Friday , 17 September 2021
pound euro exchange rate brexit news dollar gbp latest 899653

Kuidas mõjutab alampalga tõus inimeste hakkama saamist?

Tartu Ülikoolil valmis äsja uuring alampalga mõjust Eesti sotsiaalmajanduslikule arengule. Uuringu tulemused kinnitavad, et alampalga tõusu mõju hõivele on Eestis olnud pigem positiivne ning on aidanud tõsta ka alampalgast kõrgema palgaga töötajate sissetulekuid. Uuringust selgus, et rahaliselt väljendub üheeurone alampalga tõus ligikaudu 0,17 eurose tõusuna keskmises palgas.
Teisalt on alampalga tõus aidanud vähendada ka meeste-naiste soolist palgalõhet. Seda seetõttu, et suurem osa alampalga saajatest on naised, seega alampalga kasvades väheneb koos sellega ka sooline palgalõhe.
Kuna Eestis on alampalgaga seotud mitmed riiklikud hüvitised (nt vanemahüvitis, töötuskindlustushüvitis), makstavad maksed (nt mõnes kohalikus omavalitsuses lasteaia kohatasu, seni ka elatis) ning sotsiaalmaksu alampiir, mõjutab alampalga suurus oluliselt suuremat hulka Eesti elanikke kui vaid neid inimesi, kelle töötasu on määratud alampalgaga.
Rääkides ettevõtte vaatest, näitas uuring, et alampalga tõus suurendab ettevõtete tööjõukulusid, mis on oodatav tulemus, kuid sealjuures ei mõjuta oluliselt ettevõtete eksporti.
📌
Valminud uuringu raportiga on võimalik tutvuda siin: https://www.sm.ee/…/alampalga_uuringu_lopparuanne.pdf
📌
Uuringu lühikokkuvõte on kättesaadav siin: https://www.sm.ee/…/alampalga_uuringu_luhikokkuvote.pdf
Jaga

Vaata ka:

83098745 136590864704593 7382531267673579511 o

Tartus puhkes täna ühes Annelinna korteris tulekahju, mis võttis kahe inimese elu.

Samal ajal, kui häirekeskus Kalda teel puhkenud tulekahju kohta teate sai, oli esimese korruse korter …

Anti Poolamets

KUUM: Politsei alustas kriminaalmenetlust riigikogu liikme Anti Poolametsa vastu

Täna hommikul alustati kriminaalemenetlus 3. septembril aset leidnud juhtumi osas, kus Rakveres Tallinna tänava hoones …

kohus

Kohtusse pöördumise riigilõiv tõuseb sada protsenti

Justiitsministeeriumis valminud eelnõu järgi tõstetaks kohtusse pöördumisega seotud riigilõivusid senisega võrreldes 40 kuni 100 protsenti …

Signe Riisalo 1

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Vaktsineerimisest keelduv inimene ei TOHI tööd teha.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ütles, et kuigi koroona vastu vaktsineerimine on vabatahtlik, ei peaks vaktsineerimisest keelduv …