Friday , 28 January 2022
Screenshot 2021 10 22 at 13.41.39

Kohus taandas juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni kohtuprotsessist

Harju maakohus taandas reedel juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni kohtunik Eveli Vavrenjuki ja tema kaassüüdistatavate kohtuprotsessilt, kuna prokurör rikkus kahtlustatava kaitseõigust ning on kriminaalasja materjalides vassinud.

Kohus nõustus kaitsja Oliver Nääsi ja süüdistatava Eveli Vavrenjuki taotlusega taandada juhtiv riigiprokurör Taavi Pern selle süüasja arutamiselt, vahendab BNS.

Kohus pidas tõendatuks, et Pern rikkus kahtlustatava kaitseõigust, survestas Vavrenjukki ja vassis arestimistaotluses sisaldunud eksimuse kohta ning rikkus kahtlustatava omandiõigust.

Kohtu hinnangul on antud minetused äärmiselt tõsised ja tekitavad küsimuse, kas eelnev menetlus on olnud Vavrenjuki suhtes aus ja õiglane ning kas Pern on teinud oma tööd erapooletult ja kooskõlas prokurörile õigusaktides ja prokuröride eetikakoodeksis esitatud nõuetega.

“Mõlemale küsimusele tuleb kohtu hinnangul vastata eitavalt,” märgitakse reedeses kohtumääruses.

Kohus märkis ka, et olukorras, kus prokurör ei ole täitnud kriminaalmenetluse seadustikust tulenevaid nõudeid, süüdistab selles vastaspoolt ja pakub välja lahendusi, mille kooskõla kehtiva seadusega on enam kui küsitav, ei saa kohus olla kindel, et ta oleks võimeline antud menetluses täitma süüdistusfunktsiooni korrektselt.14. aprillil saatis Harju maakohus eelistungil kohtunik Eveli Vavrenjuki ja tema kaassüüdistatavate kriminaalasja riigiprokuratuurile tagasi.

Kuna prokurör Taavi Pern ei taganud ühele süüdistatavale ehk advokaadibüroole Kuklase ja Partnerid kaitsjat, siis oli kohus sunnitud kriminaalasja riigiprokuratuurile tagasi saatma, et prokuratuur lõpetaks nagu kord ette näeb kohtueelse uurimise.

Kui riigiprokuratuur kõrvaldas puudused, tuli kriminaalasi maakohtusse tagasi. Septembri lõpus toimunud eelistungil esitasid Vavrenjuk ja tema kaitsja Oliver Nääs taotluse juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni taandamiseks.

Sama kriminaalasjaga sai riigiprokuratuur esimese tagasilöögi, kui eelmisel aastal tagastas riigikohtu üldkogu riigi peaprokuröri esimese taotluse kohtunik Vavrenjukile süüdistuse esitamiseks.

Riigikohtu üldkogu ei pidanud riigi peaprokuröri esimese taotluse rahuldamist võimalikuks, kuna süüdistus oli ebaselge ja sisaldas olulisi puudusi. Üldkogu hinnangul ei olnud süüdistuse tekstist lähtudes võimalik mõista Vavrenjukile etteheidetava käitumise täpset sisu ega tegude ajalist piiritlust.

Toona kommenteeris juhtiv riigiprokurör Taavi Pern, et ehkki etteheide on ootamatu, võtab prokuratuur märkusi arvesse ning esitab taotluse uuesti.

Seadus näeb ette, et kohtunikule süüdistuse esitamiseks tuleb peaprokuröril saata taotlus riigikohtule, et kohus teeks presidendile ettepaneku anda süüdistuse esitamiseks oma nõusolek. Riigipea andis süüdistuse esitamiseks heakskiidu 26. jaanuaril.

Riigiprokuratuur süüdistab Tartu maakohtu kohtunikku Eveli Vavrenjukki, advokaat Olev Kuklast, advokaadibürood Kuklase ja Partnerid ning pankrotihaldur Sirje Taela kuritegudes.

Riigiprokuratuur süüdistab Eveli Vavrenjukki altkäemaksu küsimises ja korduvas võtmises. Pankrotihaldur Sirje Taela, vandeadvokaat Olev Kuklast ja talle kuuluvat advokaadibürood Kuklase ja Partnerid altkäemaksu andmises.

Süüdistuse kohaselt on Vavrenjuk eelistanud oma tuttavaid pankrotimenetluste halduritena ning teinud enda sõpruskonda kuuluvate pankrotihaldurite suhtes soodsaid otsuseid. Nende eest on ta saanud endale ja oma perekonnaliikmetele vastuteeneid.

Lisaks esitati Vavrenjukile, Mark Vavrenjukile ja Mirko Vavrenjukile süüdistus kelmuse katses, dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises. Süüdistus on esitatud õigusabiteenuse osutamisel esitatud õiguskulude ebaseaduslikus väljanõudmises. Kelmuse toimepanemise süüdistuse sai ka Tael, kes on töötamise ajal esitanud haiguslehe ning saanud selle eest ka hüvitist.Vavrenjukile esitati süüdistus ka isikuandmete ebaseaduslikus avaldamises omakasu eesmärgil. Süüdistuse kohaselt on Vavrenjuk edastanud talle vaid kohtunikuameti tõttu kättesaadavaid andmed enda pereliikmele, et viimane saaks õigusabi teenust osutada.

Süüdistatavad eitavad kuritegusid kategooriliselt.

Eelmisel aastal pälvis riigiprokuratuuri süüdistusosakonna juhtiv riigiprokurör Taavi Pern aasta prokuröri tiitli, kus tema töövõitude hulka arvati ka kohtunik Eveli Vavrenjuki süüasja menetlemine.

Jaga

Vaata ka:

4 1

Maksu- ja Tolliameti (MTA) töötajad tabasid laupäeval, 22.01 Luhamaa piiripunktis 900 780 maksumärkideta sigaretti „SENATOR“.

22. jaanuaril kell 18.30 peeti Luhamaa piiripunktis kinni Venemaalt saabunud haagisega veoauto. Tollikontrolli käigus avastati …

vanain

Lapselaps ei ole edaspidi kohustatud tasuma vanavanema hoolduse eest

„Eesti riik panustab praegu pikaajalisse hooldusesse kaks korda vähem kui meiega samal arengutasemel olevad riigid. …

lukasenka

Valgevene president Aleksandr Lukašenka ähvardas sõja korral Baltimaid riikluse kaotamisega

Valgevene autokraatne president Aleksandr Lukašenka kuulutas reedel, et sõja puhkemise korral kaotavad Baltimaad omariikluse. “Hoidku …

lumetorm

OLULINE: Ilmateenistus andis kogu Eestile esimese taseme tuule, lume ja tuisutormi hoiatuse.

Reede – 28.01 lumi, lörts, tuisk. Tihe sadu ja tuisk piiravad nähtavust. Põhjatuul ulatub mandril …