Tervis

Koolides sai sel nädalal positiivse kiirtesti tulemuse 5479 õpilast ja 746 õpetajat

Koolidelt haridus- ja teadusministeeriumile edastatud andmete põhjal sai sel nädalal üldhariduskoolides positiivse kiirtesti tulemuse 5,1 protsenti testitud õpilastest ehk 5479 õpilast ja 3,9 protsenti töötajatest ehk 746 töötajat.

Kutsekoolides sai positiivse kiirtesti tulemuse 2,1 protsenti testitud õpilastest ehk 239 õpilast ja 3 protsenti töötajatest ehk 65 töötajat. Rohke nakatumise tõttu oli tervikuna sel nädalal vähemalt ühe päeva distantsõppel 35 üldhariduskooli õpilased.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul tuleb uuel nädalal jätkata kõigi koolipere liikmete testimist. “Eriti oluline on kogu koolipere kiirtestimine muutunud lähikontaktsuse olukorras, kus koolist koju jäävad vaid kiirtesti positiivse tulemuse saanud ja haigussümptomitega lapsed,” selgitas minister Kersna. “Selleks, et koolikeskkond oleks võimalikult turvaline, on oluline kanda maski, vähendada kontakte, jälgida hoolikalt tervist ning teha kiirteste.”

Valitsus otsustas sel nädalal, et alates esmaspäevast lõpeb haridusasutustes tekkinud lähikontakti korral tervete laste karantiini saatmine. Leevendus kehtib kõigile kuni 18-aastastele ja käesoleva õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele lastele ja noortele, kes said lähikontaktseks lapsehoiuteenuse osutamisel, koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, huvikoolis,  noorsootööasutuses või huvitegevuses. Kui lähikontakt toimus mujal, näiteks perekonnas, üritusel vm, tuleb jääda tavakorras seitsmeks päevaks karantiini.

Haigustunnuste või positiivse kiirtesti tulemuse korral tuleb kindlasti koolist koju jääda. Positiivse kiirtesti saanud laps ei pea enam minema PCR-testi tegema, vaid ta peab jääma kümneks päevaks isolatsiooni, vajaduse korral tuleb võtta ühendust perearstiga. Muudatus puudutab vaid lähikontaktseid õpilasi, vaktsineerimata või viirushaigust läbipõdemata õpetajatel tuleb lähikontakti korral jääda endiselt seitsmeks päevaks karantiini.

Haridus- ja teadusministeerium on eelmise aasta novembrist alates toimunud kooliperede kiirtestimise kohta kogunud regulaarselt tagasisidet. Sel nädalal andsid küsitlusele vastanud koolid teada kokku 6529 kiirtesti positiivsest tulemusest. Kokku testiti küsitlusele vastanud koolides ligi 118 000 õpilast ja 21 000 töötajat, sealhulgas 106 685 õpilast ja 19 159 töötajat üldhariduskoolides ning 11 596 õpilast ja 2173 töötajat kutsekoolides.

Koole, kus sel nädalal polnud ühtegi positiivse kiirtesti tulemusega õpilast, oli kokku 114 ja eelmisel nädalal 120, neist 107 üldhariduskooli ja 7 kutsekooli. Nende seas on ka koolid, kes positiivsete kiirtestide üle arvestust ei pidanud distantsõppe või muude põhjuste tõttu.

Enamus koole – ligi 70 protsenti üldhariduskoolidest ja üle 90 protsendi kutsekoolidest – testis kõiki töötajaid ja õpilasi, kes olid koolis ja kelle testimiseks on lapsevanemad loa andnud. Neljandik üldhariduskoolidest jättis testitute seast välja hiljuti COVID-19 läbipõdenud, üksikud koolid testisid ainult vaktsineerimata ja läbipõdemata õpilasi ja töötajaid ning vähemalt 14 kooli ei testinud kedagi, sest olid distantsõppel. Koolides viidi testimisi läbi enamasti kaks korda nädala.
Küsitlusest selgus, et tervikuna oli sel nädalal vähemalt ühe päeva distantsõppel 35 üldhariduskooli. 23 koolis oli distantsõppel üks või mitu kooliastet ja 113 koolis üks või mitu klassi. 65 koolis olid distantsõppel ainult lähikontaktsena koju saadetud õpilased ja pooltes vastanud koolides distantsõpet ei rakendatud. Kutsekoolidest ei rakendanud distantsõpet 18 õppeasutust ning 10 kutsekoolis oli distantsõppel üks või mitu gruppi ja ühes üksikud õpilased. Kokku oli distantsõppel sel nädalal hinnanguliselt veidi enam kui 30 000 õpilast.

Info põhineb ministeeriumi küsitlusele vastanud 466 üldhariduskooli ja 29 kutsekooli andmetel ehk 90 protsenti üldhariduskoolidest ja 91 protsenti kutsekoolidest.

Haridus- ja teadusministeerium on üldhariduskoole antigeeni kiirtestidega varustanud alates mullu 1. novembrist ja kutsekoole alates mullu 1. detsembrist, et koolid saaksid iga nädal regulaarselt oma õpilasi ja personali testida. Iga nädal on koolidelt kogutud ka tagasisidet kiirtestimise kohta, et olla kursis kohapealsete oludega.

Jaga
Back to top button