Kolmapäev , 27 september 2023

Konkurentsiamet kinnitas Tallinna Vee hinnatõusu taotluse

Konkurentsiamet rahuldas AS Tallinna Vee taotluse veeteenuse hinna tõstmiseks keskmiselt 14 protsenti ehk 26 senti kuupmeetri kohta.

Uus hind hakkab Tallinna ja Saue teeninduspiirkonna klientidele ning lähivaldade vee-ettevõtetele kehtima alates 1. oktoobrist, teatas Tallinna Vesi börsile.

Tallinna Vesi esitas konkurentsiametile taotluse veeteenuse hinna korrigeerimiseks 15. augustil ning amet kinnitas selle 19. augustil.

Veeteenuse hind sisaldab vee- ja kanalisatsiooniteenuse tasu. Alates oktoobri algusest maksab ühe kuupmeetri vee- ja kanalisatsiooniteenus eraklientidele 1,87 eurot koos käibemaksuga ning äriklientide 3,57 eurot, millele lisandub käibemaks. Lähivaldades asuvate vee-ettevõtete hulgihind tõuseb 1,3 euroni, millele lisandub käibemaks.

Tallinna Vee juhatuse esimehe Aleksandr Timofejevi sõnul on alates ettevõttes praegu kehtiva veeteenuse hinna rakendamisest tõusnud elektrienergia hind ligikaudu 3,5 korda.
“Olukorras, kus inflatsioon on 23 protsenti ja kõrge elektrihind mõjutab kõiki sektoreid, ei kata praegu kehtiv veeteenuse hind enam põhjendatud kulusid. Elektri osakaal moodustab meie tootmiskuludest ligikaudu 25 protsenti ning et tagada kvaliteetne ja järjepidev teenus, tuleb meil kulude katmiseks veeteenuse hinda tõsta,” selgitas Timofejev.

Hinnamuudatus toob Tallinna Veele 2022. aastal ligikaudu 1,4 miljonit eurot ning aasta baasil ligikaudu 5,6 miljonit eurot täiendavat müügitulu.

Tallinna Vesi teavitab kliente uuest veeteenuse hinnast enne jõustumist vastavalt ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniseaduse nõuetele.

Kuna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus näeb ette era- ja äriklientide veeteenuse hindade järk-järgulist ühtlustamist, on erakliendi jaoks hinnatõus protsentuaalselt suurem. Veeteenuse hinna korrigeerimisel võetakse lisaks elektrihinnale ja hinna ühtlustamise nõudele arvesse ka 2022. aastast jõustunud järelevalve tasu komponendi lisamist ehk ühe osa veeteenuse hinnast moodustab konkurentsiameti järelevalvetasu.

Tallinna Vesi investeerib endi sõnul aga järjekindlalt säästlikesse tehnoloogiatesse, mis muuhulgas peaks aitama leevendada elektri järsku hinnatõusu. “Viimasel kolmel aastal oleme teinud investeeringuid ligikaudu 60 miljoni euro ulatuses. Eesmärk on teha lähiaastatel veelgi mitmeid suuri investeeringuid energiakulude ja keskkonnamõjude vähendamiseks,” ütles Timofejev.

Näiteks on ettevõttel plaanis hakata reoveepuhastusjaamas ise tootma biogaasist elektrit. Praegu kasutatakse biogaasi hoonete kütmiseks ja reoveepuhastusprotsessi soojendamiseks.

Timofejevi sõnul on suuremates tarbimispunktides võetud elektri kulu säästmiseks kasutusele reaktiivenergia kompensaatorid. “Hiljuti võtsime kasutusele ka automatiseeritud tehnoloogia, et ajastada elektritarbimine madalama börsihinnaga aegadele,” tõi ta välja.

AS Tallinna Vesi teenindab enam kui 23 900 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas.

Suurimat osalust ettevõttes omavad 55,06 protsendiga Tallinna linn ja 20,36 protsendiga energiakontsern Utilitas. 24,58 protsenti ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinn börsil vabalt kaubeldavad. Reedel sulgus Tallinna Vee aktsia börsil 13,3 eurol.

Vaata ka:

53217266386 9770d6637b c jpg

Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus

Ausatatud Riigikogu juhataja, head riigikogu liikmed! Mõned asjad elus on ettearvatavad ja korduvad aastast aastasse. …