2 C
Tallinn
Pühapäev 29. jaanuar 2023
TervisKas töölt peaks lahkuma, kui tervis halb?

Kas töölt peaks lahkuma, kui tervis halb?

Kui töötaja ei tule tervise tõttu pikka aega tööülesannetega toime, võib tööandja lepingu üles öelda. Kui pikalt peab haige olema ja kas arvesse läheb ka hoolduslehel oldud aeg?

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) kohaselt saab tööandja töötajaga töösuhte üles öelda erakorraliselt juhul, kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu).

Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul. Seega tööandja võib töösuhte üles öelda kahel juhul, mis on järgmised:

1) töötaja on viibinud vähemalt neli kuud haiguslehel. Neli kuud ei pea olema järjestikused, vaid võib ka summeerida viimase aasta jooksul haiguslehel oldud aegu (haiguslehte tuleb kindlasti eristada hoolduslehest). Kui töötaja pikaajaline eemal viibimine põhjustab tööandjale töökorralduslikke ebamugavusi, siis saab see olla aluseks töösuhte ülesütlemisel. TLS § 88 lg 1 p 1 alusel saab üles öelda nii tähtajalise kui tähtajatu töösuhte. Töötaja võib viibida haiguslehel nii töösuhte ülesütlemise ajal kui töösuhte lõppemise ajal;

2) töötajal on arsti tõend (võib olla nii perearsti kui töötervishoiuarsti tõend), mille kohaselt on töötajale teatud töö tegemine vastunäidustatud. Korrektne arstitõend sisaldab töötajale vastunäidusatud tegevusi, nt vastunäidustatud raskuste tõstmine, töö puidutolmuses keskkonnas vms. Töötaja tervise diagnoos tõendil ei ole oluline, sest see kuulub delikaatsete isikuandmete hulka.

Kui tegemist on näiteks vastunäidustusega raskuste tõstmisele, kuid töötaja igapäevane töö sisaldab hulgaliselt raskuste tõstmist, siis ei tohi tööandja töötajale nimetatud tööd anda. Kui tööandjal ei ole võimalik anda töötajale tööd, mis sobiks tema tervisega, siis võib tööandja töösuhte üles öelda.

Töötaja võib töösuhte erakorraliselt üles öelda töötaja isikust tuleneval põhjusel, eelkõige kui töötaja terviseseisund või perekondlikud kohustused ei võimalda tal kokkulepitud tööd teha ja tööandja ei võimalda talle sobivat tööd.

NB! Tegemist peab olema erakorraliste põhjustega, mis ei võimalda töötajal enam töö tegemist samasugustel tingimustel jätkata. Näiteks kui keegi perekonnaliikmetest ootamatult haigestub ja vajab hooldamist, siis võib töötaja nimetatud alusel töösuhte üles öelda, sest töötaja ei saanud olukorda ette näha ning tal pole võimalik enam samas asukohas/kokkulepitud koormusel vms kokkulepitud tingimusel tööl käia.

Põhjuseks võib olla ka töötaja enda tervislik põhjus. Nt kui töötaja töötab laotöötajana ning tõstab igapäevaselt raskuseid, kuid arst on töötajale teinud ettekirjutuse, et raskuste tõstmine on vastunäidustatud, siis ei saa töötaja kokkulepitud tööd enam jätkata ning võib töösuhte TLS § 91 lg 3 alusel üles öelda. Nimetatud alusel töösuhte ülesütlemine ei anna töötajale õigust taotleda töötuskindlustushüvitist.

Kokkuvõttes võib öelda, et eristada tuleb töötaja ja tööandja ülesütlemisavaldust. Kuigi tervislikel põhjustel võib töösuhte üles öelda nii töötaja kui tööandja, siis peab järgima, kumb pool avalduse teeb, sest ülesütlemisavaldus on ühepoolne tahteavaldus, mis tuleb anda tööandjal töötajale või vastupidi.

Mõlemal juhul on tegemist erinevate alustega ehk erinevate paragrahvidega. Kui tööandja ütleb töösuhte üles ehk annab avalduse, siis selleks on TLS 88 lg 1 p 1 ning kui töötaja teeb avalduse, siis töötaja töösuhte ülesütlemise aluseks on TLS § 91 lg 3.

Lisaks peab ülesütlemisavalduse juures olema arsti tõend, millelt nähtub, millised tööd või töökeskkonna tingimused on töötajale vastunäidustatud.

Isikul on õigus töötuskindlustushüvitisele, kui on täidetud järgmised tingimused:

1.ta töötuna arvele võetud;

2.ta on esitanud töötuskindlustushüvitise avalduse;

3.tal on töötuna arvele võtmisele eelnenud kolme aasta jooksul vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži;

4.tema viimane töösuhe on lõppenud alusel, mis anna õiguse töötuskindlustushüvitisele (nt TLS § 88 lg 1 p 1).

Töötuskindlustushüvitise suuruse ja maksmise perioodi kohta saab täpsemalt uurida Töötukassa koduleheküljelt.

Allikas: Tööelu.ee

Foto: Adam Nieścioruk

Veel artikleid