Tuesday , 28 September 2021
istock 000011686797small

KUUM: Avalik pöördumine valitsuse poole, seoses haridustöötajate ja õpilaste survestamisega sund vaktsineerimisele

Austatud Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister

Pöördun Teie poole Eesti haridustöötajate huve esindava ametiühingu MTÜ Haridusvaldkonna Esinduskoda liikmete nimel.

Me hindame Teie tööd ning toetame haridusministrit, kes võtab arvesse laiapõhjalise kaitse tagamist haridusasutustes seoses koroonaviiruse levikuga.

Hiljuti on aga avalikkuses kõlanud Teie seisukohad, mis viitavad sellele, et kõik koolides töötavad inimesed peaksid olema vaktsineeritud ning vaktsineerimisest keelduvad õpetajad ei tohiks koolis töötada.
Seoses sellega tahame Teie tähelepanu juhtida järgmistele asjaoludele:

Õiguslikud aspektid

  • Eesti Vabariigis on vaktsineerimine vabatahtlik. EV Põhiseadus sätestab järgnevat: § 18. Kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele; § 20. Igaühel on õigus vabadusele ja isikupuutumatusele; § 26. Igaühel on õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele; § 41. Igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma. Kedagi ei saa veendumuste pärast võtta õiguslikule vastutusele. Võlaõigusseadus sätestab: § 766. Patsiendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustus (3) Patsiendi võib läbi vaadata ja talle tervishoiuteenust osutada üksnes tema nõusolekul. Patsient võib nõusoleku mõistliku aja jooksul pärast selle andmist tagasi võtta. VV 05.05.2000. a määrus nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“: § 6 lg 2 p 7 sätestab, et kui ohtu pole võimalik kõrvaldada, peab töötajate terviseriski vähendama võimalikult madala tasemeni, mh tagades vaktsineerimise võimaluse töötajatele, kes puutuvad kokku bioloogiliste ohuteguritega, mille vastu on olemas tõhus vaktsiin.
  • Peame oluliseks, eriti haridusvaldkonnas, võtta arvesse mitmeid kriitilisi seisukohti, mida on välja öelnud mainekad teadlased Eestist ja mujalt, kes ütlevad, et inimeste selekteerimine ning  diskrimineerimine selle alusel kas nad on või ei ole vaktsineeritud, nö. mustadeks ja valgeteks on demokraatilikule õigusriigile sobimatu. Viimati viitas sellele inimõiguste professor Mart Susi. https://vikerraadio.err.ee/1608263817/uudis-arp-muller/1327128
  • EL Nõukogu Parlamentaarne Assamblee on oma resolutsioonis selgelt välja öelnud, et inimesi ei tohi mingil viisil, ei poliitiliselt, sotsiaalselt ega muul viisil survestada vaktsineerima. Samuti on resolutsioonis välja toodud, et mitte kedagi ei tohi diskrimineerida selle tõttu, et ta kas tervislikel põhjustel ei saa või ei soovi ennast vaktsineerida. https://pace.coe.int/en/files/29004/html
  • Andmekaitse Inspektsioon sätestab, et kui tööandjad vahendavad vaktsineerimisnimekirjade koostamist, siis on oluline märkida, et nad ei või mingil juhul koguda andmeid, kes ei soovi vaktsineerimist, sh nõuda neilt põhjuste esitamist. Vaktsineerimise üle otsustamine on iga inimese vaba valik. Seega saab koguda vaid nende andmeid, kes soovivad vaktsineerimist. https://www.aki.ee/et/uudised/andmekaitse-pole-raketiteadus
Teaduspõhised ja eetilised aspektid

Lisaks teame, et PCR-testide kasutamisel tsüklilävendi 40 ja enam puhul peetakse meetodit juba ebausaldusväärseks tänu märgatavalt suurenenud valepositiivsete tulemuste osakaalule. Paljud uuringud näitavad, et 33 ja enam tsüklilävendiga PCR testide positiivsete tulemuste puhul polnud leitud viirusmaterjal enam elujõuline ega nakkuslik. Seda on kinnitanud ka biokeemik Andres Assuküll.

Millel põhineb haigussümptomiteta õpetajate iganädalase testimise nõue, kui testid ei ole usaldusväärsed nakkusohtlikkuse tuvastamiseks?

  • Väga paljude arstide ja teadlaste poolt üle maailma on kinnitatud tõhusate ravimite olemasolu. Näiteks Ivermektiin, mille suur edu on kinnitust saanud nii varajases kui ka hilises koroonaravis. Ravimite olemasolu kinnitab, et vaktsineerimine ei ole ainus lahendus koroonaviiruse seljatamiseks.

Ivermektiini kasutavad ametlikult koroonapatsientide ravis edukalt paljud riigid üle maailma, näiteks  India, Boliivia, Bulgaaria, Tšehhi, Slovakkia jt. https://journals.lww.com/americantherapeutics/Fulltext/2021/08000/Ivermectin_for_Prevention_and_Treatment_of.7.aspx

Nüüd on välja andnud pika analüüsi Ivermektiini kohta ka Eesti molekulaarbioloog Kaari Saarma: https://objektiiv.ee/kaari-saarma-eesti-ekspress-eksitab-lugejat-covid-19-ravi-teemal/?fbclid=IwAR0hD01Fra_eVB0nK81sW5v32jvNWXuANG3jwiQ83U6Hf93t3_gTGB37k10.

Riik väidab jätkuvalt, et vaktsineerimine on Eestis vabatahtlik. Siinkohal pöörame tähelepanu sellele, et sunnimehhanismide hulka kuulub ka ähvardamine elatise kaotusega või vaktsineerimisest keeldumisel tööõiguste piiramisega. Seetõttu ei pea me aktsepteeritavaks haridustöötajatele vaktsineerimiskohustuse kehtestamist või nende vaktsineerima survestamist mistahes moel. Samuti ei pea me aktsepteeritavaks tervete vaktsineerimata haridustöötajate iganädalast testimist.

Praegu kasutusel olevad, uudsel tehnoloogial põhinevad vaktsiinid omavad tingimuslikku müügiluba ning nende osas uuringud alles käivad. Igal inimesel on õigus saada oma terviseotsuste tegemiseks põhjalikku informatsiooni, kaasa arvatud seda, millised pikaajalised kõrvaltoimed võivad vaktsineerimise tagajärjel ilmneda. Neid andmeid meil täna ei ole. Küll aga on meil andmeid, et kõnealused vaktsiinid ei ole täiesti ohutud ning võivad põhjustada erinevaid tervisekahjustusi, nagu trombe ning erinevad südame- ja veresoonkonna probleeme. Eestis puudub vaktsiinikahjustuste fond ja vaktsiinikahjustuste eest ei vastuta ka vaktsiinitootjad. Kes vastutab sel juhul, kui haridustöötajal või õpilasel ilmnevad vaktsineerimisjärgselt kõrvalnähud?

Meie palve Teile, Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministrile, on järgmine:

Palume võtta arvesse laiapõhjalise kaitse tagamist haridusasutustes ning jätta igale haridustöötajale valik, kuidas enda tervist kaitsta, olgu selleks siis vaktsineerimine, või enda immuunsüsteemi tugevdamine tõhusate vitamiinide, tervisliku toitumise, liikumise, või muude olemasolevate tervist toetavate vahendite abil.
Palume võtta arvesse, et terve haigussümptomiteta inimene ei ole oht ühiskonnale. Kui haridustöötajal ilmnevad haigussümptomid, siis jääb ta kodusele ravile ning ei ohusta kolleege ega õpilasi.

Palume hoiduda haridustöötajate lõhestamisest ja diskrimineerimisest,  selle asemel palume rohkem rõhku pöörata näiteks immuunsüsteemi tugevdava info kättesaadavusele ning toimivatele õhupuhastussüsteemidele- ja ventilatsioonidele igas haridusasutuses.

Lugupidamisega,

Kätlin Telvik
MTÜ Haridusvaldkonna Esinduskoda
juhatuse liige

Jaga

Vaata ka:

holding hands 1149411 640

Kui partnerid suudavad ületada teineteisele etteheidete tegemise spiraali ja ei lähe lahku, aga…

Kui partnerid suudavad ületada teineteisele etteheidete tegemise spiraali ja ei lähe lahku, siis ootab neid …

baby 1151345 640

Lugeja küsib: Mida teha kui astraalolendid lapsi ründavad?

Küsin arvamust. Mul on kummaline olukord oma vanima 5-aastase lapsega. Tal on praeguseks 4 korda …

charcuterie 338498 640

Liigsöömine, ülekaalulisus ja selle vaimsed põhjused

Ehkki esmapilgul võib tunduda, et ülekaalulisuse põhjuseks on liigsöömine, võib tegelik olukord olla mõnevõrra keerukam. …

kurb.minuaeg

Miks paarisuhted lagunevad üha sagedamini?

Tasakaalustamata paarisuhte kooshoidmine on täna palju raskem, kui see oli meile eelnevatel põlvkondadel. Meie vanemad …