Sunday , 16 January 2022
kiirtest

Kiirtestimine jätkub, et koolid saaksid turvaliselt õppetööd korraldada

Viimasel nädalal avastati üldhariduskoolides 314 positiivset kiirtesti, kokku on viie nädala jooksul toimunud kiirtestimistes saadud 3066 positiivset testitulemust.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on testimine end igati õigustanud. “Praegu näitavad andmed, et nakatunuid on kõige rohkem vanuserühmas 10 – 14 ehk paljuski nende hulgas, kes end veel vaktsineerida ei saa,“ selgitas minister. „Jätkuv vaktsineerimata ja haigust läbi põdemata koolipere liikmete testimine aitab võimalikud viirusekandjad tuvastada ning vältida nii koolikollete tekkimist.“

Loe ka:  COVID-19 kiirtestid on koolides otsas

Uuel nädalal jõuavad koolidesse Medesto Logistics OÜ tarnitavad antigeeni kiirtestid. Minister Liina Kersna sõnul saavad koolid kiirteste arvestusega, et testitakse vaktsineerimata ja mittepõdenud õpilasi ja töötajaid kaks korda nädalas. „Kui kool ja koolipidaja otsustavad, et on vaja kõiki testida või korraldada testimisi sagedamini, tuleb puuduolevad testid ise soetada.“

Haridus- ja Teadusministeerium on alates novembri algusest, kui alustati kooliperede kiirtestimist, kogunud iga nädal üldhariduskoolidelt tagasisidet. “Tunnustan ja tänan kõiki koole, kes on testimisega edukalt kaasa tulnud ja regulaarselt oma andmeid edastavad. Koolidelt saadud info võimaldab meil olla kiirelt kursis kohapealsete oludega ja leida ühiselt koostöös koolipidajaga lahendusi koolide turvaliseks lahtihoidmiseks. Samuti on koolide tagasiside andnud meile olulist infot testide tarnete planeerimiseks,” sõnas minister.
Sel nädalal vastas kiirtestimise küsitlusele 447 kooli ehk 86,5% üldhariduskoolidest. Kogutud andmed näitavad positiivsete testide arvu jätkuvat vähenemist. Selle nädala jooksul sai positiivse kiirtesti tulemuse 291 õpilast, nädal varem 392, enne seda 507, novembri teisel nädalal 584 ja novembri esimesel nädalal 922 õpilast.

Koolitöötajatest andis sel nädalal positiivse kiirtesti tulemuse 23 töötajat. Eelmisel nädalal oli neid 65, kolmandal testimisnädalal 69, teisel nädalal 90 ja esimesel nädalal 117.

Kokku on viie nädala jooksul positiivne kiirtesti tulemus tuvastatud 2702 õpilasel ja 364 töötajal ehk küsitlustele vastanud üldhariduskoolides on kokku avastatud 3066 positiivset kiirtesti.

Sel nädalal said 10 või enam õpilast positiivse testitulemuse kolmes koolis, eelmisel nädalal oli selliseid koole 6. Ühtegi positiivse kiirtestiga õpilast polnud 325 koolis ehk 73% vastanud koolidest, eelmisel nädalal oli selliseid koole pea samapalju – 324.

Testimiste ja testitute koguarvud on võrreldes eelmise nädalaga muutunud vastavalt ministeeriumi suunistele. Sel nädalal testisid end küsitlusele vastanud koolides ligi 109 000 õpilast ja enam kui 15 000 töötajat. Kuna kolmandikus koolides enam kõiki õpilasi ja töötajaid ei testita, on oluliselt langenud testitud töötajate ja veidi ka testitud õpilaste osakaal: keskmiselt on koolides testitud 76% õpilastest (eelmise 4 nädala keskmine 79%) ja 67% töötajatest (eelmise nelja nädala keskmine 86%).

Võrreldes eelmiste nädalatega on jätkuvalt vähenenud testimiskordade arv: 80% koolidest testivad kaks korda nädalas (eelmisel nädalal 78%). Kolm korda nädalas on testimist jätkanud 5% koolidest (eelmisel nädalal 16%) ja ühe korra nädalas testis õpilasi 15% vastanud koolidest (eelmisel nädalal 6%).
Selles osas, kas testimine on korraldatud koolis või kodus, ei ole eelmise nädalaga võrreldes suuri muutusi toimunud. Koolis toimub kiirtestimine 50% koolidest (eelmisel nädalal 47%) ja kodudes on testimise korraldanud 28% koolidest (eelmisel nädalal 29%). Koole, kus testimine toimub nii koolis kui kodudes, on 21% vastanutest (eelmisel nädalal 24%).

Kiirtestimine jätkub esialgu veebruarini, täpsem korraldus sõltub koroonaviiruse leviku olukorrast riigis. Teste hakkab uuel nädalal tarnima Medesto Logistics OÜ. Koolidesse jõuavad praegustega samalaadsed lapsesõbralikud ninasõõrme eesäärest võetavad testid.

Jaga

Vaata ka:

testi tegemine

OLULINE: Alates esmaspäevast ( 17.01) saab koos koroonatestiga teada ka gripi ja RS-viiruse testitulemuse

Alates esmaspäevast saavad kõik, kellel on saatekiri avaliku testimise punkti, samast proovist kolm tulemust: lisaks …

covid 19 g829362110 640

15.01. Ööpäevaga tuvastati 2220 uut covid-19 haiget. Suri 6 koroonaviirusega nakatunud inimest

15. jaanuari hommikuse seisuga on haiglas 264 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 193 vajab haiglaravi raskeloomulise …

kiirtest

Sel nädalal tuvastati koolides kiirtestimisega üle 1200 positiivse tulemuse

Sel nädalal tuvastati üldharidus- ja kutsekoolides toimunud koroonaviiruse kiirtestimise käigus kokku 1224 positiivset tulemust. Enamik …

EMO123

Tallinna libedad tänavad ajasid täna erakorralise meditsiini osakonnad täiesti umbe.

Neljapäeval saabunud sula tegi Tallinnas tänavad libedaks ning see kasvatas ka haiglate erakorralise meditsiini osakondades …