Huvitavat

KODANIKUPÄEV, 26. november

KODANIKUPÄEV, 26. november

 

Kodanikupäeva tähistatakse Eesti Vabariigi kodanike dokumenteerimise aastapäeval. Sel päeval 1918. a loodi Maanõukogu määrusega esimene kodakondsusseadus.
Kodanikupäev on pühendatud kõigile Eesti kodanikele ja kodanikuks pürgijaile sõltumata rahvusest. Eesmärgiks on teadvustada kodanikustaatust ning tõsta kodanikuuhkust. Sellel päeval on saanud traditsiooniks tunnustada vastutustundelisi ja kaasinimeste suhtes hoolivana silma paistnud Eesti kodanikke. Kodanikuaumärgiga autasustatakse inimesi, kes on andnud märkimisväärse panuse ühiskonna elu ja kodanikukasvatuse edendamisel

 

  • Vaata üle ID-kaardi ja passi aegumistähtajad ja lase ka lähedastel seda teha.
    * Kuidas sinu tänased tegemised või tegemata jätmised riiki mõjutavad?
    * Kui keegi kirub riiki, meenuta, et riik oledki Sina, tema ja teised kodanikud.
    * Kas oled lugenud Eesti Vabariigi põhiseadust? Tunne oma kodanikuõigusi. http://www.pohiseadus.ee/
    * Kui täidad täna ja tulevikus oma kodanikukohust, mõtle alati oma peaga

Jaga
Back to top button