Sisuturundus

Kuidas tehnoloogia on muutnud finantstööstust?

Kuidas tehnoloogia on muutnud finantstööstust?

Finantstehnoloogia on oma arengult aastatega üha enam muutunud innovaatilisemaks ning keerulisemaks. Kogu rõhk siiski on pangandusel, rahaga ümber käimisel ja seda eriti ohutult. Krüptoloogilised toimingud on ohustatud kolmandate poolte sekkumistest ning tänu finantstehnoloogia hüppelisele kasvule, kasutavad seda ära ka kõige vähem mõjukamad väikeüksused.

Tegemist on areneva tehnoloogiaga ning seda kasutatakse üha enam finantstööstuse parandamiseks. Nutitelefonide rakendused, igapäevapangandus ning krüptoraha haldamine võimaldavad teha kõike kasutaja jaoks lihtsustatult ning parendatult.

Kasutame siin siiski terminit ‘fintech’ mis on spetsifitseeritud finantstööstuse parendamiseks tehnoloogiate läbi.

Varasematel aegadel eksisteerisid pangad kui omaette üksused. Raha varumine, hoiustamine toimus suurtes seifides ning kõike oli võimalik käega katsuda. Nüüdseks liigub enamust maailma rahast virtuaalselt. Raha endaga kaasas kandmine ei ole enam vajalik ning hasartmängutööstus on samuti üleläinud virtuaalselt raha panustamise peale. www.nutz.ee/live-casino ja muud online kasiino portaalid on oma süsteemid üles ehitanud virtuaalselt hasartmängudele panustamise peale.

Millised on kõige suuremad muutused finantstööstuses tänu tehnoloogia arengule?

AI – tehisintellekt

Tehisintellekt on kokkuhõlmvav nimetus paljude erinevate tehnoloogiate jaoks. “Fintech” tööstuse osas kasutatakse tehisintellekti erinevates vormides. Kui vanasti vajati firmadesse aktuaare, kes ennustaks ette tulevikus tekkivaid börsi kõikumisi, statistilisi kokkuvõtteid. 

Nüüdseks piisab juba programmidest mis ennustaks ette soodsaid ning mitte nii soodsaid olukordi finantsmajanduses. Tehisintellekti algoritmide abil saab prognoosida muutusi aktsiaturu. Tehisintellekti kasutatakse klientide kulutamisharjumuste kohta ülevaate saamiseks, et teha kokkuvõte, mis aitaks klientide vajadusi ette näha juba pikemalt tulevikus.

Blokiahelad- blockchains

Börsimaaklerite suurimaid katsumusi lihtsustav blockchain investeerimisvahend aitab ette ennustada jätkuvate ahelate kujunemist ning rahastamiseriske. Pidevalt tähelepanu vajav rahastusvõimalus ja investeerimistöö nõuab ettevalmistusperioodi ning pidevat turu jälgimist. Üks Ameerika suurimaks probleemiks on börsi tip-sheet söötmine tänu taustainfole. 

Tegemist on petuskeemiga, millega tehakse ja ostetakse sisse informatsiooni võõrate firmade hetke tegevusest, ettenägematutest firma saladustest ning kasutatakse kõike seda ära aksiate ostmiseks. Ettesöödetud konfidentsiaalse info põhjal tehtud ostud on enda jaoks paremuse poole pööratud, kuid siiski riiklikult kategooriliselt keelatud. Puudub ohufaktor ja seega on kindla tulemuse peale minek, mis võtab ära võrdsustabelis võimaluse kõigil investeerida vabalt.

Sularaha automaadid

Eestis ei väljasta pangad enam füüsiliselt sularaha juba mõned aastad tänu ohutuse tõstmisele. Pangaröövid on sagedased siiski mujal maailmas, ning et vähendada raha rööviga seotud riske, ei hoiusta pangad enam sularaha kohapeal. Pangad on meie vara valvajad ning omavad täielikku vastust sinna hoiustatud raha valvamiseks. Sularaha väljastamiseks on loodud automatiseeritud masinad, mida laetakse periooditi. Lisaks ei pea ootama pangahoone avamist ning sularaha on kättesaadav 24h 7 päeva nädalas.

Robotautomaatika

Robotautomaatika eelistamise hulka kuuluvad järgmised põhjused: madalamad kulud; suurenenud kiirus, täpsus ja järjepidevus; tootmise parem kvaliteet ja laiahaardelisus. Automatiseerimine pakub ka turvalisust, eriti tundlike andmete ja finantsteenuste suhtes.

Tegemist on siiski iseteenindus tarkvaraga, (automaatpangad, internetipangad) mis põhinevad internetis saadaval olevatel teenustel. Teenusepakkujad finantsalal on kolinud aastatega veebi ning eriti võimendus see 2020.aasta suvel kui Covid epideemia rabas kogu maailma jalust. Kokkupuude inimestega oli kas keelatud, piiritletud või raskendatud ning veebi ja finantsektorite uuenemine võimaldas fintech rakendada just neid uusi lahendusi, mille nimel oldi aastaid tööd tehtud. Robotautomaatika on laialt levinud nii igapäeva, eraisiku ja riigilises sektoris, ning seda eriti kaubanduses. Konveinersüsteemide loomine oli algeks kogu robootika võimendusele. Rahandusektor võttis selle eriti rõõmsalt vastu.

Jaga
Back to top button