Eelmisel nädalal leiti lisaks Kuressaaret joogiveega varustavatele puurkaevudele reostust teistest Tõlli-Ansi piirkonna kaevudest, kuhu see võis jõuda suurtest vihmasadudest pinnavee sissevoolu tulemusena.

Eesti keskkonnauuringute keskuse spetsialistide poolt 7. septembril Tõlli-Ansi veehaardes asuvatest kaevudest võetud põhjavee proovide tulemused näitasid vähest mikrobioloogilist reostust.

Keskkonnaameti Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer ütles, et ammooniumi ja nitraadi näidud veeanalüüsides olid väga madalad, mis viitab, et tegemist ei ole värske reoveest ega põllumajandusest pärineva reostusega.