Wednesday , 24 July 2024
Erakorralised uudised
european union g244e42d52 640

Kagu-Eesti ettevõtluse toetamiseks eraldatakse 7,5 miljonit

Regionaalminister Madis Kallas allkirjastas Kagu-Eesti ettevõtluse toetusmääruse, millega soovitakse edendada Valga, Võru ja Põlva maakonnas tegutsevate mikro- või väikeettevõtjate innovaatilisust ja tootlikkust.

„Kagu-Eesti maakonnad on jäänud teistest maakondadest maha nii sisemajanduse koguprodukti ehk SKP kui ka tööstus- ja teenindussektori produktiivsuse poolest,“ nentis regionaalminister Madis Kallas. „Seetõttu on Kagu-Eestis suuremad väljakutsed hoidmaks piirkonnas tööealisi elanikke ning nende peresid. Kagu-Eesti piirkondliku arengu ja tootlikkuse soodustamiseks oleme juba alates 2019. aastast toetanud kohaliku ettevõtluse uuendusvõimet, mis on üks osa Kagu-Eesti tegevuskavast aastani 2030,“ selgitas Kallas. „Senini oleme näiteks toetanud uute seadmete soetamist nii puidu- , metalli- kui toidutööstuses, aga ka uute teenuste väljatöötamist või arendamist.“

Aastatel 2019-2021 rahastati Kagu-Eesti ettevõtluse arendustoetust siseriiklikest regionaalarengu programmi vahenditest. Valitsuse otsusega rahastamisallikat muudeti ning aastate 2021-2027 struktuuritoetuste perioodil rahastatakse meedet Euroopa Regionaalarengu Fondist, mis tingis ka uue määruse kehtestamise.

Võrreldes varasemaga on meede üldjoontes sama, kuid on ka mõned erinevused, mis on ühelt poolt tingitud sellest, et Euroopa Regionaalarengu Fondil on omad tingimused, teisalt tegime mõned muutused varasemate voorude rakendamise kogemusele tuginedes. Näiteks on muudetud aega, millal saab taotlusi esitada. Kui senini olid taotlemiseks kindlad voorud, siis nüüd saavad ettevõtjad esitada taotluse siis, kui nad on selleks ise valmis. Samuti on tõstetud toetuse suurust. Kui eelnevalt oli see vahemikus 10 000 – 50 000, siis nüüd saab taotleda toetust summas 20 000-60 000 eurot. Lisaks on oluline muudatus selles, et toetatakse ettevõtjaid, kes on tegutsenud vähemalt kolm aastast. Varem toetati ettevõtjaid, kes olid tegutsenud vähemalt 2 aastat.

Meetmest toetatavad tegevused on:

1) uue või oluliselt edasi arendatud toote või teenusega seotud arendustegevused ja investeeringud;

2) tootmis- või teenusemahu tõstmisega seotud tegevused ja investeeringud;

3) tootmise või teenusepakkumise automatiseerimise või digiteerimisega seotud investeeringud ja personali koolitus.

Toetust saab taotleda ka eelnimetatud tegevusi toetavateks müügi- ja turundustegevusteks (ent eraldiseisvaid müügi- ja turundustegevuse projekte sellest meetmest ei toetata).

Toetust saavad taotleda Kagu-Eesti mikro- ja väikeettevõtjad. Taotlemise avab Riigi Tugiteenuste Keskus eeldatavasti novembris ning taotluste vastuvõtt toimub jooksvalt. Toetust saab taotleda 20 000 kuni 60 000 eurot projekti kohta. Projekti kestus saab olla kuni 18 kuud. Toetuste andmisel jälgitakse maakondade vahelist tasakaalu, nii et ühelegi maakonnale ei läheks üle 40% toetusest.

Vaata ka:

Paeva sonum

Päeva Sõnum: Teisipäev 23 juuli 2024

Tere tulemast uude päeva! Täna on teisipäev ja suvi on täies hoos. Loodame, et leiad

90523589 2910115582368687 8203878982697877504 o

23.07.24 Ööpäeva liiklusinfo ja õnnetused

Eile 22.07.24 toimus 4 liiklusõnnetust, neist 3 tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 9 alkoholi või narko tarvitamistunnustega