Aas.

Tema sõnul ei soovi tööandjad loomulikult kergekäeliselt oma inimestest loobuda. „Paraku on vaktsineerimine sageli möödapääsmatu abivahend, et töökeskkond oleks kõigi jaoks ohutu,“ lausus ta.

Aas kutsus ka üles kõiki kiirelt vaktsineerima, et koroonaviiruse järgmine laine ei seaks ohtu inimeste tervist, laste haridust ja tööinimeste sissetulekuid.

Valitsus arutab teisipäeval, millistes valdkondades ja millal anda tööandjatele õigus kontrollida töötajate covid-19 tõendi olemasolu.

Jaga
Back to top button